داروخانه شبانه روزی دکتر یوسفی

رشت ، گلسار ، خیابان 107 ، جنب بانک ملی

013-33111661

.

داروخانه روزانه جرجانی

رشت ، گلسار ، بلوار نماز ، جنب فروشگاه سناتور

013-33730915

.

داروخانه شبانه روزی دکتر میر قاسمی

رشت ، غازیان ، جنب بانک ملی

013-44428550

.

داروخانه شبانه روزی گلسار

رشت ، چهارراه گلسار ، نبش کوچه نواب

013-33115453

.

داروخانه فارابی
رشت، خ منظریه، روبرو رستوران گارمون
013-33621327

.

داروخانه بهره مند
رشت، چهارراه گلسار
013-32114669

.

داروخانه دکتر آراسته
رشت، چهارراه گلسار، زیر ساختمان دانا
013-33776675

.

داروخانه شبانه روزی دکتر تیمورپور
بندر انزلی ، خیابان مطهری
013-44543453

.

داروخانه شاهرخی
بندر انزلی ، خیابان مطهری
013-44522833

.

داروخانه خیری
بندر انزلی ، خیابان مطهری
013-44526872

.

داروخانه جلالی
بندر انزلی ، خ گلستان روبرو بانک مسکن
013-44544674

.

داروخانه سینا
بندر انزلی ، خیابان مطهری
013-44549984

.

 

داروخانه شفا

چابکسر ، خیابان شهدا ، شبانه روزی شفا

013-42662442
.


در صورتیکه محصول درخواستی را از داروخانه نزدیک پیدا نکردید، با مراکز پخش استان تماس بگیرید تا راهنمایی کند

دی دارو امید013-33618013
دارو پخش013-33325059-60

 

به اشتراک بگذارید
 ایـنـســتـاگـرام مــااینستاگرام
WhatsApp پیام در واتساپ 09211924310