داروخانه کیمیا
بندرعباس ،خ اسد آبادی ، چهار راه فاطمیه ، ساختمان شیوا
076-32253436
.

داروخانه جالیونس
بندرعباس ، بلوار امام خميني ، كوچه جنب سيد مظفر، كوچه بيمارستان
076-33340431
.

داروخانه
دکتر محبی
بندرعباس ، سه راه جهانبار
076-33563242
.
داروخانه شبانه روزی دکتر آهنگ
قشم ، بلوار ولیعصر ، میدان شفا
076-35228055


در صورتیکه محصول درخواستی را از داروخانه نزدیک پیدا نکردید، با مراکز پخش استان تماس بگیرید تا راهنمایی کند

دی دارو امید071-54447005
دارو پخش076-33667000

 

به اشتراک بگذارید
ایــنــســتــاگــرام  مــااینستاگرام
WhatsApp پیام در واتساپ 09211924310