تاریخ پست: بیست و هشت فروردین ماه سال 97
.
پودر مهتابی بجای کراتین دﺭ مکمل‌های ورزشی!

تولید‌کنندگان غیرقانونی به جای کراتین‌ اﺯ پودر مهتابی سوخته دﺭ مکمل استفاده می کنند به همین دلیل سکته‌های جوانان زیاد شده، مراقب باشید!

مکمل های غذایی را که دارای مجوز سازمان غذا و دارو هستند ، از داروخانه ها تهیه نمایید.
.

به اشتراک بگذارید