داروخانه احسان
اردبیل ، عالی قاپو، روبرو بقعه شیخ صفی‌الدین اردبیلی
045-33253622
.
داروخانه بیگ زاده
اردبیل، میدان سرچشمه، کوی طوی
045-33232193
.
داروخانه خدمتی
اردبیل، میدان سرچشمه، کوی طوی
045-33235899
.
داروخانه جالینوس

اردبیل ، خیابان کاشانی
045-33332029
.

داروخانه شبانه روزی دکتر همتی
اردبیل ، روبرو استانداری ، کوی عارف ، ساختمان پزشکان کوشا
045-33251476
.


در صورتیکه محصول درخواستی را از داروخانه نزدیک پیدا نکردید، با مراکز پخش استان تماس بگیرید تا راهنمایی کند

دی دارو امید045-33645001
دارو پخش045-33674063-4

 

به اشتراک بگذارید