داروخانه شبانه روزی امیرکبیر
اراک ، خیابان امام خمینی ، روبرو سینما
086-2241941
.


در صورتیکه محصول درخواستی را از داروخانه نزدیک پیدا نکردید، با مراکز پخش استان تماس بگیرید تا راهنمایی کند

دی دارو امید025-36641138
دارو پخش025-36640942

 

به اشتراک بگذارید
ایــنــســتــاگــرام  مــااینستاگرام
WhatsApp پیام در واتساپ 09211924310