داروخانه شبانه روزی زارعی
کرمان ، خیابان هزار و یک شب ، نبش کوچه 24
034-32461104
.
داروخانه شبانه روزی عبدالهیان
کرمان ، بهمنیار ، ابتدا کوچه 23 ، اول کوی مهدیه
034-32455056
.
داروخانه شبانه روزی طاهری
کرمان ، بلوار جمهوری ، چهارراه شفا ، جنب مهمانسرا
034-32442709
.

داروخانه دوستی شعار
کرمان، خ بهشتی، نرسیده به چهارراه طهماسب آباد
034-32483275
.


در صورتیکه محصول درخواستی را از داروخانه نزدیک پیدا نکردید، با مراکز پخش استان تماس بگیرید تا راهنمایی کند

دی دارو امید034-32756619
دارو پخش034-32654191-4

 

به اشتراک بگذارید