یازدهمین کنگره قلب و عروق خاورمیانه و چهارمین کنگره مداخلات پیچیده قلبی در تاریخ ۴ اردیبهشت ۱۳۹۸ تا ۶ اردیبهشت ۱۳۹۸ توسط مرکز قلب و عروق دانشگاه علوم پزشکی شیراز در شهر شیراز برگزار خواهد شد.

به اشتراک بگذارید