یائسگی زودرس

یائسگی چیست؟ افزایش سن در خانم های باعث ایجاد تغییر و تحویلات فیزیکی، به ویژه هورمونی می شود. از جمله این تغییرات قطع عادت ماهیانه ... ادامه مطلب