تاریخ پست: نوزده مرداده ماه سال 98
كنگره ساليانه انجمن علمي داروسازان ايران
این کنگره از 2 تا 4 شهریور در مرکز همایشهای بین المللی رازی (دانشگاه علوم پزشکی ایران) برگزار خواهد شد.

به اشتراک بگذارید