تاریخ پست: بیست و سوم دی ماه سال 97

گروه روانپزشکی و هسته پژوهشی اختلالات خلقی مرکز تحقیقات بهداشت روان دانشگاه علوم پزشکی ایران دومین کنگره اختلالات خلقی را از 1397/11/24  تا 1397/11/26  در مرکز همایشهای رازی واقع در دانشگاه علوم پزشکی ایران برگزار خواهد کرد.

هدفها:
گرد هم آمدن متخصصان حوزه اختلالات خلقی برای برنامه ریزی همکاری های آینده 
معرفی حوزه‌‌هایی از مدیریت بین رشته ای اختلالات خلقی که کمتر به آنها توجه میشود
انتقال تجارب بالینی
مطرح شدن تازه‌‌‌‌های علمی

به اشتراک بگذارید