داروخانه شبانه روزی بوعلی
زاهدان ، میدان بهشتی
054-33213771
.
داروخانه شفا

زاهدان ، بلوار بهداشت ، نبش بهداشت 3
054-33416999
.

داروخانه
شبانه روزی دکتر سنجری

زاهدان ، خ مصطفي خميني ، نرسيده به تقاطع جام جم
054-33224090
.

داروخانه مشاهیر
زاهدان، بلوار بهداشت، بهداشت ٩
054-33426814
.

داروخانه صالح
زاهدان، خ امام، بین خ امیرالمومنین و شریعتی
054-33233044
.


در صورتیکه محصول درخواستی را از داروخانه نزدیک پیدا نکردید، با مراکز پخش استان تماس بگیرید تا راهنمایی کند

دی دارو امید 
دارو پخش054-33512194-9

 

به اشتراک بگذارید