عملکرد ویتامین های گروه ب در ب کمپلکس با زینک:

  • ویتامین ب1 نقش اساسی را در تبدیل مواد غذایی به انرژی ایفا می کند.ویتامین ب2 به عنوان انتی اکسیدانت عمل می کند.
  • ویتامین ب 3 نقش اساسی را در متابولیسم و تولید و بازسازی DNA ایفا می کند.
  • ویتامین ب 6 نقش اساسی را در متابولیسم امینو اسید و تولید گلبول قرمزو انتقال پیام های عصبی ایفا می کند.
  • ویتامین فولیک اسید نفش اساسی را در رشد سلولی و متابولیسم امینواسید و تولید سلول های خونی و تقسیم سلولی منظم ایفا می کند.
  • ویتامین ب12 جهت عملکرد سلول های عصبی و تولید DNA و تکامل گلبول قرمز مفید می باشد.

عملکرد زینک در ب کمپلکس با زینککمک به افزایش سیستم ایمنی بدن، کمک به تسریع درمان اسهال، کمک به افزایش قدرت حافظه و ادراک، کمک به درمان سرما خوردگی، کمک به بهبود التیام زخم، کمک به بهبود کیفیت اسپرم و باروری اقایان، افزایش کیفیت پوست و مو و ناخن

نوشتن را شروع کنید و اینتر را بزنید