داروخانه شفیعی
کرمانشاه ، خیابان نوبهار ، بین کوی 123 و 125
083-38383456
.
داروخانه عبدی
کرمانشاه ، پارکینگ شهرداری ، ساختمان اجلالیه
083-37275245
.
داروخانه شبانه روزی تقی نژاد
کرمانشاه ، خیابان هفده شهریور ، برج ساعت
083-38249085
.

داروخانه رَی
کرمانشاه، پارکینگ شهرداری، پاساژ اجلالیه
083-37272971
.
داروخانه تنهایی
کرمانشاه،
083-37275245
.
داروخانه فتاحی
کرمانشاه، پارکینگ شهرداری، خ موید
083-37230609
.


در صورتیکه محصول درخواستی را از داروخانه نزدیک پیدا نکردید، با مراکز پخش استان تماس بگیرید تا راهنمایی کند

دی دارو امید083-34270601
دارو پخش083-34283751-3

 

به اشتراک بگذارید