ترکیبات:

  • 20 میلی گرم لوتیین
  • 160 میکروگرم زاگزانتین

موارد استفاده:

  • جهت جلوگیری از پیشرفت مشکلات بینایی
  • جلوگیری از آسیب رادیکال های آزاد به سلول های سالم
  • جلوگیری از آسیب شبکیه به وسیله نور و اکسید شدن
  • کمک به تقویت بینایی
  • کمک به جلوگیری از بیماری های چشمی (مانند آب مروارید) که با افزایش سن  ایجاد می گردد

نحوه مصرف:

  • روزی یک عدد همراه با آب میل شود
  • هر جعبه حاوی 30 کپسول می باشد

جهت اطلاعات بیشتر کلیک نمایید

پروژه های مرتبط

نوشتن را شروع کنید و اینتر را بزنید