داروخانه دکتر فتح الهی
شهرکرد ، خ کاشانی
32262868-038

.

داروخانه شبانه روزی دکتر ابسالان
شهرکرد ، خیابان شهدا
038-32429660
.


در صورتیکه محصول درخواستی را از داروخانه نزدیک پیدا نکردید، با مراکز پخش استان تماس بگیرید تا راهنمایی کند

دی دارو امید038-33348330
دارو پخش031-35225240-1
دارو پژوه سپاهان031-35721493

 

به اشتراک بگذارید