داروخانه گلزار عطا

همدان ، میدان شریعتی ، ساختمان پزشکان کسری
081-32531766
.

داروخانه فجر

همدان ، دور میدان شریعتی ، جنب مسجد

081-38271328
.

داروخانه مهرپویا

همدان ، اول خیابان میزاداه عشقی

081-38324422
.

داروخانه فارابی

همدان ، اول خیابان خواجه رشید

081-32528500
.

داروخانه عقیقی

همدان ، خیابان بوعلی ، ساختمان پزشکان کسری

081-32534480
.

داروخانه مرکزی

همدان ، دور میدان بوعلی ، جنب فدک

081-38254220
.

داروخانه شیخ بابایی

همدان، میدان امام، سر پل یخچال

081-32527327
.

داروخانه شبانه روزی ولیعصر
ملایر، میدان امام خمینی
081-32256651
.
 


در صورتیکه محصول درخواستی را از داروخانه نزدیک پیدا نکردید، با مراکز پخش استان تماس بگیرید تا راهنمایی کند

دی دارو امید066-42504555
دارو پخش081-32546886

 

به اشتراک بگذارید