دبیر اجرایی سومین کنگره اروپایی آسیایی فارماکواپیدمیولوژی ۲۰۲۰ از برگزاری این کنگره به صورت مجازی و به میزبانی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان در روزهای ۲۶ تا ۲۸ آذر ماه امسال خبر داد و گفت: این کنگره با محوریت افق‌های جدید در فارماکواپیدمیولوژی، سیاست‌گذاری، مدیریت و اقتصاد دارو، مراقبت‌های دارویی، مطالعات دارویی مبتنی بر جمعیت و انفورماتیک دارویی با حضور اساتید و متخصصان برجسته داخلی و خارجی برگزار خواهد شد.

نسرین شعربافچی‌زاده در گفت‌وگو با خبرنگار فانا افزود: کنگره اروپایی آسیایی فارماکواپیدمیولوژی برای نخستین بار در سال ۲۰۱۸ با مشارکت چندین سازمان بین‌المللی و به میزبانی علوم پزشکی شیراز در ایران شروع به کار کرد.

وی گفت: سومین دوره این کنگره توسط مرکز تحقیقات مدیریت و اقتصاد سلامت و دانشکده داروسازی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان و با همکاری سازمان غذا و دارو، انجمن جهانی فارماکوویژیلانس، دانشگاه‌های علوم پزشکی، انجمن‌های علمی و مراکز تحقیقاتی مرتبط برگزار می‌شود.

وی خاطرنشان کرد: سه نشست اصلی “فارماکواپیدمیولوژی در دوره COVID-۱۹”، “اقتصاد، مدیریت و سیاستگذاری در فارماکواپیدمیولوژی” و “مطالعات دارویی مبتنی بر جمعیت و کاربرد انفورماتیک پزشکی در آن” در این کنگره برگزار می‌شود.

فهرست برخی از اساتیدی که در این کنگره سخنرانی خواهند داشت به شرح زیر است:

Prof. dr. Bruno Stricker
Affiliation: Head of Pharmacoepidemiology group, Epidemiology Department. Erasmus University Medical Center, The NetherlandsProf. dr. Eelko Hak
Affiliation: Deputy director Medical Pharmaceutical Sciences (MPS), University Groningen, Groningen Research Institute of Pharmacy, The Netherlands

Dr. Behrooz Z. Alizadeh
Affiliation: Head of unit of digestive system diseases, Department of Epidemiology, University Medical Center Groningen, The Netherlands

Prof. dr. K. Arnold Chan
Affiliation: Harvard School of Public Health, Optum Epidemiology, USA.

Prof. dr. Oscar Franco
Affiliation: Director of the Institute of Social and Preventive Medicine (ISPM),

Dr. Sten Olsson
Affiliation: Member at WHO Expert Advisory Panel on Medicine Safety

و دکتر پیمانی، دکتر رضایتمند، دکتر اسلامی، خانم دکتر محمدحسینی و دکتر سلطانی.

نوشته های اخیر

نوشتن را شروع کنید و اینتر را بزنید