بله ، به خاطر داشتن ویتامین ایی و دانه انگور که حاوی ویتامین ایی می باشد از دو شاخه شدن مو و موخوره جلوگیری می کند.

نوشته های اخیر

نوشتن را شروع کنید و اینتر را بزنید