داروخانه شبانه روزی دکتر داوودی
زنجان ، كوي شهريار ، جنب درمانگاه سينا
024-33755991
.


در صورتیکه محصول درخواستی را از داروخانه نزدیک پیدا نکردید، با مراکز پخش استان تماس بگیرید تا راهنمایی کند

دی دارو امید028-32224399
دارو پخش021-44545603

 

به اشتراک بگذارید