داروخانه جالینوس
اردبیل ، خیابان کاشانی
045-33332029
.

داروخانه شبانه روزی دکتر همتی
اردبیل ، روبرو استانداری ، کوی عارف ، ساختمان پزشکان کوشا
045-33251476
.


در صورتیکه محصول درخواستی را از داروخانه نزدیک پیدا نکردید، با مراکز پخش استان تماس بگیرید تا راهنمایی کند

دی دارو امید045-33645001
دارو پخش045-33674063-4

 

به اشتراک بگذارید
ایــنــســتــاگــرام  مــااینستاگرام
WhatsApp پیام در واتساپ 09211924310