• کمک به افزایش آهن خون و آهن ذخیره بدن با کمترین عوارض گوارشی و بیشترین جذب
  • کمک به درمان کم خونی مگالوبلاستیک آنمی ناشی از کمبود فولیک اسید و کمبود ویتامین B12 در بدن
  • به علت دارا بودن ویتامین سی در ترکیب باعث افزایش جذب آهن می گردد.
  • عملکرد آهن در ایزی آیرون: این ملح آهن کمک به افزایش جذب و کاهش عوارض گوارشی در مقایسه با سایر املاح می گردد. باعث افزایش تولید و ذخیره آهن و افزایش سطح هموگلوبین در مقایسه با سایر املاح آهن می گردد.
  • عملکرد فولیک اسید در ایزی آیرون: فولیک اسید یک ویتامین ب ضروری جهت تولید و بلوغ گلبول های قبرمز در بدن می باشد. کمبود فولیک اسید در بدن باعث افزایش سایز گلبول های قرمز خون که مگالوبلاستیک آنمی میباشد می گردد.
  • عملکرد ویتامین سی در ایزی آیرون: ویتامین سی باعث افزایش جذب آهن می گردد.
  • عملکرد ویتامین B12 در ایزی آیرون: ویتامین B12 یک ویتامین ضروری جهت ساخت و تکامل فرایند گلبول سازی می باشد. کمبود ویتامین B12 منجر به افزایش سایز گلبول قرمز خون که مگالوبلاستیک آنمی می باشد میگردد

نوشتن را شروع کنید و اینتر را بزنید