اِی دی آر ، دی وی و جدول ترکیبات مکمل چیست؟

اگر تاکنون به اطلاعات درج شده روی قوطی مکمل های غذایی دقت کرده باشید، حتما با یکی از این موارد مذکور مواجه شده و در مورد آن برای شما سوال مطرح شده است

 

اِی دی آر: عبارت است از میزان دریافت توصیه شده روزانه در مورد انواع مواد مغذی که توسط مراجع ذیصلاح تعیین شده و تقریبا 97 تا 99 درصد میزان نیاز روزانه افراد به مواد مغذی را پوشش می دهد. به طور مثال اگر اِی دی آر ترکیبی مانند کلسیم، 1000 میلی گرم اعلام شده باشد، یعنی هر فرد در طول روز حداقل به دریافت 1000 میلی گرم کلسیم نیاز دارد. البته مقادیر اِی دی آر بر مبنای سن و جنس، نژاد و عادات تغذیه ای افراد متفاوت است.
.

دی وی (درصد ارزش روزانه): یعنی مقداری از نیاز روزانه افراد که توسط یک ماده مغذی موجود در مکمل تامین می گردد. به طور مثال اگر دی وی  کلسیم در محصولی 50 درصد باشد، یعنی این مکمل تنها نیمی از نیاز روزانه بدن به این ریز مغذی را که توسط اِی دی آر  تعیین شده تامین میکند.
.

جدول ترکیبات: جدولی است که نوع و مقدارترکیبات موجود در هر محصول وهمچنین میزان  دی وی  یا اِی دی آر  آن را تعیین می کند.
.
اِی دی آر ، دی وی ، جدول ترکیبات مکمل

.
.
بازگشت به صفحه مقالات

به اشتراک بگذارید
 ایـنـســتـاگـرام مــااینستاگرام
WhatsApp پیام در واتساپ 09211924310