داروخانه شبانه روزی امیرکبیر
اراک ، خیابان امام خمینی ، روبرو سینما
086-2241941
.

داروخانه شبانه روزی اکسیر
اراک ، خ امام ، چهارراه دكتر حسابي
086-32229353
.


در صورتیکه محصول درخواستی را از داروخانه نزدیک پیدا نکردید، با مراکز پخش استان تماس بگیرید تا راهنمایی کند

دی دارو امید025-36641138
دارو پخش025-36640942

 

به اشتراک بگذارید
 ایـنـســتـاگـرام مــااینستاگرام
WhatsApp پیام در واتساپ 09211924310