داروخانه دکتر شفیعی
کرمانشاه ، خیابان نوبهار ، بین کوی 123 و 125
083-38383456
.
داروخانه دکتر عبدی
کرمانشاه ، پارکینگ شهرداری ، ساختمان اجلالیه
083-37275245
.
داروخانه شبانه روزی دکتر تقی نژاد
کرمانشاه ، خیابان هفده شهریور ، برج ساعت
083-38249085
.


در صورتیکه محصول درخواستی را از داروخانه نزدیک پیدا نکردید، با مراکز پخش استان تماس بگیرید تا راهنمایی کند

دی دارو امید083-34270601
دارو پخش083-34283751-3

 

به اشتراک بگذارید
ایــنــســتــاگــرام  مــااینستاگرام
WhatsApp پیام در واتساپ 09211924310