دکتر شفیعی
کرمانشاه ، خیابان نوبهار ، بین کوی 123 و 125
083-38383456
.
دکتر عبدی
کرمانشاه ، پارکینگ شهرداری ، ساختمان اجلالیه
083-37275245
.
شبانه روزی دکتر تقی نژاد
کرمانشاه ، خیابان هفده شهریور ، برج ساعت
083-38249085
.

به اشتراک بگذارید: