پناهی
اهواز ، کیانپارس ، خیابان 8شرقی ، پاساژ آسمانه
061-33379672
.
ابن سینا
اهواز ، کیانپارس پهلوی شرقی
061-32212071

.
کمیل
اهواز ، ملی راه ، نبش خیابان کمیل
061-34491304

.
احمدی
اهواز ، خیابان اقبال ، بین خیابان 17 و 19
061-33223919
.
شبانه روزی دکتر جوهر
دزفول ، خ طالقاني ، جنب كوچه ازادي
061-42224878
.

به اشتراک بگذارید: