مدیرعامل گروه دارویی سیناژن و کاندیدای انتخابات هفتمین دوره هیات مدیره سندیکای صاحبان صنایع داروهای انسانی ایران گفت: هم‌اکنون در شرایط بحران و جنگ اقتصادی قرار داریم و به افرادی در هیات مدیره سندیکا نیاز است که با حرفه‌ای‌گری مطالبات صنعت داروسازی را دنبال کنند.

هاله حامدی‌فر در گفت‌وگو با خبرنگار فانا با اشاره به اینکه او در قالب ائتلاف 8 نفره “مطالبات صنعت دارو” در انتخابات هفتمین دوره هیات مدیره سندیکای صاحبان صنایع داروهای انسانی ایران شرکت کرده و برنامه‌های این ائتلاف نیز منتشر شده است، توضیح داد: در شرایط بحران و جنگ اقتصادی نقش بخش خصوصی در اقتصاد کشورها پررنگ‌تر می‌شود و درحالی‌که درآمد نفتی کشور تقریبا به صفر رسیده و بخش عمده‌ای از ارز موردنیاز کشور از طریق صادرات غیرنفتی و صادرات بخش خصوصی تامین می‌شود، جایگاه تشکل‌های بخش خصوصی بیشتر از گذشته اهمیت پیدا کرده است و سندیکای صاحبان صنایع داروهای انسانی ایران نیز به عنوان یک تشکل از این قاعده مستثنی نیست.

وی افزود: صنعت داروسازی صنعتی است که فعالیت آن با سلامت مردم پیونده خورده است. حتی اگر ارزی برای تامین غذا هم نباشد، باید ارز باقیمانده به تامین دارو اختصاص یابد و دارو مهمترین کالا در بین همه کالاهاست. به همین دلیل رویکرد تشکلی که اعضایش مسوولیت تامین عمده داروی موردنیاز مردم را بر عهده دارند، بسیار اهمیت دارد و مسوولیت رفتاری و اخلاقی سندیکا از جنبه‌های مختلف مهم است. صنعت داروسازی مانند سایر صنایع نیست که اگر به مشکلی برخورد، بتواند فعالیت خود را تعطیل کند و به هر شکل ممکن باید به تولید محصول باکیفیت ادامه دهد.

حامدی‌فر تاکید کرد: بنابراین در شرایطی که صنعت داروسازی نمی‌تواند از خط قرمزهایی که برای سایر صنایع وجود ندارد، عبور کند در عین حال تشکل صنعت داروسازی نیز نباید از مطالبات به حق این صنعت بگذرد و باید با حرفه‌ای‌گری این مطالبات را دنبال کند. سندیکای صاحبان صنایع داروهای انسانی ایران نباید از حق هم‌صنفی‌ها و اعضایش کوتاه بیاید، باید وجهه درستی داشته باشد، اطلاعات غلط منتشر نکند، جوسازی و تشویش اذهان عمومی نکند چرا که هر یک از این کارها ممکن است تبعات منفی زیادی در جامعه داشته باشند. سندیکا باید تمام همت خود را بر حل مشکلات اعضای خود به دور از هرگونه تعارض منافعی بگذارد. مجموعه این شرایط باعث شده که انتخابات پیشرو از اهمیت بیشتری برخوردار باشد.

مدیرعامل گروه دارویی سیناژن تصریح کرد: هیات مدیره سندیکای صاحبان صنایع داروهای انسانی ایران باید از مسیر درست مطالبات صنعت داروسازی را پیگیری کند و با توجه به اینکه در شرایط بحرانی، احتمال عصبی شدن و اشتباه عمل کردن افزایش می‌یابد، به افرادی در هیات مدیره سندیکا نیاز است که با حرفه‌ای‌گری و هوشمندی مطالبات صنعت داروسازی را دنبال کنند.

نوشته های اخیر

نوشتن را شروع کنید و اینتر را بزنید