عضو کمیسیون اقتصادی مجلس، درباره حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی دارو گفت: در منطقی بودن حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی دارو و تک نرخی شدن ارز واردات دارو شکی وجود ندارد و قطعا باید به این سمت حرکت کنیم.

به گزارش فانا، جعفر قادری، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی درباره حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی دارو گفت: در منطقی بودن حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی دارو و تک نرخی شدن ارز واردات دارو شکی وجود ندارد و قطعا باید به این سمت حرکت کنیم.

وی ادامه داد: در وضعیت فعلی به دلیل قیمت پایین دارو در ایران، شاهد قاچاق آن از کشور هستیم. علاوه براین بواسطه واردات دارو، سود سرشاری نصیب واردکننده‌ها می‌شود.

نماینده مردم شیراز با بیان اینکه حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی درحال بررسی است، گفت: طرحی در کمیسیون اقتصادی مجلس با موضوع حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی که دارو را هم شامل می‌شود درحال بررسی است.

وی در پایان تصریح کرد: درصورتی که بیمه‌ها همکاری لازم را داشته باشند، این امکان وجود دارد که مابه‌التفاوت ارز ۴۲۰۰ تومانی با ارز آزاد را به صورت ریالی به بیمه‌ها داد. بیمه‌ها هم در قبال آن باید پوشش بیمه‌ای دارو را گسترده‌تر کنند.

نوشته های اخیر

نوشتن را شروع کنید و اینتر را بزنید