این راهنما ملاحظات خاصی را برای استفاده از ماسکهای غیر پزشکی ، که به آنها ماسکهای پارچه ای نیز می گویند ، توسط کودکان به عنوان وسیله ای برای کنترل منبع در زمینه بیماری همه گیر COVID-19 ارائه می دهد. همچنین در مورد استفاده از ماسک های طبی برای کودکان تحت شرایط خاص توصیه می شود. این سند ضمیمه مشاوره استفاده از ماسک در متن COVID-19 است که در آن می توانید جزئیات بیشتر ماسک پارچه ای را پیدا کنید.    جهت دانلود مقاله کلیک نمایید

نوشته های اخیر

نوشتن را شروع کنید و اینتر را بزنید