داروخانه شبانه روزی دکتر حکمتی
یاسوج ، خیابان سیزده آبان
074-33225610
.

داروخانه صیدالی
یاسوج، سپیدار مرکزی، جنب مرکز بهداشت
074-33333373
.


در صورتیکه محصول درخواستی را از داروخانه نزدیک پیدا نکردید، با مراکز پخش استان تماس بگیرید تا راهنمایی کند

دی دارو امید071-54447005
دارو پخش071-32268567-8

 

به اشتراک بگذارید