حافظه کوتاه مدت

حافظه کوتاه مدت: حافظه کوتاه مدت، حافظه اصلی و فعال ترین بخش حافظه می باشد. حافظه کوتاه مدت همچون فیلتر باعث جلوگیری از ارسال اطلاعات ... ادامه مطلب

یائسگی زودرس

یائسگی چیست؟ افزایش سن در خانم های باعث ایجاد تغییر و تحویلات فیزیکی، به ویژه هورمونی می شود. از جمله این تغییرات قطع عادت ماهیانه ... ادامه مطلب

افسردگی (بخش دوم)

بخش اول افسردگی را مشاهده کرده اید؟ برای مطالعه کلیک کنید راه کارهایی جهت پیشگیری و درمان افسردگی: کمک گرفتن از دیگران: یکی از راهکارهایی ... ادامه مطلب