دومین همایش ملی فناوری اطلاعات و ارتقا سلامت در تاریخ ۱۱ اردیبهشت ۱۳۹۸ تا ۱۲ اردیبهشت ۱۳۹۸ توسط انجمن فناوری اطلاعات و ارتقاء سلامت در شهر تهران برگزار خواهد شد.

محور اصلی: کاربرد فناوری اطلاعات در حوزه سلامت

محور فرعی:

کاربرد فناوری اطلاعات و راهبردهای ارتقا سلامت در حوزه سرطان ، کاربرد فناوری اطلاعات در ارتقا سواد سلامت جامعه نسبت به سرطان ، کاربرد فناوری اطلاعات در پیشگیری و غربالگری سرطان ، کاربرد فناوری اطلاعات در تشخیص سرطان ، کاربرد فناوری اطلاعات در درمان و مدیریت دارو های سرطان ، کاربرد فناوری اطلاعات در خود مراقبتی سرطان ، نوآوری های انفورماتیک در حوزه سلامت

به اشتراک بگذارید