داروخانه رحیمی
یزد ، پل هفده شهریور، قبل از 52 متری
035-38259015 

.

داروخانه چمران

یزد ، فلکه مجاهدین
۰۳۵-۳۶۲۶۶۹۰۰ 

.

داروخانه مصدق
یزد ، خ بلوار طالقانی
۰۳۵-۳۶۲۲۱۹۵۸

.

داروخانه حبیبی نیا
یزد ، بیمارستان صدوقی

035-31833337

.

داروخانه امامزاده ایی
یزد ، بلوار طالقانی
035-36268854
.

داروخانه شبانه روزی ابن سینا
میبد ، خیابان امام ، مجتمع پزشکی ابن سینا
035-32322771


در صورتیکه محصول درخواستی را از داروخانه نزدیک پیدا نکردید، با مراکز پخش استان تماس بگیرید تا راهنمایی کند

دی دارو امید035-37217300
دارو پخش035-37265910-1
دارو پژوه سپاهان031-35721493

 

به اشتراک بگذارید
 ایـنـســتـاگـرام مــااینستاگرام
WhatsApp پیام در واتساپ 09211924310