تاریخ پست: نوزده مرداده ماه سال 98

مراسم بزرگداشت روز پزشک
مراسم بزرگداشت روز پزشک اول شهریور در برج میلاد برگزار خواهد شد.

 

به اشتراک بگذارید