داروخانه شفا
بوشهر ، میدان امام
077-3353442

 

داروخانه بهمنش
بوشهر ، میدان امام
077-33534647

 

داروخانه اسکندری
بوشهر ، میدان امام
077-33548957

 

داروخانه شجاعت
بوشهر ، میدان امام ، ابتدا خ بی سیم
077-33561288


در صورتیکه محصول درخواستی را از داروخانه نزدیک پیدا نکردید، با مراکز پخش استان تماس بگیرید تا راهنمایی کند

دی دارو امید071-54447005
دارو پخش077-33674063-4

 

به اشتراک بگذارید
ایــنــســتــاگــرام  مــااینستاگرام
WhatsApp پیام در واتساپ 09211924310