بهداشت روان انسان

بهداشت روانی شامل افزایش توانایی های افراد و مردم و قادرسازی آنها در دستیابی به اهداف مورد نظر میباشد، که به همه ما مربوط است نه فقط کسانی که از بیماریهای روانی رنج میبرند. هیچ گروهی از بیماری های روانی مصون نیست ، اما افراد بیکار ، فقرا ، نوجوانان ، زنان قربانی خشونت و … بیشتر در معرض خطرند. متاسفانه در دنیا به سلامت روانی به اندازه سلامت جسمانی و بیماری جسمی اهمیت داده نمی شود و مورد غفلت قرار گرفته است.

 

علاوه بر اهمیتی که برای پیشگیری قائل میشویم، به دنبال دستیابی به ویژگی‌هایی هستیم که سالم ، سازگار و مطلوب به شمار آیند.
سلامتی یک حالت رفاه فیزیکی ، روانی و اجتماعی است نه فقط فقدان بیماری یا ناتوانی. توجه به بهداشت روان باعث جلوگیری از بیماریها و مشکلات روحی و روانی میشود.
.

سلامت روان.

اصول سلامت روان به خود و مردم کمک میکند تا در جهت بهداشت روان ، سازگاری و شکوفایی استعدادهای خویش قدم بردارد.
اصول سلامت روان:
– توجه به تمامیت وجود هر فرد
– احترام به شخصیت خود و جامعه
– بررسی علل رفتار
– روبرو شدن با واقعیات فردی و اجتماعی
– دانستن و ارزش دادن به نیازهای اولیه
– مقابله با مشکلات عاطفی
– کسب رضایت از زندگی
.

.
.
بازگشت به صفحه مقالات

به اشتراک بگذارید
WhatsApp پیام از طریق واتساپ 09211924310