عملکرد گلوکزامین در گلوکزامین کندرویتین ام اس ام

گلوکزامین بطور طبیعی در زانو وجود دارد، برای تشکیل و تعمیر غضروف به کار می رود. (گلوکزامین سنتز و تولید غضروف)
گللوکزامین باعث تحریک تولید Proteoglycan و Collagen در غضروف، استخوان، تاندون می شود.
باعث افزایش غلظت synovial fluid در مفصل می شود، بنابر این باعث افزایش خاصیت Lubricating در مفصل می شود. (زانو)

عملکرد کندرویتین در گلوکزامین کندرویتین ام اس امیکی از ترکیبات اصلی غضروف است که در بدن وجود دارد. کندوریتین محافظت میکند از غضروف بوسیله بلوک کردن آنزیم که باعث آسیب غضروف میشود بوسیله جذب کردن آب اضافی در بافت پیوندی (synovial fluid)
باعث کاهش سفتی و ورم در مفاصل و کاهش علامت آرمیت زانو و لگن می شود.

عملکرد MSM Methyl Sulphonyl Methane در گلوکزامین کندرویتین ام اس امباعث افزایش نفوذ پذیری دیواره سلولی و حذف مواد اضافی از سلول بدن مانند Free Radial و مواد سمی میشود. همچنین باعث کاهش درد مفاصل و ماهیچه ها می شود.

مکانیسم عملکرد chondroitin

در غضروف های سالم ، یک تعادل عالی بین عملکردهای کندروسیت و عناصر ماتریس وجود دارد. در صورت ایجاد التهاب ، این تعادل بی ثبات شده و سنتز جدید ماتریس کاهش یافته و تخریب آن افزایش می یابد. نتیجه خالص؛ نکروز یا آپوپتوز سلولهای غضروفی است. کندرویتین سولفات علائم و نشانه های التهابی را کاهش می دهد و پیشرفت تخریب غضروف را در بیماران مبتلا به آرتروز به تأخیر می اندازد.

سولفات کندرویتین سنتز اجزای ماتریس غضروف مانند اسید هیالورونیک و پروتئوگلیکان ها را افزایش می دهد و تخریب اجزای ماتریس غضروف ، به ویژه کلاژن II ، گلیکوزآمینو گلیکان ها (GAG) و پروتئوگلیکان ها (PG)، را کاهش می دهد و از نکروز و آپوپتوز پیشگیری میکند. از طرف دیگر ، سولفات کندرویتین باعث کاهش فعالیت کلاژناز ، N- ، استیل گلوکوزامینیداز ، آگرکاناز 1 و 2 متالوپروتئیناز ماتریس (MMP) 3 ، MMP-9 ، MMP-13 ، MMP-14 ، cathepsin B و الاستاز می شود.

کندرویتین احتمالاً از طریق مکانیسم های متنوعی مانند ؛

  • کاهش جابجایی هسته ای فاکتور هسته ای B (NF-B)
  • کاهش بیان سیکلو اکسیژناز – 2 (COX-2) و فسفولیپاز A2
  • کاهش غلظت (TNF-) ، اینترلوکین- 1 (IL-1) ، پروستاگلاندین E2) PGE2) ، اکسید نیتریک و گونه های اکسیژن واکنش پذیر (ROS) یک اثر ضد التهابی ایجاد می کند.

ساختار و خواص پلی ساکاریدها در صورت مصرف خوراکی به شدت بر جذب و فراهمی زیستی آنها تأثیر می گذارد. یکی از جالب ترین پدیده ها این است که چگونه سولفات کندرویتین می تواند یک اثر درون سلولی ایجاد کند و آیا محصولات تخریب سولفات کندرویتین )زنجیره های کوتاه تری از دی ساکاریدها( به این اثر کمک می کنند یا نه؟ یکی از gate های بالقوه مورد استفاده توسط کندرویتین برای ورود به سلول می تواند گیرنده CD44 باشد که همچنین مسئول تخریب پروتئوگلیکان ها هم است .

 

مکانیسم عملکرد MSM (متیل سولفونیل متان)

متیل سولفونیل متان (MSM) به یک مکمل غذایی محبوب تبدیل شده است که برای اهداف مختلفی مورد استفاده قرار می گیرد، از جمله بیشترین کاربرد آن به عنوان یک عامل ضد التهاب. در مدل های حیوانی و همچنین آزمایشات بالینی و آزمایش های انسانی به خوبی بررسی شده است . با استفاده از مکمل MSM ، انواع مختلفی از اقدامات خاص بهداشتی بهبود می یابند ، از جمله التهاب ، درد مفاصل، عضلات ، استرس اکسیداتیو و ظرفیت آنتی اکسیدانی .

شواهد اولیه در مورد دوز MSM مورد نیاز برای تأمین منافع در دسترس است ، اگرچه آزمایشات بیشتر برای تعیین دوز دقیق و دوره زمانی درمانی مورد نیاز برای تأمین منافع مطلوب در حال انجام است . به عنوان ماده ای که به طور کلی (GRAS) safe شناخته می شود ، MSM در دوزهای حداکثر چهار گرم در روز ، با عوارض جانبی شناخته شده و خفیف ، توسط بسیاری از افراد تحمل می شود .

با توجه به توانایی افزایش یافته آن در نفوذ به غشاها و نفوذ در سراسر بدن ، عملکرد مکانیکی کامل MSM ممکن است شامل مجموعه ای از انواع سلول ها باشد و بنابراین توضیح آن دشوار است. نتایج حاصل از مطالعات in vitro و in vivo نشان می دهد که MSM در التهاب و استرس اکسیداتیو در سطح رونویسی عمل می کند. به دلیل کوچک بودن این ترکیب ارگانوسولفور ، تشخیص اثر مستقیم و غیرمستقیم مسئله ساز است .

ضد التهاب

مطالعات در شرایط آزمایشگاهی نشان می دهد که MSM با جلوگیری از انتقال به هسته و جلوگیری از تخریب NF-kB ، فعالیت رونویسی فاکتور هسته ای تقویت کننده زنجیره سبک کاپا از سلول های B فعال (NF-κB) را مهار می کند.

مسیر NF-κB به عنوان یک مسیر سیگنالینگ پیش التهابی در نظر گرفته می شود که مسئول تنظیم مجدد ژن های رمز کننده سایتوکین ها ، کموکاین ها و مولکول های چسبندگی است. اثر مهاری MSM بر روی NF-kB منجر به کاهش تنظیم mRNA برای اینترلوکین (IL) -1 ، IL-6 و (TNF-α) در شرایط آزمایشگاهی می شود. همانطور که انتظار می رود ، بیان ترجمه ای این سیتوکین ها نیز کاهش می یابد.

MSM همچنین می تواند از طریق سرکوب NF-kB بیان نیتریک اکسید سنتاز (iNOS) و سیکلواکسیژناز – 2 (COX-2) را کاهش دهد. بنابراین تولید عوامل گشادکننده عروق مانند اکسید نیتریک (NO) و پروستانوئیدها کاهش می یابد [ 8 NO نه تنها تونیسته عروق را تنظیم می کند بلکه باعث تنظیم فعال شدن سلولهای ماست سل می شود.

بنابراین ، MSM ممکن است به طور غیر مستقیم نقش مهاری در مورد نقش ماست سل در التهاب داشته باشد. با کاهش سیتوکین ها و عوامل گشادکننده عروق ، شار و جذب سلول های ایمنی به مکان های التهاب موضعی مهار می شود .

آنتی اکسیدان

همانطور که قبلا ذکر شد ، MSM می تواند فعالیت رونویسی NF-kB را مهار کند و بنابراین بیان آنزیم ها و سیتوکین های درگیر در تولید ROS را کاهش دهد. کاهش تنظیم COX-2 و iNOS به ترتیب میزان رادیکال سوپراکسید (O2−) و اکسید نیتریک (NO) را کاهش می دهد.

کاهش در بیان سیتوکین همچنین ممکن است در کاهش سیگنالینگ پاراکرین و فعال سازی سایر عوامل رونویسی و مسیرها نقش داشته باشد . نشان داده شده است که MSM بیان یا فعالیت فاکتورهای رونویسی STAT را در تعدادی از رده های سلول سرطانی در شرایط آزمایشگاهی سرکوب می کند.

مسیر janus kinase (Jak) / STAT در تنظیم ژن های مربوط به آپوپتوز ، تمایز و تکثیر نقش دارد. مهار مسیر Jak / STAT با کاهش بیان اکسیدازها و لنفوسیت B ممکن است باعث کاهش بیشتر تولید ROS

شود .

تنظیم گر سیستم ایمنی

ترکیبات حاوی گوگرد از جمله MSM نقش مهمی در حمایت از پاسخ ایمنی دارند. از طریق یک مکانیزم یکپارچه از جمله آنچه در بالا ذکر شد ، MSM پاسخ ایمنی را از طریق تقابل بین استرس اکسیداتیو و التهاب تعدیل می کند . قرار گرفتن در معرض عوامل استرس زا به دلیل حساسیت زدایی یا استرس بیش از حد و ناتوانی در ایجاد پاسخ ایمنی معمولی ، می تواند اثرات مخربی برای سیستم ایمنی بدن داشته باشد. اثرات گسترده IL-6 در حفظ التهاب مزمن نقش دارد. نشان داده شده است MSM ، IL-6 را در شرایط in vitro کاهش می دهد ، که ممکن است این اثرات مضر مزمن را کاهش دهد. سایر مطالعات در شرایط آزمایشگاهی نشان می دهد که MSM توانایی کاهش بیان عوامل گشادکننده عروق مانند NO و پروستانوئیدها را دارد. کاهش NO از ماکروفاژها در برابر آپوپتوز تحریک شده توسط NO محافظت می کند.

علاوه بر این ، MSM ممکن است سایر اثرات تعدیل کننده سیستم ایمنی مربوط به چرخه سلولی و مرگ سلولی را داشته باشد. مطالعات in vitro نشان می دهد که MSM می تواند باعث بروز آپوپتوز در سلولهای سرطانی دستگاه گوارش شود ، سلولهای سرطانی کبد و سلولهای سرطانی روده بزرگ.

کاربردهای عمده

  • آرتروز و التهاب
  • حفظ غضروف
  • بهبود دادن دامنه حرکت و عملکرد بدنی
  • برای کاهش درد عضلانی بعد از ورزش
  • آلرژی های فصلی

منبع

Methylsulfonylmethane: Applications and Safety of a Novel Dietary Supplement

Matthew Butawan,1 Rodney L. Benjamin,2 and Richard J. Bloomer1,*

https://www.healio.com Chondroitin sulfate possesses novel mechanisms of action

نوشتن را شروع کنید و اینتر را بزنید