به دلیل داشتن کندروتئین سولفات که برای ترمیم مفاصل موثر می باشد و همچنین  به دلیل داشتن 150 میلی گرم کلاژن که به استخوان  استحکام می بخشد و برای بازسازی غضروف ها عالی می باشد.

نوشته های اخیر

نوشتن را شروع کنید و اینتر را بزنید