داروخانه شفا
بوشهر ، میدان امام
077-33534421

داروخانه بهمنش
بوشهر ، میدان امام
077-33534647

داروخانه اسکندری
بوشهر ، میدان امام
077-33548957

داروخانه شجاعت
بوشهر ، میدان امام ، ابتدا خ بی سیم
077-33561288

داروخانه ابن سینا
بوشهر، بهمنی، روبرو فروشگاه رفاه
077-33455542


در صورتیکه محصول درخواستی را از داروخانه نزدیک پیدا نکردید، با مراکز پخش استان تماس بگیرید تا راهنمایی کند

دی دارو امید071-54447005
دارو پخش077-33674063-4

 

به اشتراک بگذارید
 ایـنـســتـاگـرام مــااینستاگرام
WhatsApp پیام در واتساپ 09211924310