محصولاتی که به طریق قانونی وارد کشور شده و فروخته می شوند با ارائه مدارکی در سازمان غذا و دارو ثبت می شوند، یکی از مدارکی که توسط سازمان فوق بررسی می شود گواهی فروش آزاد در مبداء یعنی کشور سازنده است. بنابراین اگر محصولی توسط سازمان غذا و دارو تایید شود اصالت آن هم تایید میگردد.
علاوه بر این با مراجعه به سایت شرکت سازنده و یا جستجو در اینترنت نیز می توان از محل ساخت و فروش محصول در کشورهای مختلف آگاه شد. بنابراین برای اطمینان از اصالت محصول، محصولات تایید شده توسط سازمان غذا و دارو را از داروخانه ها خریداری نمایید.

نوشته های اخیر

نوشتن را شروع کنید و اینتر را بزنید