داروخانه دکتر شهاب

قزوین ، شهرک کوثر ، میدان دوم ، بلوار محلاتی

028-3775585

.

داروخانه پاستور

قزوین ، خیابان بوعلی ، چهارراه فردوسی
028-33232388

.

داروخانه رحیمی

قزوین ، خیابان فردوسی

028-33247178

.

داروخانه پاشا

قزوین ، خیابان خیام
028-33222306

.

داروخانه روشن پژوه

قزوین ، خیابان بوعلی

028-33243643

.

داروخانه دکتر شکرگزار
الوند ، خیابان امام
028-32220253
.


در صورتیکه محصول درخواستی را از داروخانه نزدیک پیدا نکردید، با مراکز پخش استان تماس بگیرید تا راهنمایی کند

دی دارو امید028-32224399
دارو پخش021-44545603

 

به اشتراک بگذارید