• جهت جلوگیری از پیشرفت مشکلات بینایی
  • جلوگیری از آسیب رادیکال های آزاد به سلول های سالم
  • جلوگیری از آسیب شبکیه به وسیله نور و اکسید شدن
  • کمک به تقویت بینایی
  • کمک به جلوگیری از بیماری های چشمی که با افزایش سن  ایجاد می گردد

لوتئین بعنوان ویتامین چشم عمل می کند ، یکی از آنتی اکسیدانت کاروتنوئیدی است که برای محافظت از سلامت چشم شناخته شده است. دو ماده مهم جهت کاهش ریسک ابتلا به بیماری های چشمی از قبیل اب مروارید عبارت است از: لوتیین و گزانتین
لوتیین و گزانتین آنتی اکسیدانت های بسیار مهم جهت جلوگیری از آسیب رادیکال های آزاد که مولکول های ناپایداری هستند و باعث تخریب سلول می گردند میباشند.

نوشتن را شروع کنید و اینتر را بزنید