داروخانه شبانه روزی حکیم
سمنان ، میدان سعدی ، بلوار قدس
023-33330365
.


در صورتیکه محصول درخواستی را از داروخانه نزدیک پیدا نکردید، با مراکز پخش استان تماس بگیرید تا راهنمایی کند

دی دارو امید (داخلی 144)021-88995975
دارو پخش021-88989865

 

به اشتراک بگذارید
 ایـنـســتـاگـرام مــااینستاگرام
WhatsApp پیام در واتساپ 09211924310