بله، این محصول به عنوان دارو ثبت شده است و خواص درمانی دارد و به تخمک گزاری خانم ها و مشکل نعوظ آقایان کمک می کند و باعث افزایش میل جنسی در خانم ها و آقایان می شود.

نوشته های اخیر

نوشتن را شروع کنید و اینتر را بزنید