داروخانه دارالشفا
بجنورد ، خ شریعتی جنوبی ، جنب كوچه دكتر حكمتی
058-42228023
.
داروخانه وکیلی
بجنورد ، طالقانی شرقی ، چهارراه ۱۷ شهریور
058-32229386
.
داروخانه افشین
بجنورد ، سیدجمالدین اسدآبادی ، روبرو بیمارستان
058-32230229
.
داروخانه ولیعصر
بجنورد ، میدان شهید
058-32721398
.
داروخانه
شبانه روزی دکتر مرادی

بجنورد ، میدان شهید
058-32721398
.


در صورتیکه محصول درخواستی را از داروخانه نزدیک پیدا نکردید، با مراکز پخش استان تماس بگیرید تا راهنمایی کند

دی دارو امید051-32453137
دارو پخش017-32470370-1

 

به اشتراک بگذارید