شبانه روزی بهاری
ساری ، خیابان امیر مازندرانی ، روبروی بیمارستان
011-33363930
.
شبانه روزی خلوتی
ساری ، میدان معلم ، نبش بلوار پرستار
011-33269343
.
شبانه روزی مجیدیان
ساری ، خیابان هجده دی ، کوچه نسترن
011-33112002
.
شبانه روزی صالحیان

بابل ،  میدان کشوری
011-3225122
.

به اشتراک بگذارید: