داروخانه های همکار

نام داروخانهنشانیشماره تماس
شهر/منطقه : تهران – منطقه 1
داروخانه نامداربيدار نبش گرد شرقی26294364021
داروخانه دكتر راستكارفرشته بيدار پ 1526214084021
داروخانه دكتر حامديالهیه ابتداي گلنار پ 4726205692021
داروخانه درمانگاه فرشتهابتداي فرشته22011270021
داروخانه چيت سازفرشته تقاطع بيدار پ 3722040899021
داروخانه عرشيافرشته چناران نبش کامران پ 1022647472021
داروخانه سقراطفرشته انتهای آقابزرگی اكبري پ 3922213619021
داروخانه مقصودبيكتجریش مقصودبيك پ 2122231200021
داروخانه سباي زعفرانيهسه راه زعفرانيه ساختمان زعفرانیه طبقه همکف22709990021
داروخانه مانيروبروي باغ فردوس22711965021
داروخانه دكتر رادمنشتجریش نبش مقصود بيك22714662021
داروخانه دكتر مرشدزادهبين تجريش و قدس پ 24422713262021
داروخانه ٢٢ بهمنبيمارستان شهدا تجريش22750063021
داروخانه دكتر ليدا نوريابتداي شريعتي پ 196622213634021
داروخانه فروزانشريعتي بالاتر از پل رومی پ 181722214523021
داروخانه شبانه روزي طالقانيمیدان قدس ابتداي شريعتي22230588021
داروخانه فاطمه نوعیقدس ابتدای دزاشیب بعد از مسجد پ 5526853998021
داروخانه دزاشيبدزاشيب سه راه عمار زير مركز خريد روشا22736197021
داروخانه دكتر دهقانيدزاشيب نرسیده به سه راه یاسر پ 2426852705021
داروخانه دكتر فاطمي اناركيباهنر نبش پمپ بنزين نياوران ت -مدیر داروخانه آقای شکرزاده22821312021
داروخانه شبانه روزي طهماسياننياوران نبش رفيعي پ 2622804745021
داروخانه مهدي زادهنياوران نبش كامرانيه26125773021
داروخانه صدفنرسيده به ميدان نياوران پ 4222805763021
داروخانه دكتر اذانيسه راه ياسر خ ش صادقي قمي خ بوكان خ مرجان22738613021
داروخانه دكتر الوندي فرنياوران نرسيده به قدس بعد از سه راه یاسر پ 28422397364021
داروخانه مركزي نياوراننياوران نزديك قدس بن بست شریعتی پ 422712967021
داروخانه دكتر ابوالفتحیاندرزگو كريمي نبش منصور پ 19022200945021
داروخانه آنيساندرزگو كريمي پ ١5922234516021
داروخانه شبانه روزي لشگركاتوبان ارتش نرسيده به بلوار اوشان22491819021
داروخانه دكتر پازنديتقاطع قيطريه اندرزگو پ 9622693397021
داروخانه شبانه روزي دكتر خوش بيناندرزگو بعد از سراه قيطريه نرسیده به سلیمی جنوبی پ6822235419021
داروخانه دكتر غريب زادهابتدای قیطریه روبروي پارك قيطريه نبش محمودیان22391412021
داروخانه دكتر كارگرقیطریه روبروي پارك قيطريه ابتدای خراسانی22690320021
داروخانه كاميارميدان چيذر22209454021
داروخانه دكتر بور بورچیذر میدان ندا كلينيك ندا چيذر22674747021
داروخانه كبير سلطانياندرزگو سليماني پ١٠٢26458812021
داروخانه دكتر روح اله مهدویاندرزگو نبش باشگاه فرمانيه نرسیده به چ فرمانیه22287650021
داروخانه نارنجستان(خیری پور)بالاتر از نوبنياد نبش کوچه اول22831390021
داروخانه دكتر بافقي نياكاشانك نزديك داراباد جنب مسجد والفجر22290511021
داروخانه دكتر بقاييكاشانك خ محمدی پ 1822822005021
داروخانه بابكپاسداران سه راه اقدسيه22823962021
داروخانه دكتر رمضانيپاسداران پايين تر از سه راه اقدسیه پ 75026115075021
داروخانه شبانه روزي صاحبقرانيهپاسداران پايين تر از سه راه اقدسيه روبروی پمپ بنزین22809300021
داروخانه دكتر وداييپاسداران بالاي چهارراه فرمانيه نبش بوستان22820100021
داروخانه بيمارستان فرمانيهابتداي فرمانيه26123788021
داروخانه فلاح كهناندرزگو روبروي كاوه ( تغییر نام به نسیم زین ساز )22241588021
داروخانه دكتر زند حبيبيابتداي اقدسيه نرسيده به مسجد2286413021
داروخانه دكتر احمد رضوانيابتداي اقدسيه روبروي مسجد پ 2622805751021
داروخانه آجودانيهسه راه آجودانيه ابتداي نارنجستان ٧22831395021
داروخانه دكتر خلخاليفرمانيه تقاطع پاسداران پ٥22296364021
داروخانه زوفاقيطريه نبش پل صدر پ3222247005021
داروخانه شبانه روزي اشرفيان پوركاشانك پلاك ٣٦٠22807760021
داروخانه دكتر ثابت قدمداراباد نرسيده به ميدان نبش وكيلي26106648021
داروخانه دكتر سامان بيگليميدان دارآباد روبروي مسيح دانشوري26152857021
داروخانه بيمارستان مسيح دانشوريميدان داراباد27123000021
داروخانه نويد شريفياناراج بلوار اوشان بطرف بيمارستان محك ابتدای رضوان22489662021
داروخانه اله ياريشهرك محلاتي. پايين ميدان هجرت22468099021
داروخانه درمانگاه كوثرشهرك محلاتي فتح ٢22441796021
داروخانه دكتر ايزديشهرك محلاتي دور ميدان اصلي22466203021
داروخانه شبانه روزي لشگركاتوبان ارتش نرسيده به بلوار اوشان22491819021
داروخانه شبانه روزي دكتر مير عرب شاهيانتهاي صياد شيرازي. نبش خ صنايع پ 922953211021
داروخانه مهرآييننوبنياد. لنگري. خ صنايع پ٣٠22019807021
داروخانه دكتر فروزانيشريعتي. پل صدر. سیمیاری22232722021
داروخانه شبانه روزي ميرقاسم حسينيشريعتي پل صدر بن بست پارسا22000049021
داروخانه دكتر اسديابتداي بلوار صبا نرسيده به كاوه پ 9822240469021
داروخانه دكتر رقيه خداورديشريعتي پايين تر از بلوار صبا جنب بانك دي22695400021
داروخانه بيمارستان اخترالهيه شريفي منش22001072021
داروخانه ذكاييشريعتي بالاتر از پل رومي22202665021
داروخانه مديرروستاشريعتي بالاتر از پل رومي كوچه سينا22201655021
داروخانه انديشه منشيتجريش بعد از بيمارستان شهدا جنب پل هوايي22735225021
داروخانه بيمارستان باهنرنياوران. منظريه22831840021
داروخانه همت خواهنياوران منظريه روبروي بيمارستان باهنر نبش منظریه 2 پ 2122289166021
داروخانه فرهاد سوریتقاطع فرمانیه و پاسداران بعد از بیمارستان فرمانیه پ 241 طبقه دوم26118134021
داروخانه رودكيدزاشيب كوچه صادقي22753580021
داروخانه نيلوفر سالخوردهشريعتي ماهروزاده پ 926852260021
داروخانه دكتر كيهانياوين. ابتداي كچويي. پ٣26706942021
داروخانه دكتر كشميريولنجك. ميدان دانشجو. ابتداي كچويي. جنب تره بار22410411021
داروخانه دكتر شعباني فرضلع جنوب ميدان دانشجو22408441021
داروخانه شبانه روزي دكتر زهرا شهبازيزعفرانيه. ابتداي بهزادي. نبش ثاراله22173332021
داروخانه دكتر نهرورزعفرانيه بهزادي. نبش مرداني پ3922432691021
داروخانه دكتر حميد حسينيزعفرانيه ميدان آصف خ. ميرزايي نبش درمانگاه22429142021
داروخانه دكتر حاجي آقاييولنجك. ساسان. بين خ ١٣ و ١٥ پ 4626801249021
داروخانه دكتر رزازانابتداي ولنجك. روبروي خ يمن22403535021
داروخانه بيمارستان طالقانيابتداي ولنجك22432560021
داروخانه شبانه روزي اسماعيل زادهزعفرانيه. مقدس. نبش شادآور22047038021
داروخانه پسيانزعفرانيه. مقدس. نبش خ ب22044440021
داروخانه پالاديومزعفرانيه. ميدان الف. پالاديوم22668080021
داروخانه دكتر رادمنشتجریش نبش مقصود بيك22714662021
داروخانه دكتر مرشدزادهبين تجريش و قدس پ 24422713262021
داروخانه رزفرشته پل رومی نبش مبشر پ 3722206685021
داروخانه نوشين دخت سادات ناصريالهيه پل رومي. اكبري. روبروي بن بست افرا22393197021
داروخانه شبانه روزي پايتخت حجازیشريعتي. بالاتر از پل صدر. پ١٧٧٦22636382021
داروخانه دبيريزعفرانيه آصف پ٥26800833021
داروخانه پرچميزعفرانيه. آصف. روبروي حامد پ 3322434575021
داروخانه شعبان پورغرب ميدان نو بنياد. ابتداي لنگري. نبش پاساژ22823951021
داروخانه ذكاييشريعتي بالاتر از پل رومي. نبش بن بست ميترا22202665021
داروخانه تنديستجريش فناخسرو پ٩22728471021
داروخانه حميد رسوليميدان قدس. خ. دربند22709637021
داروخانه ناصر رضوانيولنجك. خ ١١ شرقي. پ ٣/١22413891021
داروخانه شميمشريعتي بالاتر از پل رومي نبش الهيه22612085021
داروخانه كامرادولنجك. بلوار دانشجو. مركز خريد ولنجك22417211021
داروخانه دكتر اعظم فروزانيشريعتي. بالاتر از پل صدر. ساختمان پزشكان ٣.22232722021
داروخانه ساسان نصوحيانتهاي بلوار ارتش. كوي لاله. روبروي تره بار22195474021
داروخانه فاضل پورديباجي شمالي. ٥٠ متر بالاتر از اتوبان صدر26155562021
داروخانه قيطريه-مركزيروبروي پارك قيطريه. بازارچه خيريه22231801021
داروخانه شبانه روزي خوش بيناندرزگو نبش دانيالي22248005021
داروخانه فريد غلامعلي پوردزاشيب بعد از بانك ملي پ ٨٧22205923021
داروخانه آبكوهلواساني ابتداي صادقي - شاهین22707060021
داروخانه مهرداد نوربخشلواساني روبروي خ آقايي22683750021
داروخانه بيمارستان نيكاناتوبان ارتش نرسیده به امام علی22981710021
داروخانه رضوي پورروبروي بيمارستان نيكان ابتدای پروین پ 2922952924021
داروخانه تجريشوليعصر نرسيده به تجريش. كوچه سرشار - خ دکتر بخت آور22726471021
داروخانه انديشه منشيبين قدس و تجريش. بعد از اداره برق. جنب پل هوايي22735225021
داروخانه دكتر ليدا نوريابتداي شريعتي پ 196622213634021
داروخانه نبي ايروبروي بيمارستان نيكان خ 22بهمن71062150021
داروخانه بهتاشدزاشیب جنب پاساژ شمرون22243675021
داروخانه پویشفرشته استانبول نبش عروس پ 3522689896021
داروخانه مرکز دارو صدراتوبان بابایی جنب ستاد هوانیروز درمانگاه صدر22956268021
داروخانه نوروزیولیعصر بالاتر از فرشته پ 289722659246021
داروخانه هاشمیاندرزگو سلیمی جنوبی پ 6422232882021
داروخانه کلینیک رفیدهاندرزگو سلیمی جنوبی نعمتی22209303021
داروخانه ایران نویناندرزگو کریمی درمانگاه قیطریه22212310 -22206351021
داروخانه بیمارستان نور افشارکاشانک خیابان خداوردی22824026021
داروخانه حمید رضا قنبریمیدان چیذر ابتدای سلیمی جنوبی پلاک 722698151021
داروخانه شبانه روزی صلاحینیاوران چهارراه مژده به سمت قدس نبش اقبالی پ 35622716208021
داروخانه صالحی سورمقیمقدس اردبیلی جنب کوچه شیرین پ 10422011384021
داروخانه پاک آریانمقدس اردبیلی جنب بانک آینده پ 5022666939021
داروخانه دکتر شانظریخ ولیعصر بالاتر از باغ فردوس نبش کوچه طوس22732182021
داروخانه ترکمان بوترابیچیذر میدان امامزاده علی اکبر22233774021
داروخانه حجارانسه راه آجودانیه بطرف مسجد جامع نبش کوچه مریم26130560021
داروخانه ولنجکولنجک بلوار دانشجو بالاتر از میدان دانشجو روبروی پارک22417552021
داروخانه بابازادهولنجک نبش 15 غربی22402826021
داروخانه مهناز شکاریسه راه زعفرانیه ساختمان پزشکان زعفرانیه طبقه دوم پ 922734441021
داروخانه ابوریحانلواسانی غربی نبش خیابان حسین حوری پ 1322239171021
داروخانه مرجان رازقیلواسانی غربی پلاک 9822689029021
داروخانه رسولیمیدان قدس نبش خیابان دربند22709637021
داروخانه بهاری پورشهرک محلاتی خیابان نخل پاساژ نخل پلاک 822451846021
داروخانه پانته آ رستگاریپاسداران بالاتر از نوبنیاد بین کوهستان ششم و هفتم پ 63222806959021
داروخانه مرتضی اشرفیباهنر پایین تر از سه راه یاسر پلاک 25022724973021
داروخانه خان محمداتوبان ارتش بعد از بیمارستان نیکان بعد از نگین خودرو پ 15022960597021
شهر/منطقه : تهران – منطقه 3021
داروخانه بیمارستان جواهریشریعتی، خیابان خاقانی، نبش خیابان عطاری مقدم22601016021
داروخانه دکتر سید هاشمشریعتی، بالاتر از قلهک، سه راه حسن آباد زرگنده، خ دانشگر، روبروی خیابان عمرانی، پلاک3522008081021
داروخانه دکتر محمد شهاب مغازه ای(رئوف)قلهک - زرگنده - جنب درمانگاه رئوف - پ 522617894021
داروخانه دکتر احمد یزدیشریعتی، مقابل خ یخچال، پلاک 143822266003021
داروخانه پویاشریعتی، روبروی دولت، خ امام زاده ساختمان سبز 2، پلاک8، واحد122614881021
داروخانه شمیرانشریعتی، قلهک، پایین تر از دولت22601274021
داروخانه دکتر اکرم مستجابیشریعتی- نرسیده به دولت- کوچه سجاد- پلاک ۶۶22009792021
داروخانه دکتر آیدا مافیشریعتی، بالاتر از یخچال(روبروی مترو قلهک)، خ شهید علی کدویی، ساختمان نوبهار، پلاک422274729 - 22901442 - 22901441021
داروخانه دکتر شهلا شفیعیشریعتی، بالاتر از یخچال، پلاک 148522000402021
داروخانه دکتر نصیریشریعتی، بالاتر از دوراهی قلهک، ساختمان سپهر، پلاک 142522615375021
داروخانه شبانه روزی قلهکشریعتی، دوراهی قلهک22268749 - 22909669 - 22263102021
داروخانه دکتر بهاورشریعتی، بالاتر از ظفر، روبروی بیمارستان ایرانمهر، بنبست مرشدی، ساختمان پزشکان مهر آفرین، طبقه اول26405136-26405135021
داروخانه بیمارستان کیانشریعتی، دوراهی قلهک22268000021
داروخانه بیمارستان ایرانمهرشریعتی – نرسیده به دوراهی قلهک22009071021
رازک(دکتر بنکداری)شریعتی، پایین تر از بیمارستان ایرانمهر کمی داخل کوچه کودکان غزه، پلاک 4422872384021
داروخانه شبانه روزی یاسانشریعتی، جنب بیمارستان مفید، ساختمان 200022272157021
داروخانه دکتر ابراهیمی مهرشریعتی، بالاتر از ظفر، شماره 135522854501021
داروخانه دکتر روندهشریعتی، نبش ظفر، پلاک 130226645792021
داروخانه دکتر کاوه رسولیشریعتی، بالاتر از مترو شریعتی، کوچه دفتری شرقی26410592021
داروخانه دکتر فرزانه احمدیشریعتی، بین میرداماد و ظفر، خیابان مینا، شماره 42261080021
داروخانه دکتر افسانه بیهقیشریعتی، بالاتر از میرداماد، روبروی ایستگاه مترو شریعتی، خ زیبا،26702720021
داروخانه دکتر ندا حاجی محمدیشریعتی، خ گل نبی، پلاک 9422889813021
داروخانه روژیناشریعتی، پایین تر از حسینیه ارشاد نرسیده به اتوبان همت پلاک 105422229440021
داروخانه دکتر فراهانیشریعتی، بالاتر از میرداماد، خ منظرنژاد، پلاک 6022855055 - 22856838 - 22856644021
داروخانه سهروردیمیرداماد، بین شریعتی و میدان مادر، نبش رودبار غربی، پلاک726705457 - 26705778021
داروخانه دکتر برادران حسینیشریعتی، بالاتر از سیدخندان، خ سیمرغ، مجتمع سیمرغ22857639021
داروخانه دکتر حسین کاویانیشریعتی، نرسیده به خیابان سیمرغ، پلاک 99022863822021
داروخانه احسانشریعتی، پل سیدخندان، ضلع شمال غربی، پلاک 101222877589021
داروخانه سلامتکده طب سنتی کیمیا22871120021
داروخانه دکتر حقیقت فردشریعتی، ضلع شمال غربی پل سیدخندان، پلاک 932،ساختمان پزشکان کیمیا021
داروخانه شبانه روزی آرامششریعتی، ضلع شمال غربی پل سید خندان، بن بست هوشیار پلاک 122867884 - 22860146021
داروخانه شهید کاظمیخیابان ولیعصر، چهار راه پارک وی، ضلع جنوب شرقی، پلاک122012144 - 26204512021
داروخانه دکتر تقوی بافقیخیابان ولیعصر، پایین تر از تقاطع پارک وی26210082 - 26210088 - 26210091021
داروخانه دکتر خانکیخیابان ولیعصر، بالاتر از پارک ملت، ایستگاه خبرنگاران، برج جم22014214021
داروخانه نورخیابان ولیعصر، بالاتر از نیایش، روبروی پارک ملت، نبش کوچه سایه، برج سایه22028005021
داروخانه نیایشخيابان وليعصر، بالاتر از ظفر،ابتداي بلوار اسفنديار، شماره9682401702021
داروخانه پارسینخيابان وليعصر، بالاتر از ظفر،خیابان بهرامی، پلاک 81، طبقه اول88662152021
داروخانه بیمارستان ولیعصر ناجاخيابان وليعصر، بالاتر از ظفر، خ شهید ناصری، جنب ام آر آی جام جم،پلاک 8288208765-6-7021
داروخانه دکتر مصطفی رستگارخیابان ولیعصر، بالاتر از تقاطع میرداماد81235429021
داروخانه پیشروخیابان ولیعصر، نرسیده به ظفر، روبروی بیمارستان ولیعصر، برج پیروز86086791021
داروخانه پرسیکامیرداماد، میدان محسنی، پلاک 9122229847021
داروخانه دکتر مومنیمیرداماد، روبروی اداره مالیات شمال تهران، جنب بانک ملی، پلاک 19222909478-22224731021
داروخانه میرداماد (دکتر تقوی)میرداماد، روبروی بانک مرکزی، نبش خ آقازاده فرد، پلاک 163، ساختمان پزشکان شماره 222921747021
داروخانه جردنمیرداماد، جنب مجتمع اسکان، مرکز جراحی میرداماد،شماره36788659670021
داروخانه دکتر موسوی زادهمیرداماد، نرسیده به تقاطع آفریقا، پلاک 41088207129 - 88672749 - 88883020021
داروخانه میزان (دکتر عظیمی پور)آفریقا، تقاطع میرداماد، ضلع جنوب شرقی میرداماد، پلاک 40288788311021
داروخانه دکتر مبارکیمیرداماد، ضلع جنوب شرقی پل، روبروی اداره ثبت شرکت ها، پلاک 36022257462021
داروخانه دکتر یزدانیمیرداماد، میدان مادر، ساختمان 47، پلاک 4322225271 - 22278154021
داروخانه بیمارستان محب مهرخیابان ولیعصر، بالاتر از میدان ونک، نرسیده به میرداماد، نبش کوچه دامن افشار، پلاک 250388203223021
داروخانه دکتر زهتابچیخیابان ولیعصر، بالاتر از میدان ونک، خیابان خلیل زاده88644552021
داروخانه بیمارستان هاشمی نژاد (دریانی)خیابان ولیعصر، بالاتر از میدان ونک، کوچه والی نژاد88771881021
داروخانه دکتر رهنوردخیابان ولیعصر، بالاتر از میدان ونک، کوچه شهید والی نژاد88644450021
داروخانه دکتر همایون بهینخیابان ولیعصر، بالاتر از میدان ونک، خ نگار، ساختمان پزشکان نگار88882010 - 88675307021
داروخانه ارسطوخیابان ولیعصر، بالاتر از میدان ونک، خ شریفی، پلاک 61، ساختمان پزشکان خشایار88641275021
داروخانه اطلسخیابان ولیعصر، میدان ونک، ضلع شمال شرقی، داخل بازار ونک، پلاک 1088874122021
داروخانه دکتر جنتیخیابان ولیعصر، میدان ونک،گاندی شمالی، خ صانعی، پلاک 1988792305021
داروخانه دکتر رعنا امیدبخشخ گاندی شمالی، خیابان صانعی، پلاک 2988871753021
داروخانه مرکزی ونکخیابان ولیعصر، میدان ونک، خ صانعی، ساختمان 4188665414021
داروخانه قانونمیدان ونک، ضلع شمال شرقی، پلاک 8388786000021
داروخانه دکتر یداللهیضلع جنوب شرقی میدان ونک، پلاک 188779360 - 88794100021
داروخانه دکتر فخرائیپایین تر از میدان ونک، خیابان بیستم، پلاک886082561-88207186021
داروخانه دکتر حمیدرضا گلستانیخیابان ولیعصر، نرسیده به میدان ونک، جنب اداره استاندارد، پلاک 258888660983021
داروخانه دکتر ساناز دقیقیخیابان ولیعصر، بعد از پل همت، نرسیده به میدان ونک، پلاک 255288793484021
داروخانه دکتر کاکاییخیابان ولیعصر، بعد از بزرگراه همت، پلاک 240186083177021
داروخانه دکتر آرزو شاهقلیمیدان ونک، ابتدای خیابان ملاصدرا، خیابان پردیس، نبش کوچه زاینده رود، پلاک ۱۴88670949021
داروخانه شبانه روزی دکتر مسلم آذرمیدان ونک، ابتدای خیابان ملاصدرا، نرسیده به خیابان پردیس88870887021
داروخانه دکتر قاسمی پورمیدان ونک، ابتدای خیابان ملاصدرا، روبروی سازمان بورس، پلاک 1288773201 -88774260021
داروخانه ملاصدراتقاطع ملاصدرا و کردستان، روبروی ساختمان های پارک پرنس، پلاک388792392021
داروخانه دکتر سالممیدان ونک، خ ملاصدرا، بین چهارراه کردستان و شیراز، پلاک 7288033281-88038112021
داروخانه دکتر رادپورخ ملاصدرا، بین چهارراه شیراز و شیخ بهایی، ساختمان بانک شهر، پلاک16688063186021
داروخانه دکتر مهرابیانخ ملاصدرا، نبش شیخ بهایی شمالی88039914021
داروخانه بیمارستان بقیه اللهخ ملاصدرا، جنب پلی کلینیک بقیه الله، ساختمان صدرا، پلاک 200، طبقه اول88047998 - 88624160021
داروخانه دکتر فرقانیونک، میدان ونک، خیابان ملاصدرا، بیمارستان بقیه الله اعظم82162408021
داروخانه دکتر صفی زادهملاصدرا نرسیده به خیابان شیخ بهایی جنب بیمارستان بقیه الله ساختمان گلستان پلاک ۲۰۶88039239021
داروخانه دکتر اسلامی پورخ ملاصدرا، بین چهارراه شیخ بهایی و بزرگراه چمران، پلاک 21488056863021
داروخانه سئولخ ملاصدرا، بین چهارراه شیخ بهایی و بزرگراه چمران، روبروی ساختمان پزشکان آریا، پلاک 20388032008021
داروخانه ارکیدهونک، خ سئول، بالاتر از خیابان ونک، پلاک ۱۹88213176021
داروخانه شبانه روزی آفریقاخ شیخ بهایی شمالی، بالاتر از اوستا، پلاک 5788213670021
داروخانه پارتیانآفریقا، روبروی مرکز خرید الهیه، پلاک 122041414021
داروخانه دکتر خاوریآفریقای شمالی، بالاتر از بلوار ناهید، نبش بن بست شاهرخ، پلاک 24722051164021
داروخانه دکتر بهزاد آزادافریقا، بلوار ناهید شرقی، پلاک20، ساختمان آناهید26202686-26232067021
داروخانه دکتر محمدآفریقا، بالاتر از چهارراه اسفندیار، روبروی خیابان سایه، پلاک 15122055850021
داروخانه بهینخ ولیعصر، ابتدای میرداماد، روبروی اسکان، ساختمان میرداماد، پلاک 48288881061-88674579021
داروخانه دکتر فرزاد امینخ ولیعصر، نرسیده به میرداماد، خیابان دامن افشار روبروی کلینیک دکتر دولتی، پلاک 47،داخل رفاه88791475021
داروخانه دکتر شفائیآفریقا، بعد از پمپ بنزین، نرسیده به ارمغان شرقی، ساختمان دولتشاد22052283-22059829021
داروخانه دکتر بهروز دیناروندآفریقا، روبروی بلوار صبا، خ رحیمی22024020021
داروخانه دکتر علی حیدریآفریقا، خیابان آرش، شماره 2688673815-88207771-88207770021
داروخانه دکتر شکری (سرو)آفریقا، نبش ظفر، ساختمان پزشکان آفریقا، پلاک 12088790141021
داروخانه آلفاآفریقا، نبش سرو88856234-88856231021
داروخانه دکتر پیرحیاتیآفریقا، بالاتر از میرداماد، بعد از آناهیتا، پلاک 182، ساختمان پزشکان آناهیتا88785883021
داروخانه دکتر ایزدیخ ولیعصر، بالاتر از بلوار میرداماد، خ رشید یاسمی88678055-83552799021
داروخانه دکتر داودوندیخ ولیعصر، بالاتر از بلوار میرداماد، خ رشید یاسمی، جنب بیمارستان خاتم88798444021
داروخانه دکتر مژگان رحیمیآفریقا، ظفر غربی، پلاک 32188875796021
داروخانه شبانه روزی سارا کریم زادهظفر غربی، بین جردن و ولیعصر، پلاک 28388658271-88658272021
داروخانه دکتر تاج بخشظفر شرقی، بین مدرس و نفت، پلاک 206
داروخانه دکتر حاجی صادق22250500021
داروخانه لالهظفر، بین خ نفت و عمرانی، نبش بن بست وحدتی پلاک 141،طبقه همکف22255554021
داروخانه شایاظفر، خ فرید افشار، بلوار آرش، خ دلیری، پلاک 5326415742021
داروخانه دکتر کلکتی (ظفر)شریعتی، ظفر، بعد از خیابان گوی آبادی، پلاک 11422228080021
داروخانه دکتر وزیریظفر، نبش نساء22250464021
داروخانه دکتر جباریشریعتی، ابتدای ظفر، ساختمان سبز، پلاک 722266069-22262030021
داروخانه دکتر وفاییخ آفریقا، خ پدیدار، پلاک 6088888008021
داروخانه کلینیک مریم (دکتر احمد آذرنوش)انتهای گاندی شمالی، روبروی کلانتری 103 گاندی، پلاک 1288674888021
داروخانه دکتر جمال زرزاخیابان ولیعصر، بالاتر از میدان ونک، خ خدامی88671101021
داروخانه دکتر تاشگاندی شمالی، کوچه شهید صانعی، پلاک 26، کلینیک جراحی مریم88785456021
داروخانه جهان کودکآفریقا، خ صانعی، ساختمان پزشکان نور86087613021
داروخانه هلیاآفریقا، پایین تر از جهان کودک، روبروی بانک سامان88884222021
داروخانه دکتر عابدیمیدان ونک، خیابان جهان کودک، پلاک 6188662489021
داروخانه خشایارخ گاندی جنوبی، کوچه بیست و یکم، پلاک 2488201349-88206420021
داروخانه هستیخ گاندی، ابتدای کوچه 19، پلاک 2888856011021
داروخانه دکتر حامد مسعودیملاصدرا، میدان شیراز، ساختمان ایران سکنی8035901021
داروخانه طورملاصدرا، خ شیراز شمالی، پلاک3388046563021
داروخانه سوم خردادملاصدرا، شیراز شمالی، نبش کوچه معصومی، پلاک 17088214666021
داروخانه شیخ بهاییملاصدرا، شیخ بهایی شمالی، نبش صائب تبریزی، برج صبا، پلاک 7388031884-88031885021
داروخانه نوین ونکمیدان ونک، خ ملاصدرا، خ شیخ بهایی جنوبی، جنب مسجد جامع بقیه الله88041783،5،6،7021
داروخانه دکتر ترانه زبردستمیدان ونک، خ ملاصدرا، خ شیخ بهایی جنوبی، پلاک 1488031656021
داروخانه دکتر صادقی کوپائیمیدان ونک، خ ونک، بعد از کوچه لیلی، پلاک 2788677403021
داروخانه دکتر طلیعه طاهریخ ملاصدرا، خ شیخ بهایی شمالی، بعد ار دانشگاه الزهرا، میدان ده ونک، پلاک 2388046192021
داروخانه تابشمیدان ده ونک، انتهای کوچه شهید شرافتی، نبش دهم، پلاک 9788624369021
داروخانه ویولامیدان ونک، انتهای خ خدامی، خ آفتاب، برج آفتاب88042602021
داروخانه دکتر شیدا سلمانیچهارراه پاسداران، ابتدای دولت، نبش کوچه نوباوه، پلاک 322576011-22576010021
داروخانه دکتر برزآبادیپاسداران، خ دولت، چهارراه اختیاریه22553167-22540411021
داروخانه پارسیانخ دولت، بین دیباجی و اختیاریه، پلاک 111، ساختمان 45022591888-22570996021
داروخانه دکتر اردکانیخ دولت، بین دیباجی و اختیاریه، روبروی بانک پاسارگاد22762508021
داروخانه دروسخ دولت، چهارراه دیباجی، جنب پمپ بنزین، پلاک 122784063-22543868021
داروخانه دکتر روزبه سلطانیخ دولت، نرسیده به دیباجی، کوچه حسینیه، ساختمان نرگس، پلاک 122573564021
داروخانه دکتر امیر فاتحی (دکتر ندا جاوید سابق)خ دولت، چهارراه قنات، ابتدای خ رحمانی22540076021
داروخانه شبانه روزی پریسا مقدمخ دولت، بین قنات و کاوه، نبش مطهری، پلاک 222780763-22556602021
داروخانه دکتر حاجی سیدیخ دولت، نبش شمال غربی چهارراه کاوه، ساختمان پزشکان کاوه22579076021
داروخانه مرکزی دولتخ دولت ضلخ جنوب چهارراه کاوه ساختمان جام جم22592263021
داروخانه دکتر دباغیدولت، نرسیده به سه راه نشاط، نبش کوچه الله وردی آذر22635726،7021
داروخانه دکتر خسرویدولت، جنب دانشگاه و مسجد یزدیها، پلاک 44522605774021
داروخانه الهیهدولت، بعد از کلانتری، نبش چهارراه جلالی، پلاک 1922647047021
داروخانه دکتر شیدا معتمدیابتدای دولت، نبش بن بست صاحبی، پلاک 55426603795-22607772021
داروخانه دکتر منشادیشریعتی، خیابان یخچال، روبروی پارک، پلاک 82، ساختمان آبان22641935021
داروخانه دکتر سروشپاسداران، خ گل نبی، خ ناطق نوری، نبش خ آذر، پلاک 2026710046-26710048021
داروخانه دکتر مجید طاهریشریعتی، جنب حسینیه ارشاد، کوچه ارشاد، پلاک 122894121021
داروخانه بصیرتپاسداران، خ گل نبی، خ ناطق نوری جنوبی، برج زمرد22895272021
داروخانه دکتر مزیدیشریعتی، بالاتر از حسینیه ارشاد، خ قبا، پلاک 922841206021
داروخانه دکتر طوسیشریعتی، بالاتر از میرداماد، نبش پمپ بنزین، ابتدای کوچه شواری، مجتمع پزشکان سینا22884624021
داروخانه دکتر رفعت نژادمیرداماد، بالاتر از میدان مادر، نرسیده به شریعتی، خ رودبار شرقی شمالی، پلاک 4726705653-26705305021
داروخانه دکتر رحیم کشاورزدروس، ضلع شرقی میدان هدایت22779338-22779363021
داروخانه اختیاریهخ دیباجی جنوبی، بالاتر از پارک ارغوان، نبش کوچه غفوری، پلاک122558491021
داروخانه دکتر مدرس یزدیخ دیباجی جنوبی، خ کامرانیه، بن بست نوریان، پلاک 3222544481021
داروخانه دکتر رئیسی پورپاسداران، میدان اختیاریه، خ زرنگ22545734-22568388021
داروخانه دکتر حجازیدولت، اختیاریه جنوبی، نرسیده به میدان اختیاریه، پلاک 20722783596021
داروخانه دکتر محمدیبین چهارراه پاسداران و نوبنیاد، خ عابدینی زاده، خ جهانی نیا، پلاک 9/122791194-22791186021
داروخانه دکتر اصغریانمیرداماد، میدان مادر، خ وزیری پور، پلاک 1722913611-26406006021
داروخانه سمنمیرداماد، میدان مادر، خ بهروز، کوچه یکم، ساختمان مهر22904923021
داروخانه دکتر نیک بینمیرداماد، میدان مادر، خ بهروز، پلاک 2822900004-22274660021
داروخانه دیباجیمیرداماد، خ نفت شمالی، نبش خیابان هشتم22225663021
داروخانه دکتر هاشمی علیامیرداماد، بین خیابان نفت جنوبی و تبریزی، پلاک 246، ساختمان میلاد22907595021
داروخانه دکتر رئیسی پورخ دیباجی جنوبی، نبش خ شهید غلامرضا رحمانی، پلاک 7522556955021
داروخانه دکتر حجازیبزرگراه صدر، قیطریه جنوبی، میدان پیروز،خ شهید رحمانی، پائین تر از سه راه قیطریه، پلاک ۴۷22778230021
داروخانه بیمارستان هدایتبین چهارراه پاسداران و نوبنیاد، خ عابدینی زاده، خ جهانی نیا، پلاک 9/122791194-22791186021
داروخانه هدایت دروسمیرداماد، میدان مادر، خ وزیری پور، پلاک 1722913611-26406006021
داروخانه ملیکاشریعتی، خ یخچال، خ هدایت22540056021
داروخانه دکتر اخوان سلامتبلوار شهرزاد ، خ هدایت، پلاک 2622773609021
داروخانه دکتر رنجبرانپاسداران، دروس، خ باقری کماسایی، نرسیده به بلوار شهرزاد، پلاک22772972-22566777021
داروخانه سورناشریعتی، ضلع جنوبی پارک شریعتی، کوچه علی بخشی22877122021
داروخانه آناهیددولت، ابتدای بلوار کاوه، بعد از خ شهید اخلاقی، پلاک 17، ساختمان کیمیا22763420021
داروخانه دکتر امین هاشمیظفر، کوچه شهید عمرانی، نبش کوچه معروفی، پلاک 122272402021
داروخانه محمودیخیابان ولیعصر، بلوار اسفندیار، شماره 6322029499-22029498-22057214021
داروخانه دکتر شفازندشریعتی، پایین تر از یخچال، روبروی مرکز خرید قلهک، پلاک 143922643954021
داروخانه دکتر کمالی نیاشریعتی، ابتدای ظفر، ساختمان آفتاب، پلاک 922224551-22903638021
داروخانه دکتر شادان داربویآفریقا، بین میرداماد و چهارراه جهان کودک، جنب برج نگین، پلاک 8488193094-88193095021
داروخانه دکتر رئوفیخ ملاصدرا، روبروی درمانگاه بقیه الله، پلاک 19388054863021
داروخانه دکتر غنیانشریعتی، بین میرداماد و ظفر، خ مینا، ساختمان پزشکان سپهر، واحد 126422897021
داروخانه دکتر علیمیرزائیشریعتی، قلهک، ساختمان آ اس پ22641840-22649283021
داروخانه دکتر تاج میرمیدان ونک، کوچه بیستم گاندی، جنب پلاک 888873010021
داروخانه دکتر محسن بیاتزرگنده، حسن آباد، خ شکرابی، پلاک 5022616905021
داروخانه دکتر جلودارشریعتی، بالاتر از میرداماد، نبش کوچه مینا، ساختمان نیکان، پلاک 123122258570021
داروخانه دکتر بنی مصطفیمیرداماد، نرسیده به میدان محسنی، نبش خیابان حصاری، ساختمان 13822254050 - 22222472021
داروخانه دکتر محمدرضا سلیمیباوار میرداماد، بعد از ایستگاه مترو و پمپ بنزین میرداماد، روبروی برج نادر، پلاک 18322906660021
داروخانه دکتر بامدادی نژادخ دولت، بین دیباجی و اختیاریه، پلاک 12622566661 - 22543756021
داروخانه دکتر خاجه مرجانیشریعتی، بالاتر از ظفر، خیابان کودکان غزه(پورمشکانی)، پلاک 5122642799021
داروخانه ارسطوشریعتی، بالاتر از میرداماد، کوچه فلسفی، پلاک 126400249021
داروخانه دکتر وحیدیمیدان ونک، کوچه صانعی، ساختمان صدف، واحد 1486082180021
داروخانه دلتامیدان ونک، ضلع شمال شرقی، داخل بازار ونک، پلاک 1088874122021
داروخانه دکتر نیاکانپاسداران، بین بهستان 9 و 10، پلاک 43022786950021
داروخانه دکتر مهندسیخیابان ولیعصر، روبروی مسجد بلال26294364021
داروخانه دکتر اسعد نوریخ ولیعصر، بالاتر از بلوار میرداماد، خ رشید یاسمی، جنب بیمارستان خاتم88798444021
شهر / منطقه : تهران 4
واسطیتهرانپارس - خ فرجام شرقی - نرسیده به اتوبان باقری77294074021
شهلا حیدریتهرانپارس - خ فرجام شرقی - نرسیده به چهارراه اشراق77881317021
حکیمی نیاتهرانپارس- خ فرجام شرقی - خ رشید - پ 4277862873021
مایلیتهرانپارس -خ فرجام شرقی - بین عادل وزرین - پ6477706116021
قربانیتهرانپارس- خ وفادار شرقی- نبش مظفری77371300021
لحمیتهرانپارس - خ استخر پ12577112780021
مهدیتهرانپارس- روبروی شهرک فرهنگیان77059787021
فریبا قهرمانیتهرانپارس- خ توحید - پ 277080540021
فرشته حوریتهرانپارس - درمانگاه ایران77057363021
علایی نیاتهرانپارس- فلکه چهارم773850578021
امیبد شفیعیتهرانپارس- خ جباری77375587021
ناجیتهرانپارس- بلوار پروین - بین 182و 184 - پ16177126398021
علیرضا عبدالرشیدیمیدان پروین - خ 182 شرقی - پ24177347469021
حضوریچهارراه سید الشهدا - جنب درمانگاه شاهد77345989021
بنی اسدبلوار شاهد، پایین تر از چهارراه سیدالشهدا، ابتدای خیابان گرجی، پلاک 21 77330092021
منصور اسدیتهرانپارس - خ جشنواره - چهارراه سید الشهدا77337879021
بحرینیانپارس- خ جشنواره - پ13377705476021
رحیمیتهرانپارس -خ جشنواره - خ سجده ای شمالی77723389021
حاجیلوئیتهرانپارس -خ جشنواره - درمانگاه اباعبدالله الحسین77723389021
ارژنگتهرانپارس- چهارراه اشراق77709238021
ولیعصرتهرانپارس- نرسیده به تیر انداز77861551021
باغبانتهرانپارس- خ خوشوقت - نرسیده به فلکه چهارم77054876021
مطلبی خواهتهرانپارس - خ خوشوقت - نبش 20877706854021
لقمانتهرانپارس - فلکه سوم77865798021
سمیه احمدیتهرانپارس- نرسیده به بیمارستان فلکه سوم - روبروی بیمارستان7770390021
حدادیتهرانپارس- خ 196 غربی- نبش طاهری77717794021
ساینا متحدینتهرانپارس- بین فلکه دوم وسوم - پ 34177708482021
امین الرعایاتهرانپارس- بین فلکه دوم وسوم - پ 30877868431021
میناتهرانپارس- بین فلکه دوم وسوم -خ 188 شرقی77704769021
ماهکتهرانپارس- بین فلکه دوم وسوم -خ 188 غربی77711777021
موسویتهرانپارس- بین فلکه دوم وسوم -درمانگاه مسجد الاقصی77724494021
رجبیتهرانپارس- بین فلکه دوم وسوم -جنب مسجد الاقصی77881603021
فخرزادهتهرانپارس -بین فلکه دوم و سوم - نبش خیابان 182 شرقی77725740021
علیرضا رضوی زندتهرانپارس - خ خوشوقت بالاتر از فلکه دوم - نرسیده به غفاری77874594021
نیکوییتهرانپارس- م پروین - 131 جنوبی77795797021
دستجردیتهرانپارس - میدان پروین - 196 شرقی77878072021
شهرزاد احمدزادهتهرانپارس - خ 196 شرقی بین 131 و 13377348413021
جاسمینتهرانپارس- نرسیده به میدان پروین77707790021
ساعتچیتهرانپارس - خ 196 شرقی خ 133 جنوبی- بین 192وو19477780880021
هوشمندتهرانپارس - خ 196 شرقی بین 133و13577325328021
علیاییتهرانپارس - خاک سفید - خ امین - روبروی مدرسه حاتمی77346674021
ارسبارانتهرانپارس- خاک سفید - خ امین - 15 متری بت شکن77340483021
جان نثاریتهرانپارس - خ امین - میدان فجر73378955021
تفنگچیزهدي كوچه بت شكن پ ٩  77340483021
مدینهخ جشنواره نرسیده بهه خ امین77799500021
مهران لاهیجانیانتهرانپارس- خاک سفید - خ امین - خ اکبری77328013021
عرفان شرقتهرانپارس -خ امین - 20 متری ولیعصر77344975021
گلنوش چوپانیتهرانپارس - خاک سفید - دو راهی رهبر - جنب مسجد حضرت ابوالفضل77121096021
عرب زادهتهرانپارس - خاک سفید - میدان رهبر77352026021
منصوریتهرانپارس - خاک سفید - میدان رهبر- پ 68677327691021
جورجانی (کلانتری )تهرانپارس - خاک سفید - میدان رهبر- خ روشن شرقی77331455021
سقازادهتهرانپارس - خاک سفید - میدان رهبر- خ امیر شرقی77121258021
مقدم علیاتهرانپارس - خاک سفید - خ امین - بالاتر از کلانتری 14477321822021
امامیتهرانپارس - خاک سفید - خ امین - بالاتر از چهارراه امین77335879021
ورمزیاریتهرانپارس - انتهای 196 شرقی- خ 137 شمالی - نبش 20476790383021
سعدوندیتهرانپارس - 212 شرقی77321664021
فخارتهرانپارس- بلوار پروین - نبش 212 شرقی76680061021
نهالبلوار پروین - 212 شرقی - 137جنوبی77780708021
عسل137جنوبی - جنب درمانگاه شهرداری منطقه77122040021
شهرام صارمیتهرانپارس- خ اهنی امینه - بین 202 و 20076700025021
جاسمینخ 196 شرقی - بین فلکه سوم و پروین - پ 5277707790021
اشراقخ 196 غربی - نرسیده به اتوبان باقری - پ 10477722040021
الیاسیتهرانپارس - خ 196 شرقی - خ 135 شمالی77394094021
سرسبزخ رسالت - نرسیده به سرسبز77457254021
واعظی پورخ رسالت چهارراه سرسبز77892335021
جوانهنارمک - آیت شمالی77894852021
سیففرجام - تقاطع آیت77204332021
تکفارمفرجام - جنب درمانگاه مهدوی77205288021
فرجامنارمک - فرجام شرقی774557579021
ناصری مقدمنارمک - نرسیده به خاور77224141021
زهدیمیدان رسالت - خ فرجام بین ولیعصر و عبادی - پ 46077498833021
سمیه نشاطخ فرجام غربی - جنب اتوبان باقری77875558021
طاهریخ فرجام - بین سراج و اتوبان باقری77886385021
شفائیهتهرانپارس - جنب اتوبان باقری- نبش خ 21677380038021
فهیم پوراتوبان باقری - نرسیده به خ 196غربی77866701021
غفاریاتوبان باقری - ابتدای زفر قندی77705826021
مسائلیفرجام شرقی -نبش سراج - تقاطع دلاوران77447097021
بهارانفرجام- خیابان سراج -بالاتر از چهار راه دلاوران- روبروی سی متری اول -پلاک 20977362795021
الغدیرمیدان الغدیر77137750021
آیینم الغدیر - یعقوبعلی پور -77448245021
فرهیخ هنگام شمالی - نبش شمیران نو77443897021
فرهودیخ هنگام - شمیران نو77247970021
مخبرخ هنگام - شمیران نو - 20 متری غفاری- پ 25577183680021
عظیمیخ هنگام - سی متری اوقاف - چهارراه ازادگان - پ 21877442623021
حسین رستم خانیتکاوران - خ شهید جهانشاهلو- سی متری دوم77490521021
جعفری آذرخ هنگام - بلوار دلاوران - خ تکاوران - پ 21377200508021
امدادگرانرسالت - قبل از کرمان22331226021
نگینرسالت22517798021
فوژانرسالت- بعد از مجیدیه22286574021
کریمی زادهرسالت- بعد از مجیدیه22512377021
کتایون کیا کجووریخ خواجه عبدالله انصاری - نرسیده به شهید عراقی -پ 2022881527021
وثوقیخ جواجه عبدالله انصاری - نبش کوچه 16 - پ 3822866499021
صدیقی فردخ خواجه عبدالله انصاری22891894021
متینابتدای خ خواجه عبدالله انصاری22252889021
مجید قاسمپاسداران، بوستان۲، خیابان شهید عراقی، نبش کشوری، پلاک۷۶ 22876106021
پویهبزرگراه رسالت -شهید عراقی شمالی-پلاک 28 22847333021
سمیرا رمضانیاتوبان رسالت، زیر پل سیدخندان، خیابان ابوذر غفاری، جنب بیمارستان رسالت 26714563021
اوژنسیدخندان - رسالت -22867987021
داشبلاغیسیدخندان - رسالت - بالاتر از بیمارستان رسالت22850443021
بیمارستان رسالتسیدخندان - بیمارستان رسالت22860066021
مهدی ابراهیمیرسالت - نرسیده به سیدخندان22864154021
هرویضلع شمال غربی میدان هروی22959881021
برزیهخ موسوی - ساختمان سیول - پ 8222939836021
آخرت دوستخ ساقدوش - پ722511530021
طناز معتمدیخ ساقدوش- پ 5322534097021
تسنیمهروي. وفامنش. ابتداي مكران شمالي. پ٢٠22941509021
اقاسیانهروی - خ ساقدوش- نبش یاس22981551021
تک پاسدارانشهید عراقی نبش موحد - پ 5122853515021
احمد قربانیفرخی یزدی - پ 5526710442021
طوسمیدان فرخی یزدی22843187021
دستمالچیبالاتر از میدان فرخی یزدی22856949021
پروازمجیدیه شمال - نرسیده به میدان سرباز22513036021
امیری شمس آبادمجیدیه شمالی - جنب ندا رایانه2514690021
قهرمانیمجیدیه شمالی - پ50926323472021
حسن خدا مرادیمجیدیه شمالی - سه راه پیاله22511408021
اردلانمجیدیه شمالی - بین سهراه پیاله و میدان ملت -22534704021
معصومه پازوکیمیدان ملت - کوچه قنبری22330466021
معمارزا ده استاد حسن بنا شمالي خ اميرنيا بين ک طالقاني و متقي پ 1526322157021
امیدمیدان ملت22514777021
آرامش عابدینیشمس اباد - نرسیده به میدان بهشتی22321012021
فروردینشمس اباد - میدان بهشتی -نبش ذاکری222333153021
شهرام طاهری16 متری دوم پ11622511322021
صولت16متری دوم - پ 1322513229021
مسعودی16متری دوم - پ 11022314030021
پویا محمدی16متری دوم - روبروی میوه و تره بار22511322021
نیک روی16متری دوم - پ 522518054021
الیکا سلیمیپاسداران - بهستان ششم22596192021
میر آقاییپاسداران - نبش گلستان هفتم22583428021
فلیمنگپاسداران - بین گلستان سوم و چهارم2558693021
پایاپاسداران - گلستان یکم22560806021
وحدتپاسداران - روبروی باشگاه بانک مرکزی22890754021
پاسدارانپاسداران روبروی خ سوری22588545021
غفوریانپاسداران - جنب بیمرستان لبافی نژاد22778036021
صنعتیپاسدران - دشتستان پنجم22844721021
جاویدبتدای خ پاسداران – نرسیده به گل نبی22844828021
بور بورپاسداران -نبش بهارستان یکم - جنب بانک صادرات22578983021
نجمه اسدیچهار راه پاسداران ميدان حسين آباد خ جوانشير خ افتخاريان پ 2722586810021
خوشایندخ پاسداران خ شهيد توحيدي (گلستان 4) پ 179 ط همکف22782771021
سرابیپاسداران نبش بوستان ٥پ 100  22571284021
کاخالخ پاسداران- نبش بوستان یکم- پلاک 203228836312021
 شريفيانقنات كوثر. پايين تر از ميدان. نبش كوچه غفارنظري 77384790021
 شبانه روزي ژابيزقنات كوثر. نبش ٤ شرقي 77363451021
 صبح اميدقنات كوثر. شهرك اميد. قسمت تجاري. 77042005021
 طباطباييخ فرجام بعد از ميدان صدم نرسيده به هنگام  77188506021
 سقطيخ هنگام روبروي طاهرخاني پ١١٥  77495680021
ظهوريخ هنگام ابتداي خ علم و صنعت  77895075021
 پوريحييخ استقلال. نرسيده به چهارراه استقلال. پ٣٥٦  77272581021
 پرشياقنات كوثر بيست متري مسجد نبش ششم غربي  77368874021
 صفاميرزاييهروي گلزار نبش پنجم  22976910021
 تیموریخ هنگام نرسیده به چهارراه استقلال پ 822  77183056021
 صف آراخ استقلال. جنب مسجد جوادالائمه پ ٣٦٦  77187261021
 ناصحيخ استقلال خ سراج نرسيده به پل پ٦٩٢  76871839021
زهره زارعحكيميه بلوار بهار پ228  77308456021
نصیری( تک )حكيميه بلوار بهار پ١٢٥  77315775021
شبانه روزي حكيم شرقحكيميه بلوار بهار پ٤٩  77316306021
اقدمی زادهحكيميه فاز يك ميدان فجر  77007243021
مهرانفرحكيميه خ فرهنگ روبروي تره بار پ٣٩  77006127021
 درفشيحكيميه بلوار بهار77008425021
خشنوديحكيميه فاز٢ كوي دانشگاهمسجد صاحب الزمان طبقه همكف77004848021
شهر/منطقه: 5
رکساشرفی اصفهانی بالا تر تز میدان پونک کوچه ازاده2144499387021
بیداربزرگ راه ایت اله کاشانی نرسیده به جنت اباد2144096268021
الالهجنت اباد جنوبی بلوار لاله شرقی پ 892144408236021
عرفان نیایشبزرگ راه همت غرب خیایان کبیری طامه خیابان بهار پ 172144628859021
وطن خواهجنت اباد شمالی بالا تر از نیایش جنب بهارستان 162144860454021
تیام اصفهانیبلوار ایت اله کاشانی نرسیده به پمپ بنزین پ 132144035694021
زیتونجنت اباد جنوبی نرسیده به چهار باغ پ 212144458184021
سلطان زادهجنت اباد شمالی نرسیده به ایران پارس نسترن22144410408021
زهرا ولیاناشرفی اصفهانی پایین تر از همت خیابان 22 بهمن داخل پاساژ ارمان2144492749021
موحدی زادهشاهین شمالی خیابان بهار پ192188979616021
جهرمیجنت اباد جنوبی چهار باغ شرقی نبش 16 متری اول2144234151021
صهبایی ایت اله کاشانی نبش عقیل مجتمع البرز2144088191021
رحمتیبلوار فردوس غرب بعد از شقايق نبش لاله جنوبي روبروي مدرسه2144090790021
ابشناسانونک حصارک شهرک دانشگاه2144856780021
نجلا هاشمیشهران فلکه سوم2144887988021
خرسندزرگراه کاشانی نبش گلستان شمالی ساختمان پزشکان ش. ۱2144082373021
پزشکانجنت اباد جنوبی میدان چهارباغ2144402178021
سالمفلکه دوم صادقیه (آریاشهر) ضلع جنوب غربی جنب درمانگاه ابن سینا2144071694021
پیامبرانخيابان آيت الله كاشاني بلوار ابوذر بيمارستان پيامبران2144567589021
اجاقیفلكه دوم صادقيه درمانگاه شهرداري2144367580021
گل سنگميدان پونك ضلع جنوب غربي ساختمان آرش2144484759021
سپیداربلوار فردوس خ. ابراهیمی جنوبی درمانگاه الزهرا2144060204021
سپیدبلوار فردوس شرق ابراهیمی2144060304021
فخری فلکه دوم صادقیه - اشرفی اصفهانی - نبش اعتمادیان2144478560021
جهان درمانفردوس غرب بهار شمالی روبروی مجموعه ورزشی214446543021
شریفیفردوس شرق بین عقیل و وفا آذر2144576543021
شهیدیاکباتان فاز یک، سوپر 42144692773021
قنبری زادهکباتان فاز 1 ساختمان نگین2144692773021
قنبری زادهایت اله کاشانی بلوار ابودز نبش مهران2144034510021
زر گرسرااکباتان فاز 2 بین بلوک a214466367021
فلاح زادهاکباتان فاز 12144696445021
ایران پارسنبش بزرگ راه ایران پارس بعد از سردار جنگل214435678021
فرناز رشیدیخیابان سیمون بولیوار نبش پونک پ 12214445578021
ثامناتوبان حکیم غرب نرسیده به باغ فیض2144061815021
مشایخیاکباتان فاز 1 نرسیده به باازار چه2144654687021
صارماکباتان فاز یک بر بیمارستان صارم214457865021
روزدارایت اله کاشانی نرسیده به مهران214447855021
گواهیبلوار لاله غربی بر کوچه شقایق2144445166021
اکبریمیدان پونک روبه روی پارکینگ شهروند2144423028021
ادیب هاشمیانتهای اشرفی اصفعانی خیابان فکوری پ 392144800040021
قشلاقجاییایت اله کاشانی بعد از کوی شاهین پ 2312144461497021
سعید زادهپونک بلوار بابایی روبه روی خدمات خودرو غرب ش 172144327862021
خانیبالا تر از فلکه سوم شهران پ 852144332329021
رجب زادهاشرفی اصفهانی بالا تر از میدان پونک جنب درمانگاه پیامبر2144410408021
اردستانیجنت اباد شمالی گلزار شرقی2144834933021
مروستیباغ فیض خیابان 22بهمن نبش کوچه گتها2144464425021
احمدیان رادخیابان ستاری فردوس غرب نرسیده به ورزی پ4152144454356021
ابا فضلیشهران فلکه 3 پ32144307630021
ابوریحاناشرفی اصفهانی خیابان ناطق نوری پ 582144430483021
حاتمیفلکه 2 صادقیه جنب درمانگاه ابن سینا2144071694021
الهامیشهرزیبا بلوار تعاون نبش خیابان نوبهار2144107775021
امیریجنت اباد شمالی نبش بلوار بعثت2144829201021
ایران شاهیخیابان فردوس خ پروانه شمالی2144475456021
پیامبراشرفی اصفهانی خ پیامبر شرقی نبش کوچه پیام2144090080021
جهان گیریبلوار فروس نرسیده به خیابان پروانه جنوبی2144423456021
جورانیسردار جنگل بینمیرزا بابایی و 35 متری گلستان پ22144444214021
حجتاکباتان فاز 2 بین بلوک 11 و 92144649350021
خلیل زادهجنت اباد مرکزی 20 متری گلستان پ 82144416932021
دانیالجنت اباد شمالی نبش بهارستان 52144825465021
زارعیبلوار فردوس رو به روی میوه تره بار2144060306021
ساحلسردارجنگل نبش کوچه گلها2144403034021
سایهشهرزیبا فلکه دوم شهران2144456476021
سپندستاری خ ابراهیمی جنوبی ک 122144456456021
شماره تماسنشانینام داروخانه021
شهر/منطقه: تهران/منطقه 6
آبانکریمخان زند - خ. آبان جنوبی - بیمارستان آبان88935903021
آبشارولی عصر - بالاتر از سه راه بهشتی - پ. ۱۰۴۹88723208021
آپاداناقرنی - پ. ۲۱۷ - بیمارستان آپادانا88827735021
آپاداناسیدجمال الدین اسدآبادی (یوسف آباد) - نبش خیابان چهاردهم88711763021
آرژانتینالوند - خ. ۲۷ - پ. ۳۰88774186021
آریابلوار کشاورز - تقاطع وصال شیرازی - بیمارستان آریا88961038021
آفتابمطهری (تخت طاووس) - نرسیده به خیابان لارستان - پ. ۴۱۰88905564021
ارمفتحی شقاقی - بین چهلستون و بیستون - مرکز جراحی محدود و پلی کلینیک تخصصی شقایق88703311021
البرزوصال شیرازی - پایین تر از خیابان بزرگمهر - پ. ۴۱66497559021
امام خمینیبلوار کشاورز - بیمارستان امام خمینی66935061021
امیر کبیرقائم مقام فراهانی - بالاتر از خیابان مطهری (تخت طاووس) - پ. ۱۷۹88730723021
ایران ماقائم مقام فراهانی - پ. ۱۳۹88812822021
ایرانیانسیدجمال الدین اسدآبادی (یوسف آباد) - بین کوچه ۲۰ و ۲۲ - پ. ۲۰۰88719085021
باخترم. توحید - فرصت شیرازی - پ. ۲۳۶66925578021
بارانفتحی شقاقی - نرسیده به میدان سلماس - پ. ۱۰۸88630416021
بخارستم. آرژانتین - ضلع جنوبی - پ. ۷۷88730134021
بزرگ شهرولی عصر - بین خیابان بهشتی و مطهری - پ. ۹۵۷88718610021
بیستونم. جهاد (فاطمی) - خ. بیستون - پ. ۱۲88955497021
بهشیدجمالزاده - بین بلوار کشاورز و خیابان نصرت - پ. ۱۶۱66925813021
پارسبلوار کشاورز - جنب ساختمان سامان - پ. ۸۳88960051021
پارک کلینیکخالداسلامبولی (وزرا) - نبش خیابان پانزدهم88719928021
پاستور نواحمدقصیر (بخارست) - نبش کوچه هشتم88734551021
پریماولی عصر - خ. مطهری (تخت طاووس) - خ. لارستان - پ. ۱۱۲88890358021
تخت طاووسمطهری (تخت طاووس) - نبش خیابان سنایی - پ. ۳۴۰88836483021
ترمهولی عصر - بعد از پارک ساعی - بن بست چمن - پ. ۴88770587021
تقویولی عصر - بعد از پارک ساعی - بن بست چمن - پ. ۴-88784544021
تندرستیسیدجمال الدین اسدآبادی (یوسف آباد) - نبش خیابان ۵۷ - پ. ۵۳۳88063166021
تهرانکریمخان زند - خ. مدیری (حسینی) - م. سنایی88821021021
تهران کلینیکقائم مقام فراهانی - نرسیده به خیابان بهشتی (عباس آباد)88718113021
جام جممطهری (تخت طاووس) - خ. فجر - پ. ۵۵ - جنب کلینیک جم88829121021
جممطهری (تخت طاووس) - بین خیابان قائم مقام فراهانی و بزرگراه مدرس - خ. فجر (جم)84141021
جمالزادهجمالزاده - بین خیابان فرصت و نصرت - پ. ۹۳66929061021
جمیلیسیدجمال الدین اسدآبادی (یوسف آباد) - خ. فتحی شقاقی - نرسیده به میدان سلماس - پ. ۱۱۴88336277021
جوانقائم مقام فراهانی - بالاتر از خیابان مطهری (تخت طاووس) - پ. ۱۷۸ - طبقه همکف - واحد ۱88553747021
حضرت زینبطالقانی - خ. موسوی (فرصت) - تقاطع خیابان سمیه88843975021
حکیم سناییکریمخان زند - خ. سنایی - بالاتر از میدان سنایی - پ. ۸۹88843410021
خاتمبلوار کشاورز - بین خیابان کارگر و جمالزاده - ساختمان پزشکان کوثر - پ. ۱۴۳ - طبقه همکف66921527021
سید محمد خاتمیبزرگراه جلال آل احمد - ک. پروانه - پ. ۴ - ساختمان پزشکان چمران88635368021
خورشیدیانم. گل ها - نبش میدان - ساختمان ویدا88636010021
درسافاطمی - بعد از چهارراه کارگر - پ. ۲۱۶66944567021
درمانکارگر شمالی (امیرآباد) - ک. مجد - روبروی بیمارستان قلب تهران - پ. ۴/۱88022870021
درمانگرگاندی - نبش خیابان هفتم - پ. ۱۱ - طبقه همکف - واحد ۲88778229021
پدرام رحیمی نیکبلوار کشاورز - بعد از خیابان فلسطین - ک. رویان - بیمارستان ساسان88968352021
روشنانقلاب - بین خیابان حافظ و ولی عصر - پ. ۸۰۵66404942021
رویالولی عصر - نرسیده به میدان ولی عصر - پ. ۴۷۲88802577021
ریقائم مقام فراهانی - بین کوچه شهدا و میرزاحسینی88711674021
ریحانسیدجمال الدین اسدآبادی (یوسف آباد) - نبش کوچه سوم - ط. اول - پ. ۱۷88724544021
زربلوار کشاورز - خ. قریب - بعد از چهارراه نصرت - تقاطع شباهنگ - پ. ۳۶ - طبقه همکف66937971021
زهره نوانقلاب - روبروی لاله زار نو - پ. ۵۴۷88824755021
سامانسیدجمال الدین اسدآبادی (یوسف آباد) - نرسیده به سینما تاتر گلریز - بین خیابان ۲۴ و ۲۶ - پ. ۲۳۶88716723021
سبزفتحی شقاقی - بین سیدجمال الدین و چهلستون - طبقه همکف - پ. ۵۰ - واحد شمال غربی88707989021
سپندبلوار کشاورز - بین خیابان فلسطین و دائمی - ک. رویان - پ. ۷۵ - ط. اول88963455021
شاه نظریفاطمی - روبروی سازمان آب - جنب سازمان خدمات درمانی - پ. ۱۴۳88960184021
حسین فرازیمیرزای شیرازی - نرسیده به خیابان بهشتی (عباس آباد) - پ. 242 - طبقه همکف88720013021
شهید کلانتریکریمخان زند - خ. سنایی - پ. ۲ - پلی کلینیک تخصصی شهیدکلانتری88840954021
به آفرینکریمخان زند - خ. به آفرین - بیمارستان صدر88945476021
طسوجسیدجمال الدین اسدآبادی (یوسف آباد) - نبش خیابان ۶۰ - پ. ۴۵۸ - ساختمان پزشکان ماهان88052796021
طلوعکارگر شمالی (امیرآباد) - تقاطع بلوار کشاورز - نبش کوچه گیتی - ساختمان ۲۱۲66434247021
طوسمطهری (تخت طاووس) - خ. شهیدعبادی88715875021
عدالتسیدجمال الدین اسدآبادی (یوسف آباد) - م. کلانتری - پ. ۳۸۳88064516021
عمادولی عصر - روبروی پارک ساعی - نبش آبشار - پ. ۱88887687021
فاتحولی عصر - نرسیده به خیابان عباسپور - بن بست شمس88789346021
فارادبزرگراه همت - پشت ساختمان های ونک پارک - بلوار علیخانی - پ. ۳۷88054145021
فرازقائم مقام فراهانی - نبش کوچه سام - پ. ۶۳88303665021
فرانس پاستورم. فلسطین - پ. ۱۹88969776021
فیروزگرولی عصر - خ. ولدی - نبش خیابان به آفرین - ک. فرهنگ حسینی88942661021
قلب تهرانکارگر (امیرآباد) شمالی - نبش بزرگراه جلال آل احمد88029600021
کاجفاطمی - م. گل ها - کاج شمالی - پ. ۱۲۰88023035021
کامو میلولی عصر - خ. بزرگمهر - پ. ۹ - طبقه همکف66407869021
کخولی عصر - خ. بزرگمهر - پ. ۹ - طبقه همکف66407869021
کودکان تهرانطالقانی - بعد از خیابان ولی عصر - پ. ۳۱66464425021
کوروشبزرگراه جلال آل احمد - نرسیده به پل نصر (گیشا) - پ. ۴۶88255530021
کوی دانشگاهکارگر شمالی (امیرآباد) - بین خیابان هفدهم و هجدهم - پ. ۶۰۱88639898021
کیان پارسقائم مقام فراهانی - بالاتر از خیابان مطهری (تخت طاووس) - نبش کوچه ششم88750879021
دکتر گیلالوند - پ. ۱ - ساختمان مرکزی پزشکان - ط. دوم88793150021
مادمطهری (تخت طاووس) - خ. منصور - پ. ۵88718579021
متروپلحافظ - نرسیده به پل اول - نبش خیابان ورشو - پ. ۶۵۵88907161021
مخصوصکریمخان زند - خ. حسینی (مدیری) - پ. ۱۱88822566021
مرکز پزشکی 15 خردادکریمخان زند - خ. آبان جنوبی88894144021
مصدقانقلاب - چهارراه ولی عصر - پ. ۳۷۸66462883021
معاصرکارگر شمالی (امیرآباد) - بالاتر از خیابان فاطمی - جنب پمپ بنزین - پ. ۲۷۷88998035021
مغیثیکارگر شمالی (امیرآباد) - بالاتر از پمپ بنزین - ک. خسروی - پ. ۱۶88639076021
منوچهریاحمدقصیر (بخارست) - نبش خیابان شانزدهم شرقی - پ. ۶۱88733983021
مهرولی عصر - خ. زرتشت غربی88958788021
مهرساعلیولی عصر - روبروی درب جنوبی - پارک ساعی88720571021
مهرگانولی عصر - بالاتر از پارک ساعی88770130021
مهرگانانولی عصر - بالاتر از پارک ساعی - جنب بیمارستان مهرگان88786100021
ماهرخ مولاییانسیدجمال الدین اسدآبادی (یوسف آباد) - بالاتر از پمپ بنزین - پ. ۵۰۱88066529021
مولویوصال شیرازی - خ. ایتالیای غربی - ساختمان پزشکان ایتالیا - پ. ۶۲88956807021
میرزا کوچک خاناستادنجات الهی (ویلا) - بالاتر از کریمخان زند - بیمارستان میرزاکوچک خان88892043021
میر عمادولی عصر - خ. آبشار88758443021
نادر شاهمیرزای شیرازی - نرسیده به پمپ بنزین - پ. ۱۱۹88825464021
نیلوولی عصر - بالاتر از بیمارستان دی - خ. نیلو - مجتمع نیلو88790049021
مرتضی والاکارگر شمالی (امیرآباد) - خ. فرصت شیرازی - پ. ۱۴66433886021
وصالوصال شیرازی - پایین تر از چهارراه طالقانی - پ. ۷۶66467832021
هشترودیانقرنی - بالاتر از خیابان طالقانی88825121021
هلال احمرطالقانی - نبش خیابان قرنی - پ. ۳۱۱ - ساختمان شماره سه هلال احمر88803871021
شهر/منطقه: تهران/منطقه 7
داروخانه رضا واعظ زادهمیدان نامجو(گرگان)77580122021
داروخانه صبابهشتی، نبش داریوش، از سمت شریعتی، نرسیده به سهروردی021-41971021
داروخانه نویدبهشتی – میدان تختی – خیابان صابونچی – کوچه پنجم88767838021
سعید یاشارولی عصر - بالاتر از پارک ساعی - ک. ۳۲ - پ. ۸88679586021
یوسف آبادسیدجمال الدین اسدآبادی (یوسف آباد) - روبروی سینما گلریز - پ. ۲۷۹88717860021
503 ارتشولی عصر - سه راه بهشتی (عباس آباد)88710294021
قدیان لوخ مطهری - بین میرزای شیرازی و ثنایی88842728021
شهر / منطقه : تهران 8
رضویگلبرگ غربی-چهارراه کرمان=ساختمان2000 77829204021
دکتر یوسفیگلبرگ غربی-بین اتوبان امام علی و مدنی77261763021
دکتر ابوترابیگلبرگ غربی-میدان هلال احمر 77458300021
افاضلیمیدان هفت حوض-ابتدای جانبازان شرقی-جنب MRIحقیقت-پ700    77974900021
عزیززادههفت حوض-گلبرگ شرقی-نرسیده به مداین-ساختمان توفیق-پ431     77492828021
جلالیگلبرگ شرقی-نبش میدان 21-پ375    77202721021
گرجیگلبرگ شرقی-خ شهید رودباری جنوبی(مهر سابق)    77901708021
مرکزی نارمکمیدان هفت حوض-کوچه فاطمه الزهراپ13     77943215021
دکتر شعله پیشداد آذرگلبرگ غربی-کمیجانی جنوبی-جنب شهرداری منطقه8-پ45    77934148021
دکتر مونا واکف مارالانیدردشت جنوبی-داخل ساختمان درمانگاه شهرداری منطقه8-پ 218     77925599021
الهامدردشت-پایین تر از چهارراه گلبرگ-روبه روی درمانگاه شهرداری-پ207      77975948021
دردشتدردشت - روبه روی ایستگاه مدرسه-پ278          77901707021
نادرنارمک-تقاطع گلبرگ و دردشت      77902464021
شقایق نارمکنارمک-میدان شقایق-ابتدای دردشت-پ10     7798980021
دکتر افراشتهبزرگراه رسالت-چهارراه دردشپ444          77194211021
فارمداتوبان رسالت-مابین سرسبز و دردشت-پ604         77899266021
گلبرگتهرانپارس-خ 142 غربی-بین فلکه اول و رشید-پ58       77865486021
دکتر پور فردخیابان گلبرگ بین 111و113-پ160         77737941021
شبانه روزی عظیمی زادهنارمک گلبرگ شرقی-نرسیده به باقری-جنب پارک یاسن-پ198       77950790021
شبانه روزی آیت100متر پایین تر از میدان هفت حوض-سمت چپ           77957745021
خدابخشینارمک-ضلع جنوبی میدان هفت حوض-ابتدای خیابان رضوان غربی-پ3            77928526021
ارسلان باقرینارمک-خ آیت-چهارراه تلفنخانه-جنب اداره پست-پ250          77909933021
ارمغاننارمک-46 متری غربی-نرسیده به چهارراه تلفنخانه-جنب بیمارستان انصاری             77927919021
شبانه روزی سهانارمک-خ ثانی-46 متری شرقی-نبش مهرنژاد-پ160                   77924463021
سمیهنارمک-خ آیت-روبه روی درمانگاه اسرا-کوچه نصراله زاده-پ12         77956217021
عمادالدیننارمک-چهارراه آیت-ابتدای سی متری نارمک-نرسیده به درمانگاه عزیزخانی          77954646021
بنژامیننارمک-خ دماوند-ایستگاه پل-نبش پورثانی           77812030021
بقایینارمک خ شهید ثانی-سه راه سمنگان-پ197              77816420021
حوزاننارمک-خ سمنگان-نرسیده به مسجد جامع-پ133                77947589021
دکتر رحیمیخ سمنگان-جنب مسجد جامع نارمک-درمانگاه خیریه شبانه روزی شهدای نارمک       77287464021
کیمیا شوقیانفلکه اول تهرانپارس-خ 142 شرقی-پ15-طبقه همکف             77713137 021
صومعه سراییفلکه اول تهرانپارس-ضلع شمال غربی-ابتدای خ 144 غربی-پ2             77721325021
پاکانپایین تر از فلکه اول تهرانپارس-جنب تالار یاران محمد-پ 18              77872836021
شبانه روزی دماوندخ دماوند-ایستگاه داریوش-پ299            77702297021
نقره ییانخ دماوند-نرسیده به چهارراه آیت-ایستگاه مسجد کمیل              77903921021
شادآرامابتدای مجیدیه جنوبی(استاد حسن بنا)-پ420               22504363021
فتح الهیبزرگراه رسالت-ابتدای کرمان-پ186              22330469021
دکتر سارا شیخ کاظمینارمک-خ گلستان-نبش 46 متری ثانی          77690004021
دانانارمک - بین سرسبز و نبوت -77801510021
کامران مشیرینارمک - نرسیده به سرسبز77209512021
معلمی پورنارمک - خ ثانی - بین مداین و دردشت77928341021
اسایشرسالت - خ مدنی77244841021
مهدی مولاییرسالت - خ مدنی - جنب مترو جانبازان77090146021
خیامرسالت - خ مدنی - پایین تر از چهارراه گلبرگ77281352021
امیر کیاییرسالت- خ مدنی - پایین تر از مترو فدک77694023021
حق نژادرسالت - خ گلستان - میدان هلال احمر77252900021
شهر / منطقه : تهران /13021
دکتر معمارپیروزی-بین خ گلستان و بلوار ابوذر-پ 60 77437120021
شکوفهخ پیروزی-جنب مقداد-بین 4 و 5 نیرو هوایی 77470579021
شبانه روزی اطمینانخ پیروزی-روبه روی خ سوم نیرو هوایی 77752884021
عرب سرخیخ پیروزی-بعد از خ پرستار-پ230 77470274021
پرستارخ پیروزی-نبش خیابان پرستار 77409366021
دکتر مریم ایروشخ پیروزی-روبه روی خ اول نیرو هوایی-پ300 77463775021
آبنوسخ پیروزی-خ نبرد شمالی-نبش کوچه جوانمرد-پ 65333056755021
دکتر مشایخیخ پیروزی-خ نبرد شمالی-پایین تر از چهارراه فرزانه رو به روی درمانگاه ولیعصر 33160277021
شبانه روزی ابیانهخ پیروزی-خ نبرد-نبش چهارراه نبی اکرم-پ 277 33178307021
بنفشهخ پیروزی-خ نبرد-نرسیده به چهارراه فرزانه33346163021
دکتر حسن زادهخ پیروزی-خ نبرد-میدان نبرد-پ126 33062295021
دکتر صفارینارمک-خ سهیلیان(شیرمرد جنوبی)-خ 86-پ 5 77256471021
دکتر اخلاقیتهران نو-فلکه چایچی-خ شورا-تقاطع شهید شواخ 77472326021
دکتر طالبیتهران نو-پل خاقانی-خ سعدی-پ159   77430822021
بقراطتهران نو-خ خاقانی-خ بصیر-خ مهرجو-پ91 77473168021
بزرگ شوراخ دماوند-مسیل جاجرود-نبش خیابان شورا-پ228 77438799021
بصیرسی متری نیرو هوایی-چهارراه احمد زاده-خ بسیج     77468789021
فیروزه فرجیسی متری نیرو هوایی-خ بصیر-نبش خ کامبیز خشی-پ137  77412346021
حمیدرضا قنبریسی متری-خ بهشتی(8/30)-پ33   77153305021
شبانه روزی شبنم بیاتیسی متری-نیرو هوایی-فرعی 7/30 و 7/31 77434138021
ممتازخ پیروزی-خ پنجم نیرو هوایی-بین فلکه اول و دوم    77482334021
دکتر منا حقیقت طلبخ پیروزی-خ پنجم نیرو هوایی-فلکه اول-پ 33 77983484021
درمانگاه قایم آل طاهاخ پیروزی-خ پنجم نیرو هوایی-داخل درمانگاه قایم آل طاها-پ 24 77480871021
فوکاانتهای خ پیروزی-بین خ پنجم و ششم نیرو هوایی 7716186021
دکتر سرکندیخ پیروزی-بین خ سوم و چهارم نیرو هوایی-روبه روی خ کریمشاهیان-پ99 77464700021
ابرارخ دماوند-بالاتر از چهارراه خاقانی-جنب ساختمان پزشکان-پ244 77404343021
صفیرخ تهران نو-خ بلال حبشی-نبش خ باباطاهر-پ164 77430899021
تهران نوخ دماوند-بعد از سی متری نارمک-ایستگاه ابوریحان-پ408 77428567021
فرحخ تهران نو-میدان امامت-پ 4 77752658021
دکتر سمیعی فرخ دماوند-چهارراه آیت-خ امامت-200 متر پایین تر از میدان امامت-پ51 77433364021
شبانه روزی دکتر شاهقلیخ دماوند-بین سی متری نیرو هوایی و چهارراه آیت-نبش خ حاتمی-پ22 77474662021
شبانه روزی مرضیه حجازیخ دماوند-ایستگاه سبلان-روبه روی تالار قصر سپید-پ 896 77036227021
ایران مهرخ دماوند-خ صفا-خ شهید منتظری-نبش بلوار اسدی-پ115 33341431021
دکتر سیف پورمیدان امام حسین-بعد از چهارراه ایرانمهر-خ صفای شرقی-پ 283 33338587021
دکتر سهیلیمیدان امام حسین-خ دماوند-خ شهید منتظری-نبش خ طوفانی 33307092021
دکتر صارمیخ پیروزی-روبه روی خ پرستار 77426587021
دکتر باباییخ پیروزی-بین اول و دوم نیرو هوایی-جنب مسجد قدس-پ 281 77754166021
دکتر نگین شیرزادخ پیروزی-ابتدای خ یکم نیرو هوایی-نبش شهید رحیمی نژاد 77433940021
دکتر زرین بالخ پیروزی-خ یکم نیروهوایی-نبش کوچه افشار-پ 94 77150886021
پارساخ پیروزی-خ یکم نیرو هوایی-پ 10677409027021
شفا داروفلکه دوم نیرو هوایی-ضلع غربی جنب بانک پاسارگاد 77464335021
نویدخ پیروزی- نبش چهارراه کوکاکولا 33348004021
شبانه روزی دکتر بوریانیخ پیروزی- نرسیده به چهارراه کوکا کولا-پ 427 33256436021
کاسپینخ پیروزی-چهارراه کوکاکولا-خ دهقان-پ286 33787030021
دکتر شیوا ابراهیمیخ سیمتری نیرو هوایی-نبش خ 6/40-جنب درمانگاه حضرت ابوالفضل-پ334 77435035021
درمانگاه حضرت ابوالفضلخ سی متری نیرو هوایی-نبش خ 6/40-درمانگاه حضرت ابوالفضل(ع) 77489175021
دکتر امیر ارشادخ سی متری نیرو هوایی-نبش فرعی 6/25-پ18 77467875021
محسن امرالهیخ پیروزی-بین خ سوم و چهارم نیرو هوایی-بالاتر از داروخانه امرالهی77980570021
شهر آذرسی متری نیروهوایی-بعداز چهارراه احمدزاده-جنب بانک سینا    77470541021
شهر / منطقه : تهران /9
داروخانه ناهیدمیدان آزادی ، جنب آزمایشگاه سینا ، کوچه نوربخش66013111021
داروخانه شبانه روزی صارمی (شمشیری)خیابان شمشیری ، روبروی پارک شمشیریتلفن: 66651818021
داروخانه علویسه راه آذری ، اول 20 متری شمشیری66690890021
شهر / منطقه : تهران /10
داروخانه شبانه روزی آزادیخیابان آزادی ، نرسیده به خوش ، نبش آذر شهر ، روبرو سازمان تامین اجتماعی66874380021
داروخانه شبانه روزی آرینخیابان قزوین ، خیابان ۱۶ متری امیری ، خیابان گلستانی (نوری) ، بعد از تقاطع تیموری55705717021
شهر / منطقه : تهران /11
داروخانه شبانه روزی شلمچهخیابان هلال احمر، نبش خیابان انبار نفت55659007021
داروخانه مرکزی منیریهمیدان منیریه ، ابتدای خیابان معیری55365582021
داروخانه شبانه روزی رفاهبالاتر از میدان راه آهن، نبش چهارراه مختاری55389923021
شهر / منطقه : تهران /12
داروخانه شبانه روزی مهرگان جنوبپایین تر از میدان خراسان، خ طیب33727040021
داروخانه شبانه روزی مهرگان جنوبپایین تر از میدان خراسان، خ طیب2133122214021
شهر/ منطقه: کرج
داروخانه سپهرکرج شهرک اوج خيابان نواب صفوي-نبش نواب بيستم026-32522115
داروخانه دکتر آرامکرج-طالقاني جنوبي نبش کوچه شهيد عين الهي026-32742029
داروخانه شبانه روزي آذرکرج باغستان بين بوستان 4 و 5 داروخانه شبانه روزي آذر026-34318347
داروخانه دکتر اردکاني7 تير -طالقاني جنوبي چهار راه طالقاني026-32709622
داروخانه دکتر آزاده مراديکيانمهر ميدان پليس قطعه 52 ثبتي روبروي شهرک نور026-33262176
داروخانه شبانه روزي آنيلکرج - رزکان نو تقاطع بلوار اميرکبير و بلوار امام خميني مشکين دشت نبش خ نيلوفر پ18026-36770314
داروخانه دکتر اعتماديکرج-کلاک نو ايستگاه شهرداري خيابان محمودي منش026-32305007
داروخانه شبانه روزي حکيم فارابيگوهردشت فلکه اول خ يکم غربي پلاک 31026-34408671
داروخانه دکتر افشاريکرج-مهرشهر بلوار ارم روبروي باغ سيب- پلاک 156026-33304649
داروخانه دکتر اميدکرج -مارليک -خ دکتر حسابي -پايين تر از ميدان گلها026-6452777
داروخانه شبانه روزي دکتر محمودي نژادکرج عظيميه بلوار شريعتي چهار راه پامچال026-32518874
داروخانه دکتر امير حسين نوروزيکرج -مارليک -خيابان دکتر حسابي026-65156712
داروخانه شبانه روزي دکتر منصور احمدزادهشهريار وحيديه ابتداي کمربندي شهيد رجائي نبش کوچه اول026-65636010
داروخانه دکتر امينيانکرج خیابان شهید بهشتی مابین ساختمان ایرانشهر و دارایی جنب شهر کتاب026-32762628
داروخانه شبانه روزي دکتر مهدي حسن زادهکرج اسلامشهر قائميه فلکه اول جنب مسجد026-56475176
داروخانه دکتر اندجيکرج-ميدان هفت تير- به سمت چهاراه کارخانه قند- جنب کوچه اعتصامي - ساختمان برليان - پلاک 686026-32571834
داروخانه شبانه روزي دکتر پرويزيکرج - محمدشهر همايون ويلا بلوار شهدا جنب درمانگاه ايزدمهر026-36302925
داروخانه شبانه روزي دکتر کرمانيکرج بلوار شهيد حدادي چهار راه پونه ابتداي بلوار سرداران غربي026-33516253
داروخانه دکتر ايزدي مهرکرج دهقان ويلا تقاطع خواجه نصير026-34424005
داروخانه ابراهیمیفردیس کانال غربی چهارراه دهکده داخل درمانگاه026-36513126
داروخانه شبانه روزي سروکرج-شهرک جهان نما-خيابان سرو-روبهروي بانک سپه026-32321204
داروخانه دکتر آژيرچهار راه طالقاني شمالي نبش کوچه نسيم داروخانه دکتر آژير026-32234445
داروخانه شبانه روزي قانونکرج -ميدان نبوت -به سمت خ مطهري026-34209602
داروخانه دکتر اژکانفرديس بين فلکه دوم و سوم خ 29 پ 9026-36530546
داروخانه دکتر بابايي پورکرج بلوار شهداي دانش آموز بعد از بيمارستان قائم نبش ابوسعيد(شهيد ماندگاري)026-3275095
داروخانه جم حمزه ایفردیس بین فلکه اول و دوم جنب بانک ملی026-36516111
داروخانه شبانه روزي کيانمهرکرج-کيانمهر -ميدان مهرگان- جنب درمانگاه شبانه روزي مهرگان026-3207773
داروخانه دکتر باقر پورباغستان نبش بوستان 7026-34314695
داروخانه حسیبیکرج ۴۵ متری گلشهر نرسیده به خ انوشیروان026-33501234
داروخانه دکتر بختياريحصارک-خ المهدي پايين تر از مسجد026-34607709
داروخانه رستم زادهشهریار بلوار ۱۷ شهریور نبش کوچه غنچه021-65275132
داروخانه صدراکرج -مهرشهر -بلوار شهرداري -بين 105 و 107026-33413021
داروخانه دکتر بنکداريکرج-باغستان انتهاي بلوار موذن026-34339102
داروخانه فرديسفرديس-نرسيده به فلکه 5026-36504054
داروخانه صدراییشهریار خ انقلاب جنب امامزاده اسماعیل021-65227758
داروخانه دکتر بهشتي زادهمحمد شهر-بلوار امام خميني روبه روي بانک ملت - کوچه آقاي کاظمي026-36314729
داروخانه صراففردیس سه راه حافظیه روبروی دبیرستان026-36600019
داروخانه فرصتانتهاي خيابان ساساني جنب ميدان بهارستان (اکبرآباد) داروخانه فرصت026-32811829
داروخانه صفاییشهریار باغستان نرسیده به ورودی سعید آباد زیر پل021-65231515
داروخانه لقمانکرج-45 متري گلشهر-بلوار گلزار غربي-جنب درمانگاه دکتر شاهرخي026-33535290
داروخانه دکتر بوعلي سيناکرج-شاهين ويلا بين خيابان پنجم وششم شرقي026-34423223
داروخانه ماهدشتکرج - ماهدشت - بلوار امام خميني نبش آزادگان026-37300112
داروخانه علی احمدیفردیس سه را حافظیه026-36614759
داروخانه دکتر بکانهشتگرد خيابان مصلي جنب درمنگاه فرهنگيان داروخانه دکتر بکان026-44233949
داروخانه عمیدی پورشهریار باغستان نرسیده به سعید آباد نبش شهریک مهدیه021-65607934
داروخانه محياکرج طالقاني جنوبي داروخانه محيا026-32740803
داروخانه فارمافردیس کانال غربی خ قریشی درمانگاه سیب026-36507764
داروخانه دکتر تابشکرج -گوهردشت -خ آزادي -نبش دوم غربي026-34405876
داروخانه مداواکرج - فرديس-فلکه روبه روي سينما جنب درمانگاه رسالت - داروخانه مداوا026-36509798
داروخانه دکتر تاجدينينرسيده به چهاراه طالقاني -جنب پاک نژاد فلاح - خ قائم - نبش کوچه مصطفي خميني026-32756988
داروخانه مريمکرج -ميدان آزادگان026-32233040
داروخانه دکتر تيموريکرج -مارليک -خ دکتر حسابي -نرسيده به خ دخانچي026-36455133
داروخانه مجدیکرج میدان ولفجر خ استاد شهریار درمانگاه فرهنگیان026-32762628
داروخانه مرکزي بنفشهکرج-شهرک بنفشه -بلوار بنفشه-خيابان شقليق سوم-جنب سازمان آبرسانيشهيد چمران-026-32860054
داروخانه دکتر جمشيديکرج -مهرشهر -بلوار شهرداري -4باندي -نبش خ 203026-33408877
داروخانه مرکزی باغستانشهریار خادم آباد روبروی پمپ بنزین جنب صنایع چوبی026-65231600
داروخانه مرکزي جهان نماکلاک خ کاج درمانگاه مرکزي جهان نما026-32305386
داروخانه دکتر جوديفرديس فلکه سوم خ 28 شرقي جديد جنب پارکينگ طبقاتي پ 40026-36505043
داروخانه مرکزي شاهين ويلاکرج - شاهين ويلا - مابين چهارم و پنجم اصلي شاهين ويلا026-34421090
داروخانه مظلومی ابیانهباغستان شهریار خادم آباد بلوار رسول اکرم بین لاله ۷ و۸ شرقیجنب درمانگاه شفا023-65236795
داروخانه دکتر حاتميکرج-ميان جاده نبش بلوار محمدي026-34577744
داروخانه دکتر حر آباديکرج-چهارراه 7 تير بلوار شهداي دانش آموز بعد ازبيمارستان قائم026-32701563
داروخانه مرکزي نظر آبادنظر آباد -مطهري026-345352214
داروخانه دکتر حسن خدا بنده لوکرج ميانجاده خ عدل روبروي درمانگاه مهدي نبش کوچه و اصلي026-34559309
داروخانه مرکزي کرجکرج-چهارراه طالقاني026-32236110
داروخانه ناطقیکرج میدان سپاه میدان ولفجر خ استاد شهریار کوچه استاد شهریار نبش توحید ۱026-32755580
داروخانه دکتر حسن زادهکرج-ضلع شمالي چهارراه طالقاني ميدان آزادگان021-4489595
داروخانه دکتر حسن زادهکرج ميدان کرج ابتداي خيابان دانشکده داروخانه دکتر حسن زاده026-32222116
داروخانه مسعودنياعظيميه ميدان مهران به سمت طالقاني026-32500900
داروخانه دکتر حسن عربخانيکمال شهر حيدرآباد خ عدل روبروي آتشنشاني مرکزي جنب مجتمع درماني کوثر026-34530574
داروخانه مظهرشهر قدس -خيابان مصلي روبروي کلينيک 12 بهمن (تامين اجتماعي)026-23887204
داروخانه منصور کمالشهرکمال شهر- خ امام خميني -جنب کوچه ميعاد28-طبقه زيرين موسسه کوثر026-34703938
داروخانه پورنجاریفردیس بلوار اصلی نبش ۳۱ غربی026-36542137
داروخانه مهرمهرشهر -4بانده -نبش 215 -جنب شيريني فروشي آرش026-33409007
داروخانه پژواکمارلیک خ دکتر حسابی نرسیده به خ امام026-36459401
داروخانه دکتر حيدرزادهکرج -بين 4راه طالقاني و جهانشهر -جنب اداره دارايي026-34429453
داروخانه کلانتریانفردیس مابین فلکه اول و دوم نبش یازدهم غربی جدید026-36521009
داروخانه مهرشهرکرج -45متري گلشهر -نبش پمپ بنزين026-33512030
داروخانه دکتر خرسنديشهر قدس -بلوار مصلي جنب بانک ملي021-46823203
داروخانه مهرگانکرج-عظيميه-ميدان مهران- نداي جنوبي- جنب بانک سپه-ساختمان البرز026-32550501
داروخانه دکتر خلفيشهر قدس -بلوار امام حسين -روبروي خ مالک021-46851327
داروخانه مهرگسترجاده ملارد-ابتداي 20 متري مارليک026-36444699
داروخانه دکتر دانشورکرج-مهرشهر،فاز 4 مهرشهر خيابان شهيد زرهبان -بين خ 502و 503026-33527040
داروخانه مهشادکرج -ميدان عظيميه ميدان بعثت ضلع شمال غربي026-32520193
داروخانه دکتر دانشيکرج -گوهردشت -بلوار شهرداري -بين خ 13و14 -جنب مبل نادري026-34400661
داروخانه ميناکرج - طالقاني شمالي - نبش غزل - ط همکف کلينيک جراحي فارابي026-34473440
داروخانه نبضکرج خ شهيد بهشتي خ کسري نبش ک اربابي026-34482728
داروخانه دکتر ديانتشهر قدس-بلوار امام خميني روبروي بانک ملي پ 157021-46879064
داروخانه نجميکرج- بلوار هفت تير جنوبي نرسيده ب خ سبزه پرور026-32861478
داروخانه دکتر رامشانيحسن اباد بلوار تربيت مربي جنب تربيت 19 داروخانه دکتر رامشاني026-32511401
داروخانه دکتر رحيم حسينيکرج - خ مطهري - سه راه نبوت جنب بانک مسکن026-34479061
داروخانه نوبلماهدشت -بلوار امام خميني -300 متر بعد از پمپ بنزين -نرسيده به026-37305559
داروخانه دکتر رضاخانيکرج-ميدان آزادگان-اول خ برغان-روبروي دادگاه انقلاب026-32249360
داروخانه نورکرج -ميدان شهدا -قبل از بانک ملي026-32222215
داروخانه دکتر رضواني فر4 راه طالقاني شمالي بالاتر از پست بن بست نسيم026-32263918
داروخانه دکتر رفعتيکرج-باغستان غربي-ميدان وليعصر نبش بلوار پرستار026-34313572
داروخانه دکتر رهروانکرج -گوهردشت -بلوار رستاخيز -بين 11 و 12026-34447600
داروخانه نيايشکرج-حسين آباد راه آهن بلوار شهداي آخوندي نبش گلستان 1026-32818582
داروخانه دکتر رهنوردشاهين ويلا خيابان قلم (9غربي)-بلوار شهيد باهنر026-3435249
داروخانه دکتر زارعکرج - مهرشهر - بلوار ارم - نرسيده به سه راه شهرداري026-33320808
داروخانه نيستانکرج - بلوارموذن - بلواراشتراکي شمالي -بين گلستان 17و18026-34343694
داروخانه نگينکرج-کيانمهر -بلوار امير کبير -جنب ساختمان پزشکان026-33216584
داروخانه دکتر سارا شمساييباغستان سعيدآباد بلوار شهيد بهشتي جنب آژانس وليعصر پ 707026-65603469
داروخانه دکتر سحر آروينشهر قدس-خيابان طالقاني کوچه جهانگيري پلاک 259021-46822595
داروخانه هادي غلاميشهر قدس شهرک ابريشم سه راه ابيشم پ220021-46832513
داروخانه هيرادعظيميه -ميدان مهران -روبروي همراه اول026-32506515
داروخانه پارسيانکرج-کلاک بلوار شهيد مدرس نبش کوچه مسلم ابن عقيل026-32310500
داروخانه دکتر شاهرخ ابراهيميکرج بلوار اشتراکي شمالي گلستان 21026-34351879
داروخانه پاييزکرج -مهرويلا -بلوار معلم -نبش ميدان معلم026-32753010
داروخانه دکتر شاهمراديکرج-نرسيده به ميدان هفت تير-رو به روي بانک ملي026-32236400
داروخانه پاک سرشتکرج مهرشهر بلوار شهرداري بين خيابان 109 و 111026-33409020
داروخانه دکتر شفيعي زادهعظيميه خ شهيد خسروي خيابان نداي جنوبي نبش بن بست رز پ 121026-32559913
داروخانه دکتر شمسکرج -کردان -بلوار شهدا-پلاک 126026-44332483
داروخانه پرسپوليسکرج -انبار نفت -روبروي شهرک وحدت -نرسيده به پل عابر026-36606726
داروخانه دکتر شهروزي فرکرج-گوهردشت بلوار انقلاب نبش خ پنجم غربي026-34303688
داروخانه پيامکرج-خ قزوين داخل جهانشهر نبش مسجد026-34428845
داروخانه دکتر صابربلوار دانش آموز-نرسيده به ميدان مادر-خيابان ابن سينا026-32716215
داروخانه دازوخانه شبانه روزي زکرياکرج -بين م شاه عباسي و م توحيد -جنب درمانگاه شرکت نفت نبش ک خراساني026-32217488
داروخانه دکتر صادقيکرج ابتداي جاده ملارد 500 متر بعد از ايستگاه مترو جنب مرکز درماني آرين026-32826671
داروخانه دکتر صالحي خوکرج -مارليک -خ دکتر حسابي -نبش خ امام خميني021-65170645
داروخانه دکتر مهدي نژادکرج بين 4 راه طالقاني و 7 تير ساختمان آروين روبروي بانک اقتصاد نوين026-32268792
داروخانه دکتر صفوي زادهکرج -ضلع جنوبي 4راه طالقاني -جنب بانک کشاورزي026-32748592
داروخانه دکتر مهران زراعتيانشاهين ويلا خيابان قلمبين 10 و11 شرقي026-34329245
داروخانه دکتر صياديکرج ، فاز 1 انديشه ، نبش خ 12 شرقي ، پلاک 195026-65578473
داروخانه دکتر صيرفي پورشهر قدس-بلوار امام حسن نبش ميدان وليعصر021-46886512
داروخانه دکتر طاهريکرج-اول باغستان سمت راست026-34320255
داروخانه دکتر طايفيکرج -سرآسياب -خيابان امام -بعد از چهارراه سوم026-65161846
داروخانه دکتر طهماسبيکرج خ شهيد بهشتي حد فاصل سه راه گوهردشت و ميدان سپاه نبش کوچه وليعصر 3026-32703516
داروخانه دکتر عادليکرج -گوهردشت -فلکه دوم -بين خ چهارم و پنجم026-34410564
داروخانه دکتر عبادالهيکرج - ميدان شهيد فهميدهداروخانه دکتر عبادالهي026-32719117
داروخانه دکتر عباسيحيدرآباد خ بني نجار - داروخانه دکتر عباسي026-34524112
داروخانه دکتر عزيزيکرج-مهرشهر حسين آباد جنب پاساژ ميلاد026-33305665
داروخانه دکتر عسگريکرج -طالقاني -ابتداي زير گذر026-32265721
داروخانه دکتر عماديکرج-طالقاني جنوبي-خيابان گلها-ساختمان بناي ماندگار-طبقه دوم026-32264913
داروخانه دکتر عنداللهجاده ملارد بلوار رسول اکرم روبه روي اداره پست داروخانه دکتر عنداله026-65402932
داروخانه دکتر غريبيچهار راه مصباح جنب درمانگاه کوروش026-32809596
داروخانه دکتر غفارپورکرج - گوهردشت بلوار انقلاب بين خ 8 و 9026-34439725
داروخانه دکتر فاطميکرج-بين چهارراه طالقاني وميدان شهدا نرسيده به پل زيرگذر سمت راست026-32266558
داروخانه دکتر فريدونيکرج گوهردشت بلوار رستاخيز بين 9 و 10 غربي026-34422850
داروخانه دکتر قاسميکرج - فرديس فلکه سوم خيابان سي و سوم داروخانه دکتر قاسمي026-36524535
داروخانه دکتربيتا اماميخ طالقاني ابتداي کوچه عابديني مغازه نبش026-32777174
داروخانه دکتر نجفيکرج-ميدان سپاه بلوار جمهوري اسلامي ميدان والفجر026-32753139
داروخانه دکتر قربانيفرديس - خ 39 غربي - داروخانه دکتر قرباني026-36530546
داروخانه آبانکرج-جهانشهر-روبه روي اورژانس بيمارستان مدني026-34207284
داروخانه دکتر لواسانيفرديس بلوار بيات شرقي شهرک کوثر ابتداي خ آلاله026-36576243
داروخانه آتراکرج 4 راه طالقاني جنب پوشاک ساليان ساختمان آترا026-34498187
داروخانه دکتر نظريکرج -دهقان ويلا اول -ضلع شمالي ميدان026-34481795
داروخانه دکتر محمدباقر بياتکرج - تقاطع بلوار چمران - و چهارراه دانشکده داروخانه دکتر بيات026-32221131
داروخانه آرياکرج-شاهين ويلا بين نهم و دهم شرقي026-34332911
داروخانه دکتر نظري نياشهر قدس -ميدان قدس -بلوار امام جنب حسينيه ارشاد021-46877803
داروخانه دکتر محمدرضا مهدويخيابان درختي بين خ 4 و 5 روبروي بيمه آرمان026-33516935
داروخانه آرينکرج-بلوار دانش اموز-جنب بيمارستان قائم-دخيابان حيدر خاني-ساختمان پزشکان امين026-32756557
داروخانه دکتر محمدسعيد حقاني رادکرج -عظيميه -بلوار شريعتي - جنب بيمارستان تخت جمشيد - واقع در دي کلينيک مهر026-32521265
داروخانه دکتر نوروز فرکرج-بلوار 7 تير بين چهارراه مصباح و چهارراه کارخانه قند-روبروي درمانگاه سجاد026-32709549
داروخانه ارکيدهکرج-گوهردشت-بلوار موذن نبش اشتراکي شمالي026-34321620
داروخانه دکتر مختاريکرج خ بهشتي خ شهيد رجائي جنب بيمارستان شهيد رجائي026-34569950
داروخانه دکتر نوروزيکرج شهر قدس خ طالقاني نبش کوچه کيان021-46823176
داروخانه دکتر مرآتمهرشهر بلوار ارم خيابان افشار جنب باک ملي026-33316334
داروخانه اسفندکرج گلشهر ابتداي بلوار هوشيار جنب نمايندگي کياموتورز026-34679101
داروخانه دکتر نيشابوريکرج-فرديس بلوار اصلي نزديک فلکه سوم026-36509500
داروخانه اشرف رفعتيکرج-باغستان غربي-بوستان 14 - روبروي فروشگاه کوروش-ط همکف کلينيک فرسام 026-34313572
داروخانه اطلسسرآسياب خ امام خميني021-65164654
داروخانه دکتر مظلوميکرج -4راه طالقاني -کوچه شهيد يادگاري026-32264696
داروخانه دکتر معصومه عبديجاده ملارد-پايين تر از خيابان امام پلاک 605021-65118253
داروخانه دکتر هادي اعظمفرديس فلکه 2 خ 15 پ 19 روبروي تامين اجتماعي درمانگاه سلامت فرئيس داروخانه دکتر هادي026-36560234
داروخانه افشينکرج - خ شهيد بهشتي - روبروي خ فاطميه جنب بانک ملي مرکزي026-32222664
داروخانه دکتر مقصودلوکرج -45متري گلشهر -پايين تر از چهارراه گلزار026-33501730
داروخانه افشين ميراني دماونديکرج ضلع جنوبي چهارراه مصباح- دکتر ميرزائي026-32803663
داروخانه دکتر منتظريکرج -جاده ملارد -ايستگاه پيک جنب درمانگاه پارس026-36648726
داروخانه دکتر هامانهجاده ملارد ، پايين تر از اهري ، بين گلستان 48 و 50 روبروي بانک صادرات026-36651708
داروخانه دکتر مويدرباط کريم- سلطان آباد- خ 24متري چمران پ 1062021-56322999
داروخانه البرزکرج-ميدان سپاه روبروي مخابرات026-34417808
داروخانه دکتر ميثاقيکرج نظرآباد خ 22 بهمن جنوبي بهمن 5 جنب استخر فرهنگيان داروخانه دکتر ميثاقي026-45341337
داروخانه دکتر همدانيکرج ميدان والفجر رو به روي مرکز خريد يکتا026-32706102
داروخانه آرايشي آلماسر آسياب ابتداي خ امام روبهروي مجتمع الماس021-65156254
داروخانه البرز نوکرج -بلوار شهرداري -4باندي -بين خ 109 و 111026-33409020
داروخانه دکتر واحديجهانشهر بلوار مولانا روبروي کلينيک نور ديدگان026-34200446
داروخانه التيامکرج گوهردشت بين خيابان اصلي 11 و12026-34434720
داروخانه دکتر ميرکاظميکرج چهارصد دستگاه نبش لاله 8026-32717524
داروخانه آلفاجهانشهر-بين کسري و استانداري ساختمان نگين البرز026-34477471
داروخانه آرايشي فارماسيکرج - اوج - بين نواب 11 و 13 پ 157026-32514833
داروخانه دکتر وثيق مهرکرج ميدان شهدا نبش خروجي بهار شهيد بهشتي026-32251033
داروخانه آرايشي و ادکلن نيلوفرکرج - بين فلکه اول گوهردشت و خيابان داريوش - ربروي مخابرات026-34465592
داروخانه آلمانيکرج-خيابان شهيد بهشتي جنب پلي کلينيک شهيد بهشتي026-32244655
داروخانه دکتر ناصريکرج -گوهردشت -خيابان هشتم شرقي026-34418376
داروخانه دکتر يوسف زادهکرج-فاز4 مهرشهر بلوار رزهبان 4راه بانک ملي026-33554080
داروخانه آرايشي گل آراابتداي خ اميري جنب گاراژ خلج026-32224492
داروخانه انوشيروانکرج -45متري گلشهر -روبروي مرکز تجاري026-33501234
داروخانه دکتر نبي زادهکرج- محمد شهر - ولدآباد خ 22 بهمن بعد از مسجد حسيني026-36300648
داروخانه دکتر يوسفيکرج -45 متري گلشهر بين خ آبان و آذر غربي پلاک 458026-34642401
داروخانه داروخاانه دکتر مراديفرديس بلوار اصلي بين فلکه 3 و 4 پ 37026-36509251
داروخانه اهوراکرج 4 راه طالقاني به سمت ميدان شهدا ط زيرين برج آذرخش026-32265736
داروخانه اورانوسکرج -شاهين ويلا -ميدان امام حسين -خيابان يکم غربي026-34517576
داروخانه دکتر چايچيکرج چهارراه طالقاني - کوي گلها - روبروي البسکو026-32264647
داروخانه دکتر چلنگرکرج -4راه طالقاني -بالاتر از بانک صادرات -پلاک 420946026-34429476
داروخانه دکتر چوبداريکرج چهار راه طالقاني به سمت ميدان سپه جنب هلال احمر026-34206914
داروخانه ايلياکرج -نرسيده به پست 4راه طالقاني -روبروي فروشگاه ساليان026-32242770
داروخانه دکتر کرمانيها(ستاره)کرج خ بهشتي ابتداي طالقاني برج آرين پ 775026-32256862
داروخانه ايمانکرج مهرشهر بلوار ارم026-33304485
داروخانه دکتر کريميانکرج خ درختي گلشهر ويلا ميدان عطار پ 19 ساختمان پاتيرا026-33504951
داروخانه اکسيربلوار طالقاني جنوبي خ لاله 5 پ 4 ساختمان پاسارگادط زير همکف026-32757696
داروخانه دکتر کشميرينظرآباد -شهيد رجائي -روبروي بيمارستان امام حسن026-25344971
داروخانه بهبدکرج -بين طالقاني و شهدا -نرسيده به بهار سمت راست026-32219050
داروخانه دکتر کوروش طوبچيملارد روبروي بهداشت خ رسول اکرم داروخانه دکتر طوبچي021-65402241
داروخانه دکتر گل ياريکرج-گوهردشت بلوار رستاخيز بين 4و5 غربي026-34446385
داروخانه بيمارستان تخت جمشيدکرج-عظيميه ميدان مهران026-32119133
داروخانه دکترخزائيکرج خ بهار- روبروي بانک رفاه نبش کوچه 13 آبان026-32234235
داروخانه رازيکرج -گوهردشت -فلکه اول روبروي پيتزا 20 -نبش خ دوم026-34421092
داروخانه توزنده جانيطالقاني جنوبي جنب ساختمان سبز ساختمان مرواريد026-32708585
داروخانه رسالتنظر آباد محله رسالت بلوار آيت الله کاشاني بهارستان 21 پلاک 3026-5354385
داروخانه جالينوس -دکتردهقان پورانتهاي طالقاني جنوبي- نرسيده به 7 تير- نبش لاله 3 - مرکز پزشکي نور026-32718967
داروخانه جهانشهرکرج-طالقاني شمالي بلوار ماهان -ک جنب کوچه سنبل- پ 36/1026-34486352
داروخانه روزشهر قدس بلوار امام خميني پلاک 174021-46855775
داروخانه حمزهکرج -3راه گوهردشت -نبش وليعصر 7026-34327234
داروخانه روزانه دکتر ميرخانيکرج-خيابان شهيد بهشتي-حد فاصل چهارراه طالقاني و ميدان شهدا رو به روي ساختمان پزشکان نيلوفر026-32240352
داروخانه خوارزميمهرشهر -بلوار ارم -نرسيده به افشار -جنب نمايندگي سامسونگ026-33307058
داروخانه روشاعظيميه م اسبي بلوار استقالا شمالي نبش خ مهرگان026-32571117
داروخانه زاگرسکرج چهارراه گلزار جنب درمانگاه شاهرخي026-3332837
داروخانه ديکرج -بين 4راه طالقاني و ميدان شهدا -ابتداي زيرگذر026-32266513
داروخانه سالککرج باغستان -قلم -بين خ 15و17 شرقي -ساختمان پزشکان امام026-34318968
داروخانه دکتر آبکارکرج - بلوار دانش آموز - پ 761026-32772092
داروخانه ستارهکرج خ بهشتي -4راه طالقاني -نبش بانک دي026-32256862
داروخانه سلامتکرج -فرديس -20 متر پايين تر از کانال -جنب ليزر بهنود026-36525479
داروخانه دکتر احديکرج خ شهيد بهشتي برج قائم پ 32 واحد 7026-32251384
داروخانه سلامت کاشيکمالشهر- خ امام خميني - مابين ميعاد 25و26026-34713037
داروخانه دکتر احسان دوستعظيميه 4 راه پاسداران بلوار استقلال026-33250818
شهر/منطقه : تبریز
داروخانه زهتابیتبریز، کوی ولیعصر، خیابان شهریار شمالی، پلاک 104041-33311009
داروخانه سپیدهتبریز، 17شهریور جدید، نرسیده به چهارراه 17،شهریور، روبروی بانک ملی.041-35565253
داروخانه آفتابتبریز، ولیعصر، داروخانه آفتاب041-33304470
داروخانه بقاییتبریز، چهارراه آبرسان، جنب بانک ملت041-33354403
داروخانه حبیبیتبریز، خیابان آزادی، نرسیده به گلگشت، ساختمان شیخ الرییس041-33366216
داروخانه خرازیانتبریز، خیابان آزادی، روبروی پمپ بنزین مارالان، ساخمان آتیه041-33373656
داروخانه خسروشاهیتبریز، خیابان گلگشت، روبروی بیمارستان امام رضا041-33352440
داروخانه دانشکده داروسازیتبریز، خیابان آزادی، نرسیده به آبرسان، روبروی محیط زیست041-33359551
داروخانه داودیتبریز، ولیعصر جنوبی، خیابان سعدی041-33318414
داروخانه درمانگاه(هلال احمر)شهریارتبریز، خیابان آبرسان، ساختمان هلال احمر041-33340016
داروخانه شاه حسینیتبریز، جاده ائل گلی، کوی فردوس041-33842689
داروخانه شبانه روزی معلمتبریز، خیابان زعفرانیه، بلوار دکتر حسابی، چهارراه شریعتی041-33815398
داروخانه علیزادگانتبریز، شهرک پرواز، اول خیابان بابایی 1، روبروی پارک پلیس041-33846649
داروخانه عمیدتبریز، خیابان امام، داخل کلینیک پاستور041-33350315
داروخانه عیوض زادهتبریز، ولیعصر، خیابان شریعتی، میدان بهارستان، جنب درمانگاه خاتم041-33291268
داروخانه فرسنگیتبریز، جاده ایل گلی، فلکه خیام، داخل کلینیک ایرانمهر041-33311192
داروخانه فرشبافتبریز، شهرک پرواز، خیابان شهید قره نی، پلاک 32041-33844632
داروخانه فقیهتبریز، زعفرانیه، مجتمع تجارتی041-33302774
داروخانه فیروزتبریز، ولی عصر، خیبان سعدی شمالی- روبروی ایرداک041-33319742
داروخانه آفتابتبریز، ولیعصر، داروخانه آفتاب041-33304470
داروخانه اثناعشریتبریز، کوی ولیعصر، انتهای سربالایی، نرسیده به چهارراه شریعتی، روبروی بانک ملت041-33311142
داروخانه ارسطوتبریز، ولیعصر، فلکه همافر، خیابان فروغی041-33309314
داروخانه اکسیرتبریز، شهرک یاغچیان، خیابان نور، جنب کلینیک حکیم041-33841023
داروخانه امیرکبیرتبریز، سه راه گلگشت، کلینیک گلگشت، طبقه همکف041-33377344
داروخانه انصافیتبریز، خیابان امام، میدان قطب، پلاک 796041-33362086
داروخانه باخترتبریز، خیابان امام041-33346986
نام داورخانهآدرسشماره تماس
شهر/منطقه: ارومیه
داروخانه دکتر پارسااروميه-حسني ساختمان افق044-33466557
داروخانه مسعود فربودياروميه-ابتداي خيام شمالي -نبش مدني044-32221977
داروخانه دکتر فاتحياروميه-حسني جنب فروشگاه رفاه پلاک 40044-33458903
داروخانه دکتر جوانبختاروميه-امام044-32220303
داروخانه دکتر ترکمانياروميه-خانباباخان044-32241113
داروخانه دکتر زهي بخشاروميه-خيام جنوبي - نرسيده به فلکه جهاد044-32257807
داروخانه دکتر رحيمي راداروميه-خان بابا خان044-32244603
داروخانه رويا پور احمد آذراروميه-حسني ساختمان هلال044-33432914
داروخانه دکتر محمدياروميه-امام- کوچه جنب صنايع دستي044-32229444
داروخانه دکتر عليزادگاناروميه-حسني044-33479544
داروخانه دکتر منيره احمدي فراروميه-حسني - روبروي رفاه -ساختمان صدر -طبقه اول -واحد 3044-33483764
داروخانه دکتر آخوندزادهاروميه-روبروي بيمارستان امام رضا044-33684211
داروخانه دکتر صالحي صدقيانياروميه -خ خا ن بابا خان044-32252730
داروخانه سينااروميه-خ امام-جنب بانک ملي044-32222669
داروخانه دکتر اميرياروميه-خيابان حسني-جنب ژابيز-ساختمان ماندگار044-33841441
داروخانه بيمارستان شفا شفااروميه-خ امام - بيمارستان شفا044-32222324
داروخانه دکتر ارساروميه-خ حسني - جنب پمپ بنزين چي چست- ساختمان لقمان حکيم2044-33439474
داروخانه دکتر حديدياروميه -روبروي خان بابا خان -ساختمان پزشکان آذربايجان-طبقه اول044-32236537
داروخانه دکترنعمتياروميه-خ امام - روبروي بيمارستان شفا- بن بست قاسملو044-32251646
داروخانه دکتر بيابانياروميه-خيابان حسني-ساختمان ارشاد044-35250145
داروخانه دکترهاشمياروميه-خيابان حسني-پلاک 54044-33479619
داروخانه عالي زادهاروميه-خيابان ارشاد-خيابان شفا-روبروي درمانگاه تخصصي امام خميني044-34552479
داروخانه دکتر صادقي پوراروميه-خيابان حسني-طبقه همکف برج آسمان044-32222645
داروخانه تافتاچياروميه خيام شمالي-خيابان خان بابا خان-ساختمان پزششکان تافتاچي044-32257799
داروخانه دکنر کلامياروميه خيابان حسني-ساختمان رازي044-33435833
داروخانه روزانه دکتر علي يانارومبه -خيابان حسني-نرسيده به چهارراه آهندوست044-33439605
داروخانه جواد آهنگراناروميه-خيابان حسني-کوي پنجم044-3462019
داروخانه دکتر احمدياروميه-استادان044-33471424
داروخانه تخت جمشيداروميه-خيام044-32225747
داروخانه روزانه دکتر نصيرياروميه-خيابان امام -خيابان قصاب جوانمرد044-32232917
نام داروخانهنشانیشماره تماس
منطقه: اراک
داروخانه شبانه روزی امیرکبیراراک ، خیابان امام خمینی ، روبرو سینما086-32241941
داروخانه شبانه روزی اکسیراراک ، خیابان امام خمینی، چهارراه دكتر حسابي086-32229353
نام داروخانهنشانیشماره تماس
داروخانه دکتر نصیرپوراردبیل، جنب بیمارستان امام به طرف میدان قدس045-33254454
داروخانه احساناردبیل ، عالی قاپو، روبرو بقعه شیخ صفی‌الدین اردبیلی045-33253622
داروخانه بیگ زادهاردبیل، میدان سرچشمه، کوی طوی045-33232193
داروخانه خدمتیاردبیل، میدان سرچشمه، کوی طوی045-33235899
داروخانه جالینوساردبیل ، خیابان کاشانی045-33332029
داروخانه شبانه روزی دکتر همتیاردبیل ، روبرو استانداری ، کوی عارف ، ساختمان پزشکان کوشا045-33251476
نام داروخانهنشانیشماره تماس
شهر/منطقه:اصفهان ,کاشان/رفائی
تقدسیاصفهان چهارباغ بالا ابتدای کوچه رییسی031-6641022
حجاریاناصفهان چهارباغ بالا جنب استخرانقلاب031-36253481
گل افشاناصفهان چهارباغ بالا ابتدای کوچه مسجدالرضاپلاک 99031-36632272
پارسیاناصفهان ابتدای چهارباغ بالا روبروی شرکت زمزم مجتمع تجاری پارسیان031-36253118
عدالتاصفهان چهارباغ بالا مجتمع تجاری پارک031-36673621
بختیاریچهارباغ بالا بعدازبیمارستان شریعتی جنب بانک رفاه کارگران031-36249535
خدارحمیخ شریعتی روبروی درب بیمارستان شریعتی031-36258393
ترک زادهخ شریعتی روبروی درب اورژانس شریعتی ساختمان نوید1031-36268647
کربکندیمیدان آزادی ابتدای خیابان سعادت آبادروبروی دفترهواپیمایی هما031-36611481
میرخنداناصفهان میدان آزادی ابتدای هزارجریب ساختمان سپهر واحدهمکف031-36698813
خرمیاصفهان دروازه شیراز ابتدای هزارجریب031-36692976
تنهاییابتدای خیابان محتشم کاشانی جنب ام آر آی031-36692976
مهدویابتدای خ محتشم کاشانی روبروی ام آر آی031-36287456
کابلیخ محتشم کاشانی بعدازپست بانک031-36283754
مظاهریخ محتشم کاشانی روبروی مرکزمغزواعصاب نورون031-36261508
امامیخ رودکی جنب کلینیک جراحی اردیبهشت031-37861671
نظریخ توحید میانی، ساختمان ماکان3 031-36251923
کلاهدوزانخ توحیدمیانی نبش بن بست نیلوفر ساختمان تیراژه031-37382267
پورسیناخ توحیدمیانی نرسیده به چهارراه شریعتی جنب ساختمان آریا031-36258858
صابریخ توحیدمیانی نبش کوچه 25 ساختمان گلدیس031-36285767
دیخ توحیدمیانی مجتمع پزشکی توحید031-36265690
قدسیخ توحیدمیانی حدفاصل چهارراه توحیدومهرداد031-36264160
سینوههخ توحیدمیانی ابتدای کوچهمشکلانی جنب پیتزا جمیرا031-36246905
معمارمنتظرینخ توحیدمیانی روبروی پارکینگ عمومی031-34441800
فصیحیخ توحیدمیانی روبروی بانک اقتصادنوین031-36280704
کشاورزحدفاصل چهاراه حکیم نظامی وخاقانی031-36243345
حکیم نظامیخ حکیم نظامی نبش حسین آبادجنب موسسه مالی کوثر031-36242658
جلوخانیانپل فلزی ابتدای خ شهیدمطهری جنب هتل آسمان031-32356027
فریدزادگانخ شیخ مفیدشرقی نرسیده به چهارراه دهش روبروی کلینیک الزهرا031-36640986
عباسیخ شیخ مفیدشرقی جنب ساختمان سینا031-36637970
ارکیدهخ شیخ مفیدغربی نبش کوچه پاشا031-36644636
بقراطخ آزادی میدان برج031-36682438
سلطانیخ فردوسی روبروی هتل زهره جنب کوچه بهشت031-34466013
کامروزخ فردوسی حدفاصل چهاراه فلسطین وسیدعلیخان031-32204706
الیاسی بختیاریخ فردوسی حدفاصل چهارراه فلسطین وسیدعلیخان031-2228940
قائدامینیچهارراه فلسطین ابتدای خ فلسطین031-32214031
سپاهانخ آمادگاه جنب بن بست سپاهان031-32223046
اصفهانخ آمادگاه جنب بن بست بوعلی031-32223511
باطنیخ آمادگاه بن بست میلادساختمان پارسه031-32207656
عرب زادهخ آمادگاه ساختمان ملاصدرا طبقه اول پلاک6031-32209824
ایرانیانخ آمادگاه جنب مبل آبنوس مجتمع پزشکی آژندبلوک Bواحد10031-32240882
شکریانخ آمادگاه ایستگاه محمدآبادجنب ساختمان ملاصدرا031-32219868
المهدیخ آمادگاه نبش بن بست شهریارساختمان اطباء031-32216008
گرجیخ آمادگاه روبروی جامکو031-32225703
گلدیسخ آمادگاه ساختمان گلدیس031-32211573
الزهراخ آمادگاه نبش ورودی ساختمان آژند031-32222429
ایرانخ استانداری نبش خ فرشادی031-32238064
فاضلیخ آمادگاه مجتمع گلدیس پلاک 67031-32201817
میلادخ آمادگاه بن بست میلادساختمان میلادزیرزمین031-32221272
مستغاثیخ آمادگاه بین محمدآبادونجفی031-32357764
میردامادخ آمادگاه ساختمان آژندطبقه همکف031-32243405
شریفیخ آمادگاه جنب هنرستان علم وصنعت پلاک 151031-32226531
جمخ آمادگاه جنب بانک تجارت031-32231811
توکلی نریمانیخ شمس آبادی ابتدای کوالالامپور031-32209523
صرافانخ شمس آبادی چهارراه قصرساختمان اداری قصرنورواحد110031-32208072
قصرنورخ شمس آبادی چهارراه قصر ساختمان قصرنورواحد108031-32240076
یکتاییانخ شمس آبادی ساختمان قمرالدوله طبقه همکف031-32238996
شکرانیشمس آبادی جنب کوچه عالم آراء09133142008
فیروزنیاخ شمس آبادی نرسیده به چهاراه طالقانی031-32361806
غیاث زادهمیدان امام حسین ابتدای شمس آبادی031-32238325
حیانخ شمس آبادی جنب یمارستان سینا031-32209359
دردکشانخ شمس آبادی روبروی بیمارستان سیناساختمان امام رضاپلاک 176031-32345930
پردیسخ شمس آبادی روبروی بیمارستان عیسی بن مریم پلاک 13148031-32202405
برنجکوبخ شمس آبادی روبروی بانک سینا ساختمان110031-32204796
مللخ شمس آبادی جنب بیمارستان عیسی بن مریم مجتمع مریم همکف031-32355366
چینی فروشخ شمس آبادی نبش چهارراه شمس آبادی031-32351027
انصاریخ شمس آبادی چهارراه عباس آباد جنب نهرنیاصرم031-32331460
معینخ شمس آبادی جنب بانک پاسارگاد031-32233820
ناظمیابتدای خیابان شمس آبادی مجتمع زمرد طبقه اول031-32245301
میردامادیخ شمس آبادی جنب بسیج نبش کوچه 17031-32245367
تاجیخ طیب جنب پمپ بنزین031-32220597
کوپاییخ کاشانی بلوار میردامادنبش کوچه عمان031-32373627
پرخیدهبلواروحید بین باغ دریاچه ورودکی جنب بانک تجارت031-37864561
سپهرخ وحید نرسیده به چهاراه خاقانی روبروی بانک سرملیه031-36250578
منصوریبلوارکشاورزی جنب رستوران بیستون031-37756395
نکوئیخ سپهسالار بالاترازبیمارستان حجتیه031-36302545
صدریخ فیض خ حاج آقاارباب مجتمع پزشکی روزبه نبش ساختمان آریا031-36624274
خلیلیانچهارراه دقیقی نبش وحید031-36259830
بیمارستان میلادسه راه سیمین شهرک ولیعصر خ شهیدبخشی031-37788000
حکیم شفامیدان قدس ابتدای خ کاوه031-33365515
دهقانیابتدای خ بزرگمهر جنب بانک صادرات031-32651829
زکریاخ بزرگمهر نرسیده به چهاراه نورباران جنب ساختمان 112031-32671481
بهشتخ بزرگمهر روبروی مسجدالرضا جنب ساختمان بهشت031-32661505
رضازادهخ بزرگمهر روبروی بیمارستان صدوقی ساختمان آمیتیس همکف031-32687439
چاهیچیبزرگمهرابتدای هشت بهشت غربی031-32662840
رضاییچهارراه هشت بهشت ابتدای خ هشت بهشت جنب بانک مسکن مجتمع پزشکی فدک031-32640335
احیاءخ بزرگمهر روبروی بیمارستان صدوقی031-32644397
خانجانیخ بزرگمهربعدازکلانتری 14روبروی بانک توسعه تعاون031-32654929
کریمیخ شریف واقفی جنب درمانگاه کودک پارسیان031-32686058
ورشوسازخ 22بهمن روبروی مخابرات نبش کوچه جهان031-32659562
سانترالبزرگمهر نورباران اول شریف واقفی جنب بانک ملی031-32643434
احسانخ سجاد خ شهیدخلیلی031-36602756
قیصریخ جابرانصاری جنب درمانگاه مریم031-34420701
ترابیخ بزرگمهر خ 22بهمن نرسیده به حمزه031-32675483
آبانخانه اصفهان خ گلستانه مجتمع تجاری گلها طبقه همکف031-34405213
مهرگانخ شیخ بهایی بیمارستان مهرگان031-32333104
آزیدهاکخانه اصفهان میدان گلهاجنب بانک پارسیان031-34415444
خزائلینجف آباد خ امام چهارراه شهرداری031-42647455
ابن سینانجف آباد خ امام فلکه شهرداری031-42648433
رستمینجف آباد خ امام بعدازداروخانه لطفی031-42640964
کثیرینجف آبادچهارراه شهرداری کلینیک فرهنگیان031-42636768
دکترغیورنجف آبادخ امام غربی درمانگاه خانواده031-42642154
دکترطالبنجف آباد خ امام چهارراه شهرداری درمانگاه فرهنگیان031-42636768
حکیمنجف آباد خ امام روبروی داروخانه دکترلطفی031-42645528
دکترلطفینجف آباد خ امام روبروی پاساژملت031-42657588
ولی عصرنجف آباد خ امام چهاراه شهیدرجایی031-42624208
شفابخشنجف آباد خ امام جنب حسینیه ارشاد031-42624124
دکترایزدینجف آباد خ امام روبروی مسجدچهارسوق031-42624024
پاستورنجف آباد خ امام کوچه شهیدنصراله محمدی031-42315389
مهرزادکاشان خ شهیدرجایی جنب بیمارستان نقوی031-55460133
دکتروردیکاشان خ بهشتی ساختمان سینا031-55455466
کوثرکاشان خ کاشانی ساختمان بقیه اله031-55459164
کیمیاکاشان میدان شورا ابتدای خیابان شهیدان ستوده031-55334013
شفاکاشان خ شهیدبهشتی ساختمان پزشکان امیرکبیر 031-55454568
خیاط کاشانیکاشان خ شهیدبهشتی روبروی کوچه مسجدشامخی031-55462026
دارابیکاشان خ شهیدبهشتی ابتدای کوچه ساختمان پزشکان امیرکبیر031-55457561
دکتراربابیکاشان محله سادات خ سیلک دوم031-55331850
طبسیکاشان خ بهشتی جنب کوچه مسجدشامخی031-55444433
دکترسیدیکاشان خ رجایی کوچه شهیدمازوچی ساختمان پزشکان031-55469694
کرمانیکاشان خ بهشتی ایمان جنوبی031-55540899
دیکاشان خ بهشتی ابتدای خ زیارتی031-55460133
مرجانکاشان خ باباافضل روبروی بازار031-55440037
بقیه الهکاشان خ شهیدبهشتی خ ایمان شرقی ساختمان پزشکان رازی031-55306764
رضویکاشان خ اباذرجنوبی031-55444554
خسرونژادکاشان چهاراه آیت اله کاشانی جنب بانک سینا 031-55467003
مصداقی نیاکاشان میدان کمال الملک031-55457990
نام داروخانهنشانیشماره تماس
منطقه: ایلام
داروخانه دکتر شاهماریایلام ، چهارراه سعدی084-33332710
داروخانه دکتر رشیدیایلام ، خیابان سعدی جنوبی084-13347171
داروخانه دکتر ملکشاهیایلام ، کوچه ادیب084-33332326
داروخانه دکتر حسنوندایلام ، خیابان سعدی جنوبی084-33331009
نام داروخانهنشانیشماره تماس
منطقه: بابل
داروخانه شبانه روزی بهاریساری ، خیابان امیر مازندرانی ، روبروی بیمارستان011-33363930
داروخانه شبانه روزی خلوتیساری ، میدان معلم ، نبش بلوار پرستار011-33269343
داروخانه شبانه روزی مجیدیانساری ، خیابان هجده دی ، کوچه نسترن011-33112002
داروخانه پریدلبابل ، چهارراه فرهنگ ، روبرو بیمارستان011-32290235
داروخانه عاصمیبابل ،  میدان ولایت011-32190295
نام داروخانهنشانیشماره تماس
شهر/منطقه: بوشهر
بهمن22بوشهر. خیابان ساحلی جنب درمانگاه ابوالفضل 077-33322369
ابوريحان چغادک. جنب کلینیک کوثر077-2223006
ایران بوشهر. خیابان شهدا077-2523334
بیمارستان شهدای خلیج فارس بوشهر. میدان آزادی بلوار طالقانی 077-33455374
بیمارستان خاتم الانبیاء. نداجابوشهر. بلوار شهدای دریایی بیمارستان خاتم الانبیاء 077-33446054
بیمارستان سلمان فارسی بوشهر. خیابان بهمنی077-33442815
پاستور بوشهر. خیابان سنگی روبروی استانداری077-5554540
حضرت قائمبوشهر. ابتدای خیابان بی سیم077-5552786
حکیمبوشهر. خیابان امام خمینی جنب بانک تجارت مرکزی077-5550050
دکتر آرام بوشهر بلوار امام خمینی بین کوچه گلخونه و ساختمان پزشکان پاریس077-28224746
راضیه غریبی بوشهر. خیابان رئیس علی دلواری نبش شهید آشوری موسسه درمانی ایثار077-4246695
دکتر ساسان زائریعالی شهر فاز2 خ سردار ربروی ایستگاه اتوبوس 077-26240527
دکتر مجتبی رزم جو(اکسیر) بوشهر. خ سنگیه نبش کوچه گلخانه077-33544253
نگار رضایی(نوید) بوشهر خ امام خمینی مابین سازمان انتقال خون وهتل سیراف077-34259167
077-33324252
درمانگاه مبعثبوشهر خیابان امام روبروی استانداری077-3536681
حیاتیبوشهر نخل نقی077-34623096
احمدیچغادک روبروی بانک انصار جنب کوچه افشان 077-33425904
اسکندریبوشهر میدان امام ابتدای خیابان سنگی077-27323031
افرازیبوشهر عالی شهر 077-33683845
کاظمیبوشهر بلوار سبز آباد 200متر بیمارستان تأمین اجتماعی نرسیده به امام زاده 077-33660005
ایزدپناهبوشهر خ بهمن077-4549223
اهنگیبوشهر خ امام خمینی روبروی بسیج مرکز7077-3535734
بهروز بوشهر خ سنگی روبروی بنیاد 15 خرداد 077-24241485
بهمنشبوشهر ابتدای خ سنگی فلکه امام077-33534647
پیروزمندبوشهر.خ عاشوری جنب درمانگاه فرهنگیان 077-2529155
حسن جمالیبوشهر شهرستان کاکی077-33241485
رشیدیبوشهر خ امام جنب مسجد توحید077-33322758
زین الدینیبوشهر خ نادر روبرو فروشگاه جلودار077-33328073
علیرحیمیبوشهر چهارراه ولیعصر 077-2524975
کریمیبوشهر نیروگاه اتمی077-23222417
محمد حسین پوربوشهر خ امام خمینی جنب کالای پزشکی بوعلی077-33538232
معتمدیبوشهر خ سنگی جنب درمانگاه محمد رسول الله 077-3538388
نگار عابدیجم خ امام روبروی بانک ملی077-37622234
واحدیبوشهر خ سنگی077-3532559
ایلامیبوشهر خ سنگی ساختمان پزشکان یاس 077-5562449
شجاعت بوشهر میدان امام‌ خمینی ابتدای خ بی سیم077-5561288
رازیبوشهر خ شهید مطهری سه راه بازرگانی077-33553529
سلامتبوشهر خ لیان077-33323423
یحیی رضایی بوشهر خ ساحلی جنب درمانگاه ابوالفضل 077-2524252
شفابوشهر خ شهید مطهری جنب پمپ بنزین 077-33557193
هلال احمر بوشهر بوشهر خ معلم جمعیت هلال احمر بوشهر 077-33323029
نام داروخانهنشانیشماره تماس
شهر/منطقه:شیراز
صمدیمیدان نمازی جنب بانک سرمایه071-32335272
افشین زارعخیابان زند روبروی بیمارستان فقیهی071-32304259
شهرام طاهریخیابان زند روبروی بیمارستان فقیهی ساختمان مرکز پزشکی شهر طبقه زیر زمین071-32349637
رستگارخیابان زند روبروی بیمارستان فقیهی ساختمان پزشکی شهر طبقه اول 071-32333338
طباطباییخیابان زند خیابان هفت تیر071-32351874
افراسیابیخیابان زند خیابان اردیبهشت ساختمان پرند071-33318070
امامیخیابان زند جنب هتل پارس ساختمان صدف 271/7089071-32360141
باغبانخیابان زند جنب هتل پارس ساختمان ظفرپلاک 45/7109،44071-32356752
ایرانزند مابین خیابان شهید عباییان وهتل پارس ساختمان ولی عصر071-37396482
لقمانخیبان زند روبروی ساختمان پزشکی شهر9380434253
فیروزیخیابان زند حد فاصل صورتگر و پوستچی071-32345890
پاسکالخیابان معالی اباد ما بین دوستان و خلبانان ساختمان اهورا071-36341597
عابدیمعالی اباد نبش خیابان پزشکان071-36341118
کوثرمعالی اباد روبروی مسجد شهید دستغیب071-36356012
تخت طاووسچهار راه باغتخت خیابان حر47 فرعی از 578 اصلی071-32288141
قالیبافبلوار ازادی خیابان حر ابتدای مشکین فام071-32270995
ثابتخیابان زند روبروی دانشکده مهندسی071-32307530
اسیریمیدان قاءم ابتدای بلوار هجرت نبش خیابان فروغی پلاک 59/589071-32280167
اقبالبلوار باهنر جنوبی میدان پاسارگاد کلینیک اقبال071-38341252
جنگجوخیابان ملا صدرانبش خیابان اردیبهشت ساختمان نوین فارس071-32319544
خدمتیبلوار سفیر شمالی نبش کوچه 13071-38315806
امین علیمیدان دانشجو جنب س‌اختمان 2000 پلاک 108،‌109،110071-32296457
رزمجومیدان دانشجو 100/536071-32296584
حقیقیمیدان دانشجو ساختمان 2000071-32295651
سپیدخیابان اردیبهشت نبش پوستچی071-32348995
اکبریخیابان شهید فقیهی نبش معدل ساختمان صورتگر071-32313231
خیراتیخیابان زندساختمان زند روبروی هتل پارس071-32357580
امانتبلوار میرزای شیرازیبین کوچه ی 42 و 43جنب مرکز جامع پزشکی شیراز071-36255514
کریمیمرودشت خیابان هفت تیر 071-43228666
روستاملاصدرا چهار راه حکیمی ساختمان حکیم 215/7089071-32350505
سبزواری500 دستگاه ارتش خیابان شهید فکوری ایستگاه 2071-36264752
بهزادیارم خیابان سروناز جنب مجتمع بینا گستر9173845579
پاییزخیابان پاسارگاد خیابان پاییزدرمانگاه ازادی071-38370201
حاتممیدان معلم بلوار شهید رجایی بیست متری دوم سجادیه071-36389090
ارشخیابان زرگری روبروی دانشکده علوم قرانی071-36291579
نمازیخیابان زرگری نبش ساختمان مدیکال071-36264752
بنیادیملاصدرا نبش کوچه 4جنب بانک مسکن071-36473010
کریستالخیابان ملاصدرا روبروی خیابان اردیبهشت9123254106
چمیانیخیابان ملاصدرا کوچه ی 4 ساختمان پاستور طبقه ی اول071-36474109
نیک اقبالخیابان زند بعد از بیمارستان فقیهی ساختمان پارسیان طبقه اول 071-32351747
دراگ استورخیابان زند روبروی بیمارستان فقیهی 071-32300457
پزشکیانخیابان زند خیابان شهید عباییان 071-32317758
دانیالیخیابان معالی اباد نبش خیابان دنا071-36383148
جواهریخیابان زند ساختمان نگین طبقه زیر زمین071-32301384
معتمدیخیابان معالی اباد نبش خیابان گلدشت مجتمع قصر 1071-36341808
پاک شیرخیابان شریعتی نرسیده به پل احسان071-36249405
باباپورخیابان زند کوچه ی 43 ساختمان فرزانگان طبقه اول071-32319779
ابطحیانبیست متری سینما سعدی نبش خیابان معدل071-32359285
فلاح زادهبلوار شریعتی بین شریعتی 5 و3071-36248125
محمد رسول اللهخیابان زرهی درمانگاه محمد رسول الله9173163172
ارندیبلوار پاسارگاد درمانگاه هخامنش071-38360003
فرجاهبلوار پاسارگاد بعد از تقاطع سراج071-38350033
سمندربلوار چمران بلوار نیایش ساختمان پزشکی نیایش071-36540042
اقایاریچهار راه شریف اباد محله قلعه نو071-37411200
کتباببلوار ستارخان جنب مجتمع پزشکی سینا071-36491567
حورانخیابان قصرالدشت خیابان رحمت اباد جنب کوچه ی 47071-36276235
عمادیبلوار میرزای شیرازی تاجارا071-36253649
مصلی نژادخیابا قصرالدشت بین سه راه عفیف اباد وخلدبرین071-36281180
کوکبیخیابان زند ساختمان پزشکان طبقه دوم071-32331055
جالینوس بلوار جمهوری نبش کوچه 17071-3281584
نام داروخانهنشانیشماره تماس
شهر/منطقه:قم
نصرخ ارم داورخانه نصر025-7743537
نورمیدان شهرداری025-6617120
هلال احمرم سعیدی ابتدای هفت تیر025-6613888
همتخ امامزاده ابراهیم خ 3 خردادبین ک16و14پ368025-8846688
یاحقخ نیروگاه توحید بلوار شاهد شرقی025-8860980
بی بامخ دورشهر سمیه بعداز مخابرات025-7738343
داروشیمی درمانی هلال احمر7 تیرک1025-6613888
گلپایگانیخ مولوی025-6161111-5
بیمارستان علی ابن ابیطالب عخ بوعلی025-2138735
دکترحسینیخ 45 م صدوق نبش ک 53025-2904555
دکترخوش لهجهخ 20 م شهید بهشتی روبروی مخابرات025-6633689
دکتردی البرزیخ 24 م کاشانی نبش کوی 28025-8820210
دکتررفیعیخ انقلاب نبش ک47025-7739021
دکتررمضانیخ45م صدوق 20م امام حسین نبش مفتح جنوبی025-2903595
دکترریاحی پوربلوارامین بین ک6و8025-2937933
دکترزینالیشاهدشرقی نبش ک 48025-8867863
دکترسادهمیدان امام 45 م کارگر025-6637338
دکترسبزه کارابتدای امامزاده ابراهیم025-6613673
دکترسبط النبیخ 7تیر نبش ک 7025-7200520
دکترسلیمانی فردور شهر ساختمان بهاران025-7744939
دکترشریعتجنب مرکز ام آر آی025-6611835
دکترشریفائیشهرک امام حسن بلوار عابدی نبش ک 13025-655800
دکترشهرتیابتدای خ انقلاب پ56025-7725899
دکترصادقیخ 45 م صدوق پ 74025-2926765
دکترصمدیانشهرک قدس نبش ک 16025-2855717
دکترعابدیسالاریه خ اقاقیا پ489025-2932721
دکترعباسپور55متری عمار یاسر درمانگاه خدمه اهل بیت025-7834078
دکترفضلیخ 45 م صدوق بعد از 30 م قائم025-2936239
دکترفلاحیانابتدای 19دی ک2025-7709492
دکترفیضبلوار امین روبروی 45 م صدوق025-2933890
دکترقرینهبلوار الغدیر نبش ک 14 پ 4025-7220948
دکترقوامیانخ امام بعد از دارائی پ 414025-6620470
دکترکبیریشهرک مهدیه طلاب بازارچه025-2960084
دکترمبینیخ اذرزاویه نبش ک 1025-7227029
دکترمتقیخ نیروگاه نرسیده به میدان025-8832424
دکترمحدثشهرک پردیسان جنب درمانگاه025-2806310
دکترمرادخانینیروگاه خ شاهد روبروی مجتمع نور025-8830784
دکترمشکینیمیدان آزادگان میدان دقایقی025-6655217
دکترمعارف وندخ امام 16م خیام ک26025-6629003
دکترمفتخرخ ْآذر روبروی بیمارستان نکوئی025-7718281
دکترموحدپردیسان خ لاله ک 9 درمانگاه شفا025-2808252
دکترموسویخ آذر بعد از زایشگاه ایزدی025-8823490
دکترمیرهاشمیخ 45 م عمار یاسر نبش ک6025-7703001
دکترنجفی قدسیخ 45م صدوق ک28پ4025-2900472
دکترنیک آزماخ 14م امام حسین ع ک14025-8847400
دکتروامقخ شهید کلهری بعداز میدان دوم جنب درمانگاه قائم025-7201990
دکتریداللهی موحدخ 19 دی بین ک7 و9پ235025-7712838
رفعتخ امام زاده ابراهیم روبروی بانک ملی025-8827543
سالاریهابتدای بلوار سالاریه025-0000000
سمیهبلوار نیرو هوائی نبش ک امیر کبیر025-6604820
سیناخ دورشهر مقابل صدوق025-7732427
شبانه روزی اکسیرخ امام میدان سعیدئ025-6627385
شبانه روزی امام رضاخ 45 م صدوق نبش فلکه زنبیل آباد025-2921233
شبانه روزی دکتر اکرمیخ 20 م شهید بهشتی025-6600140
شبانه روزی دکتر زرین اقبالخ ارم میدان شهداء025-7742350
شبانه روزی دکتردهقانخ نیروگاه توحید 27025-8853985
شبانه روزی دکترطلوعیخ امام بیمارستان حضرت معصومه025-6651641
شبانه روزی دکترفتحیجمهوری جنب بیمارستان ولیعصر عج025-2886641
شبانه روزی دکتریزدیانخ امام فلکه شهید زین الدین025-6664011
شبانه روزی طهوراخ آذر فلکه نکویی خ شهید روحانی ساختمان رستگاران025-7200520
شفاءانتهای دور شهر خ 30م هنرستان بین ک10و12025-7745214
طلائیه-دکترامینیصفائیه روبروی ک بیگدلی ساختمان پویا025-7737315
فارابینیروگاه 4راه 2طفلان مسلم بعد توحید 21پ441025-8800229
قائمشهرک امام خمینی خ لقمان حکیم025-2921834
قدسخ امام زاده ابراهیم ربروی زایشگاه025-8844200
کیمیاخ نیروگاه جوادالائمه بین ک10و12025-8813598
مجابیزدانشهرخ بقیه الله025-2883900
مرکز بهداشتخ امام 20م شهیدبهشتی025-6600017
معینخ 20 م شهید بهشتی پ 531025-6610599
ملاصدرا-موسوینیروگاه جوادالائمه ع خ پاسداران غربی درمانگاه شاهد025-8906236
ملتخ نیروگاه روبروی اداره برق025-8826095
نجفینیروگاه نبش ک43025-8844561
دکترپروازخ آذر جنب بیمارستان ایزدی025-7205814
دکترآگاهخ حجتیه پ 11025-7743803
حسین آبادیخ 7 تیر پ 438025-6615191
شبانه روزی شهیدبهشتیبلوارشهیدبهشتی جنب بیمارستان025-36606040
شبانه روزی دکترشیخخ 19 دی روبروی طالار طاووس025-7711166
پاستورخ ارم سه راه موزه025-7742824
پنج شهریورامامزاده ابراهیم میدان معصومیه025-8833774
آیت الله گلپایگانیمولوی025-6622900
ابن حیانخ امامزاده ابراهیم کوی نرگس نبش ک8 پ1025-8903802
ابوریحانخ آذر میدان پلیس025-7234366
الحاوی45م صدوق انتهای 20م امام حسین نرسیده به تقاطع دانیال نبی025-2891428
الغدیرخ امامزاده ابراهیم انتهای سوم خرداد025-8755551
الهادیمیدان الهادی انتهای 30م کیوانفر025-6616112
امام علیخ باجک روبروی ک79025-7502372
امیر کبیرخ امام روبروی پاسگاه025-6602008
انقلابخ انقلاب چهارراه سجادیه025-7725875
بو علی سیناخ امام خ مدرس فلکه میثم025-6664455
دکترحجریخ 45 م صدوق نبش 20 م امام حسین025-2911671
حضرت ابوالفضلخ امامزاده ابراهیم بعداز 20م مطهری025-8840153
حضرت زهراخ امام زاده ابراهیم داخل بیمارستان الزهراء025-8183220
حضرت معصومهمیدان استانه025-7175285
حکیمخ صفائیه روبروی بیت رهبری025-7731087
دارالشفا حضرت مهدیجمکران025-7255084
دکتر چاره سازخ امام نبش ک 54025-6612191
آرمانخ 7تیر پ379025-6631107
خادمنیروگاه ابتدای شاهدشرقی025-8877654
دکتر رستمیخ سمیه بین مخابرات و امام زاده احمد ابن قاسم025-7738343
دکتر رضوانیبلوار شهید بهشتی خ چمران نبش ک 19025-6612156
دکتر روحانیکهک کوی شهید عباس جان علی025-4223477
دکتر سعادت وندخ 7 تیر ک3025-6621383
دکتر سعیدیخ آذر میدان نکوئی025-7706722
دکتر شریف نژادم امینی بیات خ شاهد شاهد 1 جنب درمانگاه امام صادق025-8755002
محمدیشهرک امام حسن ع بین کوچه 7و9025-6674826
مقدم منشقلعه کامکار جنب درمانگاه معراج025-8752000
دکترگلبافخ نیروگاه شیخ آباد 16 م ولیعصر عج025-8860770
دکترآفرینخاکفرج ک21جنب درمانگاه12فروردین025-6617824
دکتراحمدیانخ 19دی روبروی ک40025-7707311
ارمغانبنیاد بلوارشهید کریمی نبش خ مفتح داروخانه ارمغان025-2701888
دکتراسکندریانم سعیدی ابتدای خ امام025-6615577
اسماعیل بیگخ امامزاده ابراهیم روبروی ک 13025-8811605
دکترامیرابراهیمیخردادنوبهارنبش کوچه 42025-7779885
دکتراورعیشهر جعفریه بلوارامام خمینی م جهاد025-6222301
دکترخانی45م صدوق بین ک1و3025-2928143
برق رانخ 45 م کشاورز025-8851220
دکتربلاغیمیدان نبوت ابتدای 45 م کشاورز025-8846220
بیاتبلوار امین ک 5 نبش ساحلی025-2908667
دکترترابینیروگاه تقاطع یادگارامام بلوارشاهدغربی025-8871122
دکترتقویخ جمهوری فلکه سپاه ساختمان پزشکان025-2911850
تهذیبیخ مصلی جنب درمانگاه مصلی025-7743024
توحیدی رادامامزاده ابراهیم نبش 20م مطهری025-8841323
ثامنیان55م عماریاسر ک27پ 24025-7756252
دکترجندقیخ امام روبروی بانک مسکن025-6611007
جوانمردیصفاشهر خ اصلی ساختمان خانه025-2852479
دکترحاج محمدیامامزاده ابراهیم ابتدای خ سوم خردادنبش ک5025-8845151
نام داروخانهآدرسشماره تماس
شهر/منطقه: قزوین
داروخانه شهيديقزوين ميدان ازادي جنب فروشگاه شهروند028-33222929
داروخانه صدراقزوين بلوار آزادگان 20 متري سونا پ 9028-33674051
داروخانه نوذريقزوين خ شهيد بابايي کوچه 31 پلاک 4028-33680052
داروخانه 13 آبانقزوين خيابان طالقاني نرسيده به چهارراه وليعصر روبروي اداره برق028-33245253
داروخانه ابوترابيقزوين م عدل روبروي پاساژ ايرانيان028-33337198
داروخانه ابوترابيقزوين -ميدان آزادي -پلاک 2391 اصلي بخش يک نبش بن بست يکم028-33239100
داروخانه اخوانقزوين مينودر ميدان دهخدا جنب درمانگاه شبانه روزي مينودر028-33378203
داروخانه اسوهقزوين چهاراره بو علي نبش کوچه شهيد شالباف028-33321355
داروخانه افشاريقزوين چهار راه عدل028-33335300
داروخانه باباييقزوين خيابان فردوسي جنوبي جنب کلينيک پلاک 45028-33222306
داروخانه بهارقزوين خيابان بوعلي سينا ساختمان پزشکان آتيه واحد 1028-33243666
داروخانه تفضليقزوين پونک خيابان پيروزي شرقي پلاک 8028-33651256
داروخانه جعفري منشقزوين خيابان فردوسي نبش کوچه حمام پاک028-33233511
داروخانه جليلوندآبيک خيابان طالقاني روبروي بانک ملت028-32822291
داروخانه جواديقزوين خ خيام جنوبي نبش پاشاژ خيام028-33223018
داروخانه جوانمردآبيک بلوار ايت الله طالقاني کوچه خجسته روز028-32825229
داروخانه حسينيقزوين خيابان فردوسي نبش کوچه جانبازان028-33243208
داروخانه خيامقزوين چهارراه خيام028-33332107
داروخانه رحيميقزوين خ بوعلي روبروي بيمارستان بوعلي کوچه ساحل ساختمان پزشکان028-33247178
داروخانه روزبهانيآبيک خ طالقاني پاساژ محمدي028-32890879
داروخانه سررشته داريقزوين خ خيام شمالي پلاک1712028-33325145
داروخانه سمساريقزوين خ نادري جنوبي ساختمان مهرگان028-33222999
داروخانه سميع زادهاقباليه خ امام خميني جنب بانک ملي028-33413474
داروخانه شفابويين زهرا خيابان معلم شرقي پ 52028-34222454
داروخانه شلويريقزوين خيابان بلوار شمالي نبش کوچه 53 (سيد علي حسيني)028-33344625
داروخانه شهاب زادهقزوين شهرک کوثر فلکه 2 جنب درمانگاه امام خميني028-33775585
داروخانه شيداييقزوين نبش چهارراه شهرداري ساختمان گرانيتي028-333224205
داروخانه شيروديقزوين خيابان فردوسي جنب ساختمان پزشکان دهخدا028-33347710
داروخانه شکريبوئين زهرا خيابان وليعصر شرقي پلاک 83028-34221340
داروخانه شکرگزارالوند ميدان لاله ابتداي خيابان 10 متري پلاک 700028-32220253
داروخانه صالحقزوين خ فردوسي نرسيده به سبزه ميدان028-32224969
داروخانه صميمي فرقزوين چهاراه پادگان جنب سازمان آب028-3324565
داروخانه طهوريقزوين خيابان بوعلي شرقي داروخانه طهوري028-33326782
داروخانه عقيليقزوين خ حيدري جنب درمانگاه امام سجاد028-33350625
داروخانه غفاريقزوين فاز 2 جانبازان خيابان پيروزي028-33680296
داروخانه غلامپورقزوين خيابان پونک بلوار نخبگان ساختمان ليدوما028-33695804
داروخانه غياثوندتاکستان بلوار امام خميني کوچه عدالت ساختمان پزشکان مهر028-35246277
داروخانه فرج زادهقزوين چهارراه نادري پلاک 6028-33225678
داروخانه قانونقزوين چهارراه نادري روبروي بيمارستان بوعلي028-32226474
داروخانه قدسقزوين ميدان شهدا نبش ميدان ابتداي خ منتظري028-33559119
داروخانه مجيدپورمحمديه بلوار امام خميني جنب کوچه 27028-32575479
داروخانه محبوبي فرقزوين خ پادگان نبش کوچه آبان پلاک 2028-33321758
داروخانه مرکزيقزوين خ بابايي روبروي بيمارستان زکرياي رازي028-33657011
داروخانه معيريقزوين خ شهيد بابايي مدني شرقي درمانگاه مهرگان028-33333879
داروخانه نظريقزوين خيابان نوروزيان بين حکمت 54 و 56 ساختمان حکمت028-33687078
داروخانه نيکانقزوين خ طالقاني روبروي بانک تجارت028-32242929
داروخانه هرندي زادهقزوين مينودر خيابان مالکي جنب دانشگاه غزالي028-34221180
داروخانه يعقوبيقزوين خ شهدا پلاک ثبتي 609 اصلي و 671 اصلي028-32573444
داروخانه پارسقزوين خيابان شهيد بابايي نبش کوچه 32028-33688020
داروخانه آریاقزوین خیابان فردوسی شمالی نبش کوچه یاس ساخمان پزشکان ساسان028-33356478
داروخانه پاشاقزوين چهارراه عدل ابتداي خيابان خيام مياني نبش کوچه 133028-33344449
داروخانه پايروندقزوين خيابان خيام شمالي نبش کوچه شهاب028-33339947
داروخانه کارآگاهقزوين فردوسي جنوبي نبش ک امير امجد028-33230401
داروخانه کياني فرقزوين خ فلسطين غربي روبروي اداره پست جنب کوچه نسترن028-33333341
نام داروخانهنشانیشماره تماس
شهر/منطقه: کرمانشاه
بوعلی کرمانشاه سه راه شریعتی پاساژ عدالت3722350_083
پاستورکرمانشاه میدان نیایش شهرک نصر34331142_083
خدیویکرمانشاه بلورا طاق بستان34240040_083
محبیکرمانشاه پارکینگ شهرداری37276131_083
اهلاقی رادکرمانشاه چهاراه سنگر خ امامی38373577_083
پاسکالکرمانشاه پارکینگ شهرداری37294079_083
ارغوانیکرمانشاه پارکینگ شهرداری37288260_083
اژدریانکرمانشاه بلوار امامی38214064_083
اکبریکرمانشاه خ مسکن37220687_083
الماسیکرمانشاه خ پارکینگ شهرداری37217557_083
باقریکرمانشاه خ پارکینگ شهرداری37286567_083
بهرامیکرمانشاه خ پارکینگ شهرداری37288854_083
جمشیدیکرمانشاه خ پارکینگ شهردا ی34217248_083
شبانه روزی رازیکرمانشاه میدان ازادی38248129_083
شبانه روزی همتیکرمانشاه بلوار شهید شیردل34294364_083
شبانه روزی میرزاییکرمانشاه ابتدایع شهرک الهبه38267826_083
شبانه روزی سیدیکرمانشاه دولت اباد38276053_083
شبانه روزی دارابی نیاکرمانشاه شاطراباد38248129_083
شبانه روزی تقی نژادکرمانشاه خ هفده شهریور برج ساعت38249085_083
جعفریکرمانشاه خ پارکینگ شهرداری37234374_083
شبانه روزی امام خمینیکرمانشاه میدان فردوسی37245951_083
16اذرکرمانشاه خ پارکینگ شهرداری37279985_083
سیناکرمانشاه خ مدرس37222970_083
سجادکرمانشاه سه راه شریعتی372226793_083
تربتیکرمانشاه پارکینگ شهرداری37224866_083
زمانیکرمانشاه زمان اباد37225437_083
الهامیکرمانشاه فرهنگیان فازیکم38251493_083
نظریکرمانشاه خ پارکینگ شهرداری37227783_083
کاظمیکرمانشاه خ پارکینگ شهرداری
عبدیکرملنشاه خ پارکینگ شهرداری37272045_083
طلوع کرمانشاه خ پارکینگ شهرداری37227227_083
صانعیکرمانشاه خ مسکن صادقیه38235334_083
نام داروخانهنشانیشماره تماس
شهر/منطقه:گرگان
زرین نیاناهارخوران عدالت 850173-2536628
شهره تازیکیمیدان دخانیات017-32536361
محمدخانیسه را گلشهر017-32523335
قاری پورولی عصر سر سوپرسحر017-32555170
کیهانولی عصر سر سازمان آب017-32334400
ژندولی عصر عدالت 32017-32333133
خوریولی عصر روبروی خیابان مرداد 017-32330700
عرفانیولی عصر سر تابلو017-32245562
حسین منتظریبولی عصر ین عدالت 32و30017-32341561
مریم تازیکیولی عصر سرعدالت 22017-32349526
تقویولی عصر سر پاساژ مرجان017-32237027
سیفیولی عصر پاساژ ایرانشهر017-32345929
بهنامولی عصر عدالت 23017-32243830
کاووسی نیاولی عصر دادگاه انقلاب عدالت 21017-32327926
توسلیولی عصر عدالت21017-32302383
جمعهولی عصر عدالت21017-32332700
کامکارولی عصر عدالت21017-32325772
عقیلیولی عصر سرپاساژ مروارید017-32362338
کاغدیولی عصر پاساژ صدرا017-32250666
صالح صابرولی عصر عدالت 14017-32323566
شایگانولی عصر عدالت 14017-32286892
گلشنیولی عصر عدالت۲۲017-32329740
بازوبندیولی عصر عدالت14017-32325265
مهین منتظریولی عصر عدالت13017-32221824
سلیمانیولی عصر عدالت13017-32363057
داعمیولی عصر عدالت13017-32321841
رجبلوولی عصر عدالت13017-32341685
دینکوولی عصر عدالت ۱۱017-32321762
وامنانیولی عصر عدات۴017-32223033
مومنولی عصر پاساژ مرسل017-32237788
هدایتولی عصر عدالت۷017-32241114
عطاریولی عصر عدالت یک017-32224576
پاسندیولی عصر روبروی پاساژآریا017-323221221
ریسیولی عصر پاساژ لاله017-32335122
شمشیرسازولی عصر بین عدالت 10و۸017-32224510
فرقانی فرخیابان پنج آذر آذر 70173-2240944
هاشمیخیابان پنج آذر نبش پاساژ بهارستان017-32227535
فهیمه کاویانیخیابان پنج آذررو به روی پاساژ بهارستان017-32327900
امیرخانلوخیابانسرخواجه نبش سرخواجه 17017-32226522
چراغعلیولی عصر ابتدای خیابان پنج آذز017-32223104
صفارخیابان پاسداران نبش پاساژ برلیان017-32222263
صلبیمیدان شهرداری017-32222786
مختاریخیابان خمینی جنب پاساژ قدس017-32224692
زاهدیخیابان خمینی نرسیده به آفتاب 20017-32222883
میرقاسمیخیابان خمینی آفتاب 20017-32222575
ابراهیمیمیدان مازندران017-3242474
علیمیاول خیابان رجایی017-32087421
قرنجیکخیابان گلها گلبرک ۷017-32172168
تشکریچهارراهانقلاب017-32128930
شهریاریدور میدان مدرس017-33370645
معمارمیدان الغدیر017-32439125
اقتصادیجرجان سر امام حسین017-33338504
ساسان پورکمربندی شهرک حافظ017-32627510
رضاییجرجان سرشهرک امام017-32154313
مصطفی پورمیدان فخروالدین اسد گرگانی017-32264656
حسامبلوار جانبازان جانباز21017-32240886
کرجانبازان نبش جانباز 26017-32341351
طاهریحافظیه پاساژ زرتشت017-32533552
کریمی منشبلوار صیاد سر فرهنگ شهر017-32547090
نام داروخانهنشانیشماره تماس
منطقه: چهارمحال وبختیاری
داروخانه دکتر فتح الهیشهرکرد ، خ کاشانی038-32262868
داروخانه شبانه روزی دکتر ابسالانشهرکرد ، خیابان شهدا038-32429660
نام داروخانهنشانیشماره تماس
منطقه: خراسان جنوبی
داروخانه شبانه روزی دکتر قدرتیبیرجند ، بلوار زکریا رازی056-32420072
داروخانه دکتر زنگوییبیرجند ، خیابان طالقانی ، روبروی بیمارستان056-32228883
داروخانه طاقیبیرجند ، خیابان مدرس ، بین مدرس 9 و 11056-32354343
داروخانه شبانه روزی احمدپوربیرجند ، خیابان رجایی ، بین رجایی ۲ و۴056-32311015
نام داروخانهآدرس شماره تماس
داروخانه رستم زادهاحمداباد - نبش قائم۱۶ 3842082- 051
داروخانه مولوی بل معلم - نبش معلم ۲۴ 051-36073135
داروخانه بنی اسد بل معلم - نبش معلم ۲۴ 051-36070969
داروخانه خالق پناه احمداباد - بین محتشمی ۵ و ۷051-38452783
داروخانه حامدی کوهسنگی ۷ - ساختمان پزشکان فراز 051-38409337
داروخانه مدرس زادهبل فردوسی - بین رسالت و فرامرز عباسی 051-36021266
داروخانه رحیم نژاد بل فردوسی - نبش چهارراه فرامرز 051-37632429
داروخانه پیشقدم میدان احمداباد - احمداباد ۹051-38465041
داروخانه ابوترابی احمداباد - بین قائم و نشاط 051-38431496
داروخانه شیرازی بل فکوری - بین فکوری ۶ و ۸051-38671960
داروخانه اباذری احمداباد -نبش پرستار ۱/۸051-38471029
داروخانه نظری تولاییبل وکیل اباد - بین هنرستان و هاشمیه 051-38834289
داروخانه مدهوشی بل وکیل اباد - نرسیده به دانشجو 051-38937575
داروخانه صحت بخشبل وکیل اباد - بعد ار سه راه اب و برق051-38680923
داروخانه فرج زادهاحمداباد - روبه رو بیمارستان قائم 051-38426156
داروخانه شیخی احمداباد - نبش عدالت یک051-38479859
داروخانه سلطانپور خزاعیاحمداباد - عارف دو 051-38427628
داروخانه شهسواری احمداباد - اول عارف051-38462012
داروخانه کلاهی احمداباد - بین عارف و پرستار 051-38443379
داروخانه هنرور احمداباد - عارف ۴051-38469344
داروخانه کمیلی نژاد احمداباد - عارف هفت 051-38403464
داروخانه نصیری احمداباد - عدالت دو - مقابل صبوری 051-38464111
داروخانه روستا احمداباد - بین عارف ۲ و ۴051-38471409
داروخانه منتهایی احمداباد - بین عارف ۶ و ۸051-38403452
داروخانه مهری احمداباد - بین پرستار ۳ و ۵051-38429312
داروخانه فرقانی بل وکیل اباد - کوثر شمالی - بین کوثر ۲ و ۴051-38826594
داروخانه غفاری کوهسنگی - کوهسنگی چهار 051-38533444
داروخانه بیات سی متری طلاب - مفتح سه051-32725362
داروخانه سعید احمداباد - بل ملاصدرا - نبش ملاصدرا ۳051-38420717
داروخانه خاتمی احمداباد - عارف دو - پلاک ۹051-38463385
داروخانه کاظمی احمداباد - خ پاستور - نبش پاستور ۳- داخل درمانگاه شهرداری 051-38477712
داروخانه گلی ازادشهر - ابتدا امامت ۱۵ 051-36075010
داروخانه مزینی احمداباد - پرستار یک - ساختمان مهر 051-38402913
داروخانه نوروزی احمداباد - خ عارف - بین عارف ۲و۴ - ساختمان پزشکان حکیم 051-38409866
داروخانه بهادری احمداباد - بین پاستور ۵و۷ 051-38406400
داروخانه امامی پور احمداباد - ابتدای محتشمی 051-38403291
داروخانه گرایلو احمداباد - داخل عارف ۵051-38448938
داروخانه ناصری بل فرامرز عباسی - بین فرامرز ۳۵و۳۷051-6077358
داروخانه رادفر احمداباد - بین عارف ۴و ۶- ساختمان ۲۰051-38466409
داروخانه قهرمانیاحمداباد - خ قائم - نبش قائم ۲ 051-38330922
داروخانه ازادی بل وکیل اباد - بین وکیل اباد ۲۰و ۲۲051-38672289
داروخانه واحدی بل هفتم تیر - بین هفتم تیر ۱۱و۱۳051-38699347
داروخانه اکبری احمداباد - بین عارف و پرستار 051-38447050
داروخانه رخشنده خیابان پرستار - نبش پرستار یک 051-38451147
داروخانه داغیانی بل کلاهدوز - نبش کلاهدوز ۳051-38463164
داروخانه امیری دربان احمداباد - بین قائم و پاستور 051-38439720
داروخانه سلطانی بلوار کلاهدوز - بین کلاهدوز ۱۰و ۱۲051-38453111
داروخانه نامجو ازادشهر - بین استقلال ۳و چهارراه میلاد 051-36083552
داروخانه جهانشاهی احمداباد - نبش محتشمی ۱- ساختمان ۷۵051-38420277
داروخانه منوری احمداباد - بین بهشت و پاستور 051-38468387
داروخانه سالایاحمداباد - خ محتشمی یک - ساختمان شفا051-38473326
داروخانه عبدالصمدی احمداباد - پرستار یک - ساختمان پزشکان پردیس051-38440841
داروخانه ابراهیمی احمداباد - پرستار۳ - مقابل ساختمان پزشکان البرز051-38470686
داروخانه امامی احمداباد - خ پرستار - بین پرستار ۱و۳051-38428501
داروخانه سلیمی احمداباد - خ پرستار - نبش پرستار یک 051-38445052
داروخانه رمضانیاحمداباد -پرستار یک - ساختمان پزشکان ۲۰051-38416236
داروخانه پارساییبل فردوسی - میدان جانباز - جنب درمانگاه شوریده051-37612985
داروخانه ظفری بل فردوسی - فردوسی ۱۳ - نبش ثمانه051-37639709
داروخانه آذریبل فلسطین - نبس فلسین ۵051-38403840
داروخانه زحمتکشبل فردوسی - نرسیده به میدان جانباز - جنب درمانگاه شوریده051-37610250
داروخانه مجتبی احمدزادهاحمداباد - بین عارف و پرستار - پ ۲۸051-38419038
داروخانه موسوی احمداباد - نبش پرستار یک 051-38421137
داروخانه توکلی احمداباد - خ پرستار - پرستار ۳ ساختمان پزشکان اریا 051-38456876
داروخانه کسائیان خیابان احمداباد -عارف ۳051-38419111
داروخانه ارشخ فلسطین - نبش فلسطین ۱۸051-37615077
داروخانه کمالی احمداباد - بین رضا ۱و۳051-38400549
داروخانه مرتضویبل فردوسی - بین مهدی و رسالت پ ۲۲۹051-37642853
داروخانه افشاریانبل هاشمیه - بین هاشمیه ۱۳و۱۵051-38835941
داروخانه باقریبل معلم - بین معلم ۶و ۸051-36074337
داروخانه دهستانی خ کوهسنگی ۶ - نبش چهارراه اول - ساختمان پزشکان نیکان 051-38556020
داروخانه فردمقدم بل وکیل اباد - نبش سامانیه051-38817610
داروخانه کوهرخی کوهسنگی ۴ - پ ۵ 051-38559662
داروخانه خاکشور بل وکیل اباد - نبش وکیل اباد ۲۱051-36069682
داروخانه داناییبل کوثر - بین کوثر ۵و ۷051-38824213
داروخانه قدرتی نبش هاشمیه ۲۶ - ساختمان پزشکان هاشمیه051-38824206
داروخانه فرقانی ابتدای بل کوثر شمالی - بین کوثر ۲و ۴051-38826594
داروخانه دکتر انسانبل وکیل اباد - نبش وکیل اباد ۲۳051-36082400
داروخانه شفیعی نیکخ کوهسنگی - بین کوهسنگی ۴و۶051-38544419
داروخانه دادرس مقدم بل فردوسی - نبش فردوسی ۲۰051-37635138
داروخانه غفاری کوهسنگی ۴ - تقاطع اول - ساختمان پزشکان پارسا051-38533444
داروخانه محمود شهرکیخیابان کوهسنگی - بین کوهسنگی ۱و۳051-38461033
داروخانه محسنی رضوی کوهسنگی ۶ - نبش چهارراه اول - ساختمان پزشکان ایرانیان051-38553137
داروخانه سعیدی ابتدای بل کوثر - بین کوثر ۴و۶051-38818686
داروخانه توزنده جانی احمداباد - خ عارف - بین عارف ۵و ۷051-38405515
داروخانه خدایی احمداباد - نبش پرستار یک 051-38451904
نیشابور
داروخانه باقری خیابان عطار - ساختمان پاستور 051-43222340
داروخانه بزرگمنشنیشابور - شهرک قدس ابتدا خ ولیعصر 051-42624406
داروخانه صومعهنیشابور - میدان ایران - ابتدای خ ۱۵خرداد 051-43344359
داروخانه سلامی ابتدای خیابان ۱۵خرداد - روبه رو اداره مالیات051-43336259
داروخانه اسعدی نیشابور - ابتدای خیابان دارایی051-43353585
داروخانه سجاد نیشابور - خ امام خمینی - روبه رو پاساژ ناصرانی051-43332303
داروخانه زینعلی نیشابور - خ امام خمینی - مقابل باغ ملی 051-43336200
داروخانه خجسته پور نیشابور - خیابان امام - کوچه جنب پاساژ ناصرانی 051-43350650
داروخانه دهنوی خ عطار - روبه رو اورژانس ۲۲بهمن 051-43357990
داروخانه زرکوب نبش خیابان عطار و امام - روبه رو اورژانس ۲۲ بهمن 051-43352410
داروخانه لکزیان خیابان امام - نرسیده به میدان خیام - روبه رو موزه 051-42228271
داروخانه وجوهی نیشابور - شهرک قدس - نبش سینا 051-42627760
داروخانه یاوری خیابان امام خمینی - مقابل باغ ملی - مجتمع پزشکی امام 051-43334723
داروخانه ملک زاده خیابان عطار - نبش عطار ۹ 051-43339550
داروخانه موسوی نیشابور - جنب پاساژ مشعوفی 051-43333557
داروخانه دکتر طالبی نیسابور - فلکه ایران - کوچه اداره پست 051-43348449
داروخانه دکتر اقبالی میدان امام - جنب پاساژ مشعوفی 051-43333557
داروخانه سمیعی نیشابور - خ امام - مقابل کلینیک ۲۲ بهمن 051-43334642
نام داروخانهنشانیشماره تماس
منطقه: خراسان شمالی
داروخانه دارالشفابجنورد ، خ شریعتی جنوبی ، جنب كوچه دكتر حكمتی058-42228023
داروخانه وکیلیبجنورد ، طالقانی شرقی ، چهارراه ۱۷ شهریور058-32229386
داروخانه افشینبجنورد ، سیدجمالدین اسدآبادی ، روبرو بیمارستان058-32230229
داروخانه ولیعصربجنورد ، میدان شهید058-32721398
داروخانه شبانه روزی دکتر مرادیبجنورد ، میدان شهید058-32721398
نام داروخانهنشانیشماره تماس
شهر/منطقه: خرم آباد
نصیرزادهخرم آباد خ امام خمینی جنب فرش روشنایی33332019_066
رضایی خرم آباد خ انقلاب33323894_066
امام جعفرصادقخرم آباد خیابان مخابرات33337893_066
دانشخرم آباد روبه روبیمارستان عشایر33238791_066
شاهرخخرم آباد خ امام خمینی33379336_066
احمدنژادخرم آباد بلوار ولیعصرخ 16متری33226066_066
رازیخرم آباد خیابان امام سبزه میدان33302634_066
لطیفیانخرم آباد چهارراه طیب نبش پاکدشت پنجم33401315_066
دریکوندیخرم آباد خ امام خمینی روبه روفاطمیه33318393_066
شجاعیخرم آبادخ انقلاب روبه رو بیمارستان066_33209632
ساکی پورخرم آباد شهدای شرقی ساختمان نور33338688_066
بیمارستان شفاخرم آباد بلوار پیروزی33265053_066
تخت جمشیدخرم آباد میدان آزادی33338164_066
رشیدیانخرم آباد میدان شهدا33338554_066
شیخ الرعیسخرم آباد بلوار ولایت جنب شهرداری33230763_066
آریوبرزنخرم آباد خ انقلاب روبه رو آراسته 133201479_066
دکترجعفریخرم آباد بین پل شهدا ودارایی زاده33303852_066
موسوی نیاخرم آباد م 22بهمن نبش هنر 233229842_066
سیاه پوش خرم آباد شهدای شرقی بعدازپل33315199_066
دارابیخرم آباد شهداشرقی روبه رو هتل رنگین کمان33335837_066
چنگیزیخرم آباد خ علوی میدان امام حسین33408890_066
سعدیخرم آباد شهداشرقی33301345_066
ایرانخرم آباد میدان امام خمینی33333688_066
ماهان خرم آباد خ امام خمینی 33318880_066
بعثتخرمآباد خیابان استانداری33323569_066
شبانه روزی سلامتخرم آباد خ انقلاب خ جلال ال احمد33221407_066
سعدخرم آباد میدان امام حسین 33421444_066
شبانه روزی آدینهخرم آباد 33223423_066
شبانه روزی چگین خرم آباد خ علوی33405858_066
نام داروخانهنشانیشماره تماس
منطقه: خوزستان
داروخانه پناهیاهواز ، کیانپارس ، خیابان 8شرقی ، پاساژ آسمانه061-33379672
داروخانه ابن سینااهواز ، کیانپارس پهلوی شرقی061-32212071
داروخانه کمیلاهواز ، ملی راه ، نبش خیابان کمیل061-34491304
داروخانه احمدیاهواز ، خیابان اقبال ، بین خیابان 17 و 19061-33223919
داروخانه میلاد (دکتر راحمی)اهواز، کیانپارس، نبش سروش شرقی۰۶۱-۳۳۷۳۱۹۶۵
داروخانه سعیدیاهواز، کیانپارس، نبش 13 غربی061-33381004
داروخانه شبانه روزی دکتر جوهردزفول ، خ طالقاني ، جنب كوچه ازادي061-42224878
نام داروخانهنشانیشماره تماس
منطقه: زنجان
داروخانه شبانه روزی دکتر داوودیزنجان ، كوي شهريار ، جنب درمانگاه سينا024-33755991
شهر/منطقه: سنندج
شبانه روزی دکتر یوسفیسنندج شهرک بهاران33783612_087
پاستورسنندج خ 12فروردین33776174_087
شبلنه روزی دکترسیدیسنندج انتهای خیابان حافظ33667829_087
خدیوسنندج خ کشاورز91001313_087
حلال احمرسنندج پاسداران33234475_087
صادقیسنندج پاسداران33623261_087
بعثتسنندج خ سعدی91008191_087
بهیارسنندج خ کشاورز33232987_087
گزانیسنندج خ مردوخ33228557_087
گلپسندیسنندج خ کشاورز33242914_087
ختمیسنندج خ فرح33155590_087
امینیسنندج خ حسن آباد خ تعریف33128783_087
حسن زاده سنندج خ مولوی نبش کوچه طلوع33248355_087
خورشیدسنندج خ امام33166262_087
آریوس امینیسنندج خ امام2277703_087
صلواتیسنندج خ مولوی33236104_087
ابراهیمیسنندج انتهای خ کشاورز میدان ظفریه33156397_087
یوسف زمانیسنندج خ پاسداران مجتمع صدف33288896_087
عندلیبیسنندج خ پاسداران33291747_087
ریسنندج خ فردوسی33127231_087
غیاثیسنندج میدان انقلاب خ امام33127428_087
صالحیسنندج میدان آزادی خ فردوسی33241861_087
ورمرزیارسنندج میدان مولوی کوچه کوکب33227480_087
محمودیسنندج خ پاسداران09188718981
دوست محمدیسنندج خ انقلاب09183737276
فردوسیسنندج خ صلاح الدین عیوبی09181710636
شکوهمندسنندج خ امام 09143150912
بختیاریخ پاسداران کوچه یعقوبی33241381_087
نام داروخانهنشانیشماره تماس
منطقه: سمنان
داروخانه شبانه روزی حکیمسمنان ، میدان سعدی ، بلوار قدس023-33330365
شهر/منطقه:ساری
گودرزی محمدساری - خ قارن - روبروی مجتمع پزشكی طوس - داروخانه دكتر گودرزی011-2229144
بیوك آبادی مهشاد-كابلی فریده (شبانه روزی آریا)ساری-بلوار كشاورز-جنب تعاونی اعتباری پارسیان011-3230552
سیزده آبان 1-ویژه دارو شیمی درمانیساری میدان معلم011-3240040
پشم فروش بهروزساری-بلوار كشاورز-روبروی ترمینال ساری-سمنان011-3230410
آذربخش احمد -روستائیساری خ قارن ساختمان كسری011-2228150
احمدیان علی -روستائی3236634 ساری خ دخانیات011-3236634
اكبری جعفرساری خ فرهنگ خ قا آنی روبروی استادیوم تختی011-3111596
امین اجلاسی پریچهرساری-روبروی شركت خوش نوش - زمزم011-3283694
انالویی ناهیدساری-بلوار عسگری محمدیان-بعد از 20 متری بقیه الله011-2252609
بهاری ساروی سیده مریم -شبانه روزیساری-خ امیرمازندرانی روبروی بیمارستان امام مجتمع كیمیا011-2263930
بهاری ساروی سیده مهدیه (بهار)ساری خ فرهنگ بعد از سه راه قارن روبروی بانك سامان011-2272880
تبریزی علیرضا -روستائیساری _امیر مازندرانی سه راه ام ام011-2266600
جمشیدی فرموزونساری سورك خ امام جنب موسسه مالی اعتباری بنیاد011-2445235
دولت آبادی بهنازساری _ اسرم خیابان امام حسین (ع) خ ابوالفضل روبروی نانوایی اسدی011-4332844
رضائی رویاساری _ بلوار كشاورز عبور بالا دزا011-3221888
رضائی كلانتری رامینساری _ بلوارامام رضا011-3280537
رنجبرالهامساری-بلوار امیرمازندرانی-داروخانه دكتررنجبر011-2262707
ساری سید عدنانساری _ بلوار امیر مازندرانی روبروی بیمارستان امیر011-5222629
سعادت سیدهادی -روستائیساری _ خ انقلاب _ بازار نرگیسه011-2222191
نام داروخانهنشانیشماره تماس
منطقه:
داروخانه گلزار عطاهمدان ، میدان شریعتی ، ساختمان پزشکان کسری081-32531766
داروخانه فجرهمدان ، دور میدان شریعتی ، جنب مسجد081-38271328
داروخانه مهرپویاهمدان ، اول خیابان میزاداه عشقی081-38324422
داروخانه فارابیهمدان ، اول خیابان خواجه رشید081-32528500
داروخانه عقیقیهمدان ، خیابان بوعلی ، ساختمان پزشکان کسری081-32534480
داروخانه مرکزیهمدان ، دور میدان بوعلی ، جنب فدک081-38254220
داروخانه شیخ باباییهمدان، میدان امام، سر پل یخچال081-32527327
داروخانه شبانه روزی ولیعصرملایر، میدان امام خمینی081-32256651
نام داروخانهنشانیشماره تماس
منطقه: بندرعباس
داروخانه کیمیابندرعباس ،خ اسد آبادی ، چهار راه فاطمیه ، ساختمان شیوا076-32253436
داروخانه جالیونسبندرعباس ، بلوار امام خميني ، كوچه جنب سيد مظفر، كوچه بيمارستان076-33340431
داروخانه دکتر رحیمیقشم، بلوار ولیعصر، جنب بانک پاسارگاد076-35223891
داروخانه شبانه روزی دکتر آهنگقشم ، بلوار ولیعصر ، میدان شفا076-35228055
نام داروخانهنشانیشماره تماس
منطقه: یاسوج
داروخانه شبانه روزی دکتر حکمتییاسوج ، خیابان سیزده آبان074-33225610
داروخانه صیدالییاسوج، سپیدار مرکزی، جنب مرکز بهداشت074-33333373
نام داروخانهنشانیشماره تماس
منطقه: یزد
داروخانه رحیمییزد ، پل هفده شهریور، قبل از 52 متری035-38259015
داروخانه چمرانیزد ، فلکه مجاهدین۰۳۵-۳۶۲۶۶۹۰۰
داروخانه مصدقیزد ، خ بلوار طالقانی۰۳۵-۳۶۲۲۱۹۵۸
داروخانه حبیبی نیایزد ، بیمارستان صدوقی035-31833337
داروخانه امامزاده ایییزد ، بلوار طالقانی035-36268854
داروخانه شبانه روزی ابن سینامیبد ، خیابان امام ، مجتمع پزشکی ابن سینا035-32322771

نوشتن را شروع کنید و اینتر را بزنید