داروخانه پناهی
اهواز ، کیانپارس ، خیابان 8شرقی ، پاساژ آسمانه
061-33379672

.

داروخانه ابن سینا
اهواز ، کیانپارس پهلوی شرقی
061-32212071

.

داروخانه کمیل
اهواز ، ملی راه ، نبش خیابان کمیل
061-34491304

.

داروخانه احمدی
اهواز ، خیابان اقبال ، بین خیابان 17 و 19
061-33223919

.

داروخانه میلاد (دکتر راحمی)
اهواز، کیانپارس، نبش سروش شرقی
۰۶۱-۳۳۷۳۱۹۶۵

.

داروخانه سعیدی
اهواز، کیانپارس، نبش 13 غربی
061-33381004

.

 

داروخانه شبانه روزی دکتر جوهر
دزفول ، خ طالقاني ، جنب كوچه ازادي
061-42224878
.


در صورتیکه محصول درخواستی را از داروخانه نزدیک پیدا نکردید، با مراکز پخش استان تماس بگیرید تا راهنمایی کند

دی دارو امید061-35575434
دارو پخش061-33906041

 

به اشتراک بگذارید