داروخانه شبانه روزی بهاری
ساری ، خیابان امیر مازندرانی ، روبروی بیمارستان
011-33363930
.
داروخانه شبانه روزی خلوتی
ساری ، میدان معلم ، نبش بلوار پرستار
011-33269343
.
داروخانه شبانه روزی مجیدیان
ساری ، خیابان هجده دی ، کوچه نسترن
011-33112002
.
داروخانه پریدل

بابل ، چهارراه فرهنگ ، روبرو بیمارستان
011-32290235
.
داروخانه عاصمی
بابل ،  میدان ولایت
011-32190295
.


در صورتیکه محصول درخواستی را از داروخانه نزدیک پیدا نکردید، با مراکز پخش استان تماس بگیرید تا راهنمایی کند

دی دارو امید011-33342891
دارو پخش011-33287604-6

 

به اشتراک بگذارید