بسیاری از مکمل ها براحتی در دسترس هستند، اما همواره باید پشت جعبه (توضیحات) را به دقت مطالعه کرد و قبل از مصرف با دکتر داروساز در داروخانه یا پزشک مشورت کرد.
بعضی از مکمل ها با داروهای فشارخون و داروهای ضد انعقاد خون تداخل دارند ، لذا قبل از مصرف مکمل ها به برچسب آنرا با دقت مطالعه و حتما با پزشک یا دکتر داروساز در داروخانه مشورت نمایید.

نوشته های اخیر

نوشتن را شروع کنید و اینتر را بزنید